Duivex.pl - sklep z artykułami dla gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Covid19-Zmiana Formy Składania Spisów Gołębi Dorosłych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.03.2020

W Związku z rozszerzającą się Pandemią wirusa “Covid-19” oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez Organy Państwa Zarząd Oddziału 0177 Radom podjął decyzję o zmianie formy składania Spisów.

Decyzją Zarządu zostają ODWOŁANE spotkania hodowców na punktach wkładań dnia 05.04.20r.(Niedziela).

Przyjmowanie Spisów Gołębi Dorosłych zostaje podzielone na trzy etapy:

 1. Hodowca,których chce uczestniczyć w lotach składa spis w formie elektronicznej wpisując gołębie do programu Wynikilotów.pl (objaśnienie sposobu wpisywania gołębi w filmie instruktażowym) do dnia 05.04.20r.(Niedziela) do godziny 16.00
 2. Hodowca jest zobowiązany złożyć spis w formie papierowej do Skarbnika Sekcji do dnia koszowania na pierwszy lot konkursowy,Spis nie może różnić się w kolejności spisanych gołębi,ani ilością od spisu,który hodowca złożył w formie elektronicznej. Spis musi zawierać pieczątkę Lekarza Weterynarii,Spisy nieopieczętowane nie będą przyjmowane przez Skarbników,a co za tym idzie hodowca nie będzie miał możliwości zakoszowania gołębi na lot.
 3. Płatność za Spis gołębi Dorosłych należy dokonywać na konto bankowe Oddziału Radom w Formie PRZELEWU BANKOWEGO do 15.04.20r.(Środa).

           Dane do Przelewu:

 

 

         UWAGA!

W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko oraz Sekcje np.ADAM NOWAK-KOWALA. W razie pytań oraz wszelkich niejasności w sprawach finansowych proszę każdą wpłatę na konto konsultować ze Skarbnikiem Sekcji.

 

Procedura Wprowadzania Gołębi Dorosłych do Programu Wynikilotow.pl 

 1. Wchodzimy na stronę wynikilotow.pl
 2. Kliknij Zielone Okienko “Chcę się zalogować
 3. Wpisujemy Login i Hasło do swojego konta,Uwaga Login i Hasło posiada KAŻDY hodowca,który jest członkiem oddziału Radom.Jeśli ktoś nie zna swojego Loginu i hasła to uzyska go dzwoniąc:533932008 od godz.14.30 w każdy dzień.
 4. Kliknij w zakładkę Gołębie znajdującą się w górnej części panelu na żółtym tle.
 5. Wprowadzaj gołebie wypełniając okienka do tego przeznaczone.Przy prowadzaniu gołębie należy pamiętać,aby zachować zasadę np.PL-0177-19-45 lub PL-DE-19-426409.
 6. Obowiązkowo Hodowca musi wypełnić Okno Marka i Numer Zegara lub wpisać Bez Zegara
 7. Po wprowadzeniu wszystkich gołębi wylogowujemy się z programu.

Przydatnym przy wprowadzaniu Spisu Elektronicznie będzie Film Instruktażowy

https://www.youtube.com/watch?time_continue=937&v=ITBDEht8rXg&feature=emb_logo

Należy Pamiętać,że wszystkie trzy dokumenty (Spis w Formie Elektronicznej,Papierowej,Spis wprowadzony do Zegara) muszą zawierać takie same dane,ilość gołębi oraz kolejność. W razie rozbieżności pomiędzy spisami odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje bierze hodowca.

Dnia 05.04.20r. na stronie Oddziału zostanie opublikowany wykaz hodowców wraz i ilością zgłoszonych przez nich gołębi na loty.

           


WZÓR SPISU GOŁĘBI DOROSŁYCH NA SEZON 2020

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.03.2020

W zakładce Pliki do pobrania znajdują się

wzory spisu gołębi dorosłych na sezon 2020.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.03.2020

W zakładce Regulaminy został dodany REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWEGO O MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU PZHGP 0177 RADOM W 2020 ROKU Gołębi Dorosłych


ZAPROSZENIE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.02.2020

Działając na podstawie §52 i §53 Statutu PZHGP

Zarząd Oddziału Radom zwołuje w dniu 09.02.2020 r. o godz. 9:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału,

które odbędzie się w Radomiu, w lokalu przy ul. Wierzbickiej 96.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie Delegatów oraz zaproszonych gości.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

 3. Wybór Protokolanta.

 4. Wybór Komisji Mandatowej.

 5. Wybór Komisji Wniosków.

 6. Złożenie sprawozdań:

 7. Prezesa Zarządu

 8. Prezesa ds. Finansowych

 9. Komisji Dyscyplinarnej

 10. Komisji Rewizyjnej

 11. Dyskusje nad złożonymi sprawozdaniami.

 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału

 13. Uchwalenie preliminarza budżetu Oddziału na rok 2020.

 14. Rozpatrzenie i uchwalenie przez Delegatów wniosków zgłoszonych na piśmie lub wysuniętych w trakcie zebrania i podjęcie uchwały.

 15. Wolne głosy.

  1. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

                                                         Za Zarząd:

    

             Sekretarz:                                                                     Prezes:

       Zbigniew Szostak                                                           Leszek Dudek


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW ODDZIAŁU RADOM

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.01.2020

                                         Zarząd Oddziału Radom

zaprasza wszystkich  delegatów oraz członków i gości  na zebranie sprawozdawcze,

które odbędzie się dnia 09.02.2020 r. o godz 9.00 przy ul. Wierzbickiej 96.

Obecność delegatów obowiązkowa.
 


PLAN LOTÓW 2020r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.12.2019

W zakładce Plan lotów został dodany plan lotów gołębi
Dorosłych i Młodych na sezon 2020

Z uwagi na fakt, iż został złożony wniosek do Zarządu Okręgu o przydzielenie naszego oddziału do rejonu lotowego plan lotów gołebi dorosłych może jeszcze ulec zmianie.


INFORMACJA SMS

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.12.2019

Osoby zainteresowane otrzymywaniem wiadomości SMS (którzy do tej pory nie otrzymywali) informujących o wiekszości zmian dotyczących Oddziału (wypuszczenie gołębi, przeniesienie lotu, przypominających o dotrzymywaniu terminów itp.) proszeni są o przesłanie wiadomości SMS na numer 509507778 w treści smsa wpisując swoje IMIĘ I NAZWISKO oraz SEKCJE

np.(Kowalski Jan – Jedlińsk)


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<

Mapa lokalizacji hodowców z oddziału


Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Lipiany
z dnia 22.09.2019Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2020


  Plan lotów
  gołębie młode
  sezon 2020