Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


INFORMACJA SMS

Osoby zainteresowane otrzymywaniem wiadomości SMS informujących o wiekszości zmian dotyczących Oddziału (wypuszczenie gołębi, przeniesienie lotu, przypominających o dotrzymywaniu terminów itp.) proszeni są o przesłanie wiadomości SMS na numer 509507778 w treści smsa wpisując swoje IMIĘ I NAZWISKO oraz SEKCJE

np.(Kowalski Jan – Jedlińsk)


listy konkursowe

W związku z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów ,w sprawie zakrywania na listach konkursowych(na stronie oddziału ) numerów rodowych gołębi,Zarząd przypomina o obowiązku sprawdzania poprawności kolejności przylotu oraz numerów własnych gołębi ze spisem wydrukowanym przez rachmistrrza przed sezonem .

Mianowicie ,po odbytym locie ,rachmistrz publikuje na stronie internetowej listę przylotów w/g klucza :

imię i nazwisko oraz numer porządkowy ze spisu danego gołębia.Należy w terminie do 3 dni po opublikowaniu list w tej formie zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące prawidłowej kolejności przylotu oraz numerów rodowych własnych gołębi.Po tym terminie listy w całości wysyłane sa do okręgu i żadne reklamacje nie będą uwzględniane .

Ponadto Zarząd informuje o możliwości uzyskania w formie oryginalnego wydruku indywidualnego “LISTY PRZYLOTÓW” wraz z pełnymi numerami swoich gołebi za dodatkową opłatą .(PEŁNA INFORMACJA O WYS OPŁATY I ZAPISY CHĘTNYCH BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE PODCZAS KOSZOWANIA NA 1 LOT KONKURSOWY)

 


W zakładce PLAN LOTÓW/STARE/SEZON2015 został dodany:
- Plan Lotów Gołębi Dorosłych 2015r.
- Godzinowy Harmonogram Koszowania Na Loty Konkursowe 2015r.
- Godzinowy Harmonogram Koszowania Na Loty Treningowe 2015r.
znajduje się również wersja do wydruku


W dniu 10.04.2015r. został odebrany samochód wraz z kabiną do transportu gołębi aktualne zdjęcia można zobaczyć w zakładce GALERIA


Informujemy, że u skarbników sekcji znajdują się spisy gołębi przekazane przez obliczeniowca, prosimy o ich odebranie i zweryfikowanie.
Ewentualne błędy zgłaszać wiceprezesowi ds. lotowych Marcinowi Kobieli do  godz.20.00 dnia 09.04.2015r.

Na dzień 01.04.2015r. zostało spisane  w oddziele 5672szt. gołębi dorosłych.
W zakładce PLAN LOTÓW/STARE/SEZON 2015 zamieszczono ilości spisanych gołębi przez hodowców w danych sekcjach

w zakładce PLIKI DO POBRANIA /regulaminy ,zamieszczono regulamin współzawodnictwa lotowego w sezonie 2015


Zarząd Oddziału Radom informuje ,ze w dniu 29.03.2015r o godz.10 w barze przy ulicy Wierzbickiej odbędzie się zebranie "przedlotowe".Omawiane będą sprawy organizacji lotów ,wytyczne z Okręgu ,oraz zostaną przedstawione zasady współzawodnictw w oddziale  i w rejonie.Ponadto zostanie zatwierdzony harmonogram koszowania gołębi i objazdu kabiny.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ,a w szczególności delegatów.

Należy pamiętać,aby spisy gołębi były wykonane w 2 egzemplarzach  i obowiązkowo muszą posiadać pieczątkę i podpis lekarza weterynarii.Wzór druków spisów do pobrania w zakładce "pliki do pobrania/druki"

Zarząd Oddziału Radom informuje wszystkich hodowców o obowiązku złożenia spisów gołębi dorosłych na rok 2015 w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2015r.Spisy należy składać wyłącznie do skarbników sekcji wraz z opłatą 4 zł od gołebia.Spisy złożone po tym terminie nie będą przyjmowane i automatycznie pozbawiają możliwości brania udziału w jakimkolwiek współzawodnictwie.

W zakładce komunikaty zamieszczono wnioski z Walego Zebrania Delegatów oraz informację o konkursie na najlepszego rocznego gołebia sezonu 2015

Zarząd oddziału przypomina o jak najszybszym uregulowaniu składki na kabinę w wys 150 zł .Wpłaty nalezy dokonywac wyłącznie do skarbnikow sekcji.Nadmieniamy ,ze do końca marca ,zobligowani jesteśmu do odebrania zakupionego samochodu oraz kabiny

Informacja :Kol Kobiela Marcin ufundował nagrodę pieniężną w wys 1000 zł za najlepszego rocznego gołebia w sezonie 2015.(wyłączając z tej rywalizacji własne gołebie).Najlepszy roczny(a) zostanie wyłoniony(a) na podstawie największej ilości konkursów , w przypadku równej liczby konk decydował będzie konkursokilometraż

Wnioski które zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Delegatów Oddziału Radom z dnia 22.02 2015r.
1)Obowiązek złożenia w nieprzekraczalnym terminie(zostanie podany po najblizszym zebraniu Zarządu) spisów gołębi do skarbników sekcji wraz z wniesieniem opłaty 4 zł od gołebia dorosłego i 3 zł od gołebia młodego.

2)Utrzymanie w mocy postanowienia o zwolnieniu z opłat "lotowych" członków oddziału którzy ukończyli 75 lat
3)Zaktualizowanie pomiarów sferycznych oraz wykonanie nowowstępującym hodowcom
4)Zakryć na  stronie internetowej oddziału numery obrączek rodowych na listach konkursowych ,oraz znieść hasło do strony


W najbliższym czasie zostaną opublikowane jako komunikat ,uchwały Walnego Zebrania Delegatów


W dniu 22.02.2015 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału Radom.Po obradach zostały wybrane nowe władze oddziału  (nazwiska widnieją w zakładce "Zarząd")

Zarząd Oddziału Radom informuje, że została sprzedana stara kabina, naczepa oraz wszystkie klatki.


Zarząd Oddziału Radom informuje, że w dniu 22.02.2015 o godzinie 11 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału,  w barze przy ulicy Wierzbickie - vis a vis ul. Czarnoleskiej.


Zarząd Sekcji Radom informuje, że w dniu 25.01.2015 o godzinie 15 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji  w barze przy ulicy Wierzbickie - vis a vis ul. Czarnoleskiej, obecność mile obowiązkowa.


Zarząd Sekcji Jedlnia Letniskoinformuje, że w dniu 18.01.2015 o godzinie 14 odbędzie się Zebranie Sekcyjne w Świetlicy OSP w Jedlni Letnisko, obecność mile obowiązkowa.


Sekcja Kowala informuje, że w dniu 17.01.2015 o godzinie 17 odbędzie się Zebranie Sekcyjne w Karczmie "U Antoniego" w Młodocinie Mniejszym, obecność mile obowiązkowa.

 


Zostały dodane w zakłądce galeria zdjęcia nowej kabiny, którą oddział ma zamiar kupić i już ją zadatkował z tym że boki koszy które są ze sklejki mają być zmienione na przezroczystą plexi. Jest zamieszczone również zdjęcie samochodu, którego kupno rozważa Zarząd.
W  zakładce filmy została dodana prezentacja nowej kabiny z targów w Sosnowcu.

 

 


Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje, że w dniu 18.12.2014r. została podjęta decyzja o zablokowaniu forum do czasu wprowadzenia nowego systemu forum oddziałowego.

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje wszystkich hodowców o obowiązku wpłaty na kabinę nr 2. Wpłaty można dokonać u Skarbników Sekcji lub u Skarbnika Oddziału. Skarbnicy są poinformowani o kwocie, która jest pobierana na zakup kabiny nr 2.
Zarząd PZHGP Oddział Radom przypomina o obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich za sezon 2014.

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje wszystkich hodowców o obowiązku wpłaty na kabinę nr 2. Wpłaty można dokonać u Skarbników Sekcji lub u Skarbnika Oddziału. Skarbnicy są poinformowani o kwocie, która jest pobierana na zakup kabiny nr 2.
Zarząd PZHGP Oddział Radom przypomina o obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich za sezon 2014.

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje, że sprzedaż klatek odbędzie się 29.11.2014 (sobota) o godz. 11 na punkcie wkładań Sekcji Radom przy ulicy Okulickiego.
Zostało już tylko 21 klatek do sprzedania.

Komunikat złożony przez Sekretarza Oddziału Radom zgodny z protokołem Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziału Radom.
1. Podjęto uchwałę na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów o zakupie kabiny transportowej: do wyboru zakup używanej kabiny marki Geraldy lub zamówienie nowej. Powołano 5 osobową komisję do oględzin używanej kabiny.
2. Podjęto uchwałę obligującą Zarząd Oddziału Radom do ustalenia lotów i rozmów z Oddziałami Pionki i Szydłowiec. Uchwałę podjęto przeważającą większością głosów.

Komunikat złożony przez Sekretarza Oddziału Radom zgodny z protokołem Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziału Radom.
1. Podjęto uchwałę na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów o zakupie kabiny transportowej: do wyboru zakup używanej kabiny marki Geraldy lub zamówienie nowej. Powołano 5 osobową komisję do oględzin używanej kabiny.
2. Podjęto uchwałę obligującą Zarząd Oddziału Radom do ustalenia lotów i rozmów z Oddziałami Pionki i Szydłowiec. Uchwałę podjęto przeważającą większością głosów.

Prezes PZHGP Oddział Radom informuje, że podczas Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, Delegaci przegłosowali zakup kabiny nr 2.


Stare klatki będą sprzedawane po 35zł/szt.


Zarząd Oddziału informuje o zebraniu delegatów, które odbędzie się 23 listopada o godz 15 w barze przy ulicy Wierzbickie - vis a vis ul. Czarnoleskiej.    

W zakładce wyniki gołębi młodych zostało dodane zestawienie wyników gołębi młodych w Okręgu Kielce. Poniżej tabelka z hodowcami z naszego oddziału, którzy zakwalifikowali się w kategorii MP.
Gratulujemy doskonałych wyników.


Kategoria A - Młode Mistrzostw Polski 2014
5 gołębi po 3 konkursy z lotów od 100 do 400 km - minimum 400 konk/km na gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic.
Mistrz KOBIELA MARCIN KIELCE RADOM 15 157,11
I vice Mistrz KOBIELA KRYSTIAN KIELCE RADOM 15 161,12
II vice Mistrz ADAMCZYK PAWEŁ KIELCE PIONKI 15 288,93
1. Przodownik KOBIELA ADRIAN KIELCE RADOM 15 295,54


Zarząd  PZHGP Oddział Radom zaprasza Delegatów oraz wszystkich Hodowców na zebranie oddziałowe w dniu 26.10.2014 o godzinie 15 w barze przy ulicy Wierzbickie - vis a vis ul. Czarnoleskiej. Na zebraniu zostaną rozdane puchary i dyplomy za tegoroczny sezon lotowy dla najlepszy hodowców w oddziale. Po zebraniu oddziałowym odbędzie się zebranie Sekcji Radom, na którym również będą uhonorowani najlepsi hodowcy sekcji.

W zakładce wyniki/stare(młode)/2014/wyniki w kat. zostały dodane tabele z wykazem gołębi dorosłych (młodych), które kwalifikują się  na wystawę.

W zakładce wyniki/stare(młode)/2014/wyniki w kat. zostały dodane tabele z wykazem gołębi dorosłych (młodych), które kwalifikują się  na wystawę.

PZHGP ODDZIAŁ RADOM informuje, że w dniu 5.10.2014r. pierwszy raz w historii oddziału uczestniczył poczet sztandarowy wraz z prezesem oddziału w jubileuszu 25-lecia Ogólnopolskiej Pielgrzymki-Zjazdu Hodowców Gołębi Pocztowych na Górze św Anny.

W związku z zakończeniem sezonu lotowego 2014 Punkt Wkładań Kowalazaprasza wszystkich kolegów z oddziału Radom na spotkanie koleżeńskie iuczczenie wyników Marcina Kobieli, które odbędzie się w dniu 26.09.2014r. o godzinie 18 Karczma u Antoniego w Młodocinie Mniejszym.Zainteresowanych Serdecznie Zapraszamy.


Kategoria A - Młode Mistrzostw Polski 2014
5 gołębi po 3 konkursy z lotów od 100 do 400 km - minimum 400 konk/km na gołębia
Lp. Nazwisko i imię Oddział konk. coeffic.
1 KOBIELA MARCIN RADOM 15 157,11
2 KOBIELA KRYSTIAN RADOM 15 161,12
3 KOBIELA ADRIAN RADOM 15 295,54
4 P.MIZERA W.PANEK RADOM 15 968,82
5 KAMIZELA MARIUSZ RADOM 15 1321,25
6 GORZKIEWICZ SŁAWOMIR RADOM 15 1369,80
7 KISZCZAK RAFAŁ RADOM 15 1385,08
8 CUBALA KAROLINA&MARCEL RADOM 15 1536,75
9 GRZYB ROBERT RADOM 15 1646,43

Niżej jest podany link ze szczegółowym komunikatem dotyczącym lotu okręgowego gołębi młodych Świebodzin 2014.

http://www.pzhgp.kielce.pl

 

PZHGP Oddział Radom informuje hodowców o zmianie godzin koszowania gołębi podczas 2 lotów (Zgierz i Poddębice-1) dla Sekcji Jedlnia Letnisko i punktu wkładań w Kowali. Dla punktu wkł. Kowala koszowanie jest w godzinach: 17-19, dla Sekcji Jedlnia Letnisko 18-20. Poprawiony harmonogram jest do pobrania w zakładce plan lotów/młode/sezon 2014.

PZHGP Oddział Radom informuje hodowców o zmianie godzin koszowania gołębi podczas 2 lotów (Zgierz i Poddębice-1) dla Sekcji Jedlnia Letnisko i punktu wkładań w Kowali. Dla punktu wkł. Kowala koszowanie jest w godzinach: 17-19, dla Sekcji Jedlnia Letnisko 18-20. Poprawiony harmonogram jest do pobrania w zakładce plan lotów/młode/sezon 2014.PZHGP Oddział Radom informuje hodowców o przestrzeganiu regulaminu lotowo-zegarowego. Hodowca nie może używać systemu elektronicznego i systemu tradycyjnego (odbicia ręcznego) podczas jednego lotu. Wyniki Hodowcy, który nie będzie przestrzegał regulaminu zostaną  po lotach odrzucone.  

PZHGP Oddział Radom informuje hodowców o przestrzeganiu regulaminu lotowo-zegarowego. Hodowca nie może używać systemu elektronicznego i systemu tradycyjnego (odbicia ręcznego) podczas jednego lotu. Wyniki Hodowcy, który nie będzie przestrzegał regulaminu zostaną  po lotach odrzucone.  

Tabela z wynikami w poszczególnych kategoriach.
Kategoria A - Mistrzostw Polski
4 gołębie po 5 konkursów z lotów od 100 do 400 km - minimum 600 konk/km na gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic,
Mistrz CZARNECKI DARIUSZ KIELCE RADOM 20 1754,20

Kategoria B - Mistrzostw Polski
4 gołębie po 4 konkursy z lotów od 300 do 600 km - minimum 1200 konk/kmna gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic.
Mistrz KOBIELA MARCIN KIELCE RADOM 16 399,03
I vice Mistrz PYSIAK HENRYK I MARCIN KIELCE RADOM 16 688,70
II vice Mistrz WNUKOWSKI JERZY KIELCE RADOM 16 770.96

Kategoria C - Mistrzostw Polski
3 gołębie po 3 konkursy z lotów powyżej 500 km - minimum 1500 konk/kmna gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic,
Mistrz GRUDZIEŃ PAWEŁ KIELCE RADOM 9 223,17
I vice Mistrz KOBIELA MARCIN KIELCE RADOM 9 246,47
II vice Mistrz WNUKOWSKI JERZY KIELCE RADOM 9 288,33

Kategoria M - Mistrzostw Polski
3 gołębie po 2 konkursy z lotów powyżej 700 km - minimum 1400 konk/kmna gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic,
Mistrz WNUKOWSKI JERZY KIELCE RADOM 6 273,47
I vice Mistrz CIEŚLIK MIKOŁAJ I ADAM KIELCE RADOM 6 357,31
II vice Mistrz KUCHARCZYK MAREK KIELCE RADOM 6 407,05

Mistrzostwo Tradycyjne z 10-tki gołębi typowanych
Stanowi suma konkursówi punktów GMP (maksymalnie 140 konkursów dla drużyny 10 gołębi typowanych z 50-tki)
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. pkt,
Mistrz KOBIELA MARCIN KIELCE RADOM 49 2859,37
I vice Mistrz MACHNIO MIECZYSŁAW KIELCE RADOM 41 2270,71
II vice Mistrz TRZMIEL PIOTR KIELCE RADOM 41 2270,10


Zmiana godzin koszowania gołębi na lot treningowy Poświętne  w dniu 17.08.2014r.

 Kowala 4.45-5.15
 Jedlnia Let.
 5.45-6.30
 Jedlińsk 7.00-7.45
Radom 8.00-8.45
Zmiana godzin koszowania gołębi na lot treningowy Poświętne  w dniu 17.08.2014r.

 Kowala 4.45-5.15
 Jedlnia Let.
 5.45-6.30
 Jedlińsk 7.00-7.45
Radom 8.00-8.45
Zarząd Oddziału PZHGP Radom uchwalił, że hodowca, który nie zdał spisu gołębi młodych nie ma możliwości włożenia gołębi na oddziałowy lot treningowy.

Zarząd Oddziału PZHGP Radom uchwalił, że hodowca, który nie zdał spisu gołębi młodych nie ma możliwości włożenia gołębi na oddziałowy lot treningowy.

W zakładce wyniki/stare/2014/wyniki w kat. została dodana tabela z wykazem hodowców, którzy kwalifikują się w danych kategoriach. Gdy przy danej kategoriach są "??" należy wybrać 1 z 2 kategorii i skontaktować się z obliczeniowcem w celu obliczenia wybranej kategorii do piątku(15.08.2014)do godziny 20.

W zakładce wyniki/stare/2014/wyniki w kat. została dodana tabela z wykazem hodowców, którzy kwalifikują się w danych kategoriach. Gdy przy danej kategoriach są "??" należy wybrać 1 z 2 kategorii i skontaktować się z obliczeniowcem w celu obliczenia wybranej kategorii do piątku(15.08.2014)do godziny 20.

W zakładce Plan lotów został dodany Nowy harmonogram lotów gołębi młodych.

Pierwszy gołąbek z Paryża w Oddziale Radom przybył o godz. 20.03 w dniu  21 lipca, kolejny gołąbek przybył 23.07 o godz. 8.03 , 3 Gołąbek przybył 26.07  do Kolegi Waldemara Firleja z Sekcji Radom - gratulujemy!

W zakładce plan lotów/młode/sezon2014 został dodany harmonogram lotów gołębi młodych na 2014 rok.

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje hodowców, że lot w dniu 06.07.2014 odbędzie się z miejscowości Beelitz. Lot został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia Ryszarda Fałka.

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje hodowców, że lot w dniu 06.07.2014 odbędzie się z miejscowości Beelitz. Lot został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia Ryszarda Fałka.

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje hodowców, że do 20 lipca należy złożyć do prezesów sekcji spisy gołębi młodych.(Nowy wzór spisów gołębi młodych jest do pobrania w zakładce plik do pobrania/druki) 

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje hodowców, że do 20 lipca należy złożyć do prezesów sekcji spisy gołębi młodych.(Nowy wzór spisów gołębi młodych jest do pobrania w zakładce plik do pobrania/druki) 

Decyzją Zarządu Oddziału PZHGP Radom jutrzejszy lot treningowy z miejscowości Poświętne zostaje odwołany. Dnia 1.05.2014 odbędzie lot treningowy z miejscowości Poświętne. 

Decyzją Zarządu Oddziału PZHGP Radom jutrzejszy lot treningowy z miejscowości Poświętne zostaje odwołany. Dnia 1.05.2014 odbędzie lot treningowy z miejscowości Poświętne. 

Harmonogram wkładań na loty treningowe gołębi dorosłych w 2014 roku.

Odrzywół 19.04

Radom

5-5.30

Kowala

6-6.30

Jedlnia Letnisko

7-7.30

Jedlińsk

8-8.30

Poświętne 27.04

Kowala

5-5.30

Jedlnia Letnisko

6-6.30

Radom

7-7.30

Jedlińsk

8-8.30

Rawa Mazowiecka 1.05

Kowala

5-5.30

Jedlnia Letnisko

6-6.30

Radom

7-7.30

Jedlińsk

8-8.30Harmonogram wkładań na loty treningowe gołębi dorosłych w 2014 roku.

Odrzywół 19.04

Radom

5-5.30

Kowala

6-6.30

Jedlnia Letnisko

7-7.30

Jedlińsk

8-8.30

Poświętne 27.04

Kowala

5-5.30

Jedlnia Letnisko

6-6.30

Radom

7-7.30

Jedlińsk

8-8.30

Rawa Mazowiecka 1.05

Kowala

5-5.30

Jedlnia Letnisko

6-6.30

Radom

7-7.30

Jedlińsk

8-8.30Zarząd Oddziału PZHGP Radom informuje wszystkich hodowców, że lot z miejscowości Rawa Mazowiecka nie może być zaliczany do Mistrzostwa Oddziału Radom, ponieważ: 
a) nie spełnia limitu kilometrów
b) Zarząd Oddziału Radom ustala jakie terminy i loty mają być organizowane
c)delegaci głosowali niezgodnie z regulaminem
Zarząd Oddziału musi się dostosować do regulaminu okręgowego i ogólnopolskiego

Zarząd Oddziału PZHGP Radom informuje wszystkich hodowców, że lot z miejscowości Rawa Mazowiecka nie może być zaliczany do Mistrzostwa Oddziału Radom, ponieważ: 
a) nie spełnia limitu kilometrów
b) Zarząd Oddziału Radom ustala jakie terminy i loty mają być organizowane
c)delegaci głosowali niezgodnie z regulaminem
Zarząd Oddziału musi się dostosować do regulaminu okręgowego i ogólnopolskiego

Zarząd Oddziału PZHGP Radom na polecenie Zarządu Okręgu Kielce i Zarządu Głównego PZHGP informuje wszystkich hodowców o prawidłowym wypełnieniu spisów gołębi pocztowych:
-Zegary ESK - hodowcy spisują i drukują spisy gołębi po czym  spisują na oryginalny druk spisów gołebi dorosłych na 2014(do pobrania w zakładce pliki do pobrania), zaznaczają 50 sztuk gołębi symbolem
„G” lub „B” (symbolem „B” oznaczyć należy w przypadku gołębi do GMP i do Mistrzostwa Tradycyjnego Okręgu i Regionu IV Kraków).
Ilość gołębi oznaczonych symbolem „G” i/lub „B” nie może być większa niż 50 sztuk, przy czym  symbolem B nie może być oznaczone więcej niż 10 gołębi, oryginalny druk musi być podbity przez weterynarza (szczepionki od salmonelli i paramyksowirozy)
-zegary zwykłe ręczne- oryginalny druk podbity przez weterynarza (nie zaświadczenie) wypełniamy tak samo jak w przypadku  zegarów ESK.
Spisy z pieczątkami będą przechowywane u konwojenta, ponieważ będą kontrole na trasie lotów.

Zarząd Oddziału PZHGP Radom na polecenie Zarządu Okręgu Kielce i Zarządu Głównego PZHGP informuje wszystkich hodowców o prawidłowym wypełnieniu spisów gołębi pocztowych:
-Zegary ESK - hodowcy spisują i drukują spisy gołębi po czym  spisują na oryginalny druk spisów gołebi dorosłych na 2014(do pobrania w zakładce pliki do pobrania), zaznaczają 50 sztuk gołębi symbolem
„G” lub „B” (symbolem „B” oznaczyć należy w przypadku gołębi do GMP i do Mistrzostwa Tradycyjnego Okręgu i Regionu IV Kraków).
Ilość gołębi oznaczonych symbolem „G” i/lub „B” nie może być większa niż 50 sztuk, przy czym  symbolem B nie może być oznaczone więcej niż 10 gołębi, oryginalny druk musi być podbity przez weterynarza (szczepionki od salmonelli i paramyksowirozy)
-zegary zwykłe ręczne- oryginalny druk podbity przez weterynarza (nie zaświadczenie) wypełniamy tak samo jak w przypadku  zegarów ESK.
Spisy z pieczątkami będą przechowywane u konwojenta, ponieważ będą kontrole na trasie lotów.

W zakładce pliki do pobrania został dodany nowy wzór spisów gołębi dorosłych obowiązujący w 2014 roku. Spisy należy zdać do 7 kwietnia. Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego. 

W zakładce pliki do pobrania został dodany nowy wzór spisów gołębi dorosłych obowiązujący w 2014 roku. Spisy należy zdać do 7 kwietnia. Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego. 

Zarząd  PZHGP Oddział Radom informuje o zebraniu sprawozdawczym w dniu 16.02.2014 o godz 13 w barze na ulicy wierzbickie - vis a vis ul. Czarnoleskiej.

Zarząd  PZHGP Oddział Radom informuje o zebraniu sprawozdawczym w dniu 16.02.2014 o godz 13 w barze na ulicy wierzbickie - vis a vis ul. Czarnoleskiej.

W dniu 01.02.2014 godz 17 w Karczmie "U Antoniego"(Młodocin) odbędzie się zebranie sekcji Kowala, Osoby zainteresowane mile widziane.

W dniu 01.02.2014 godz 17 w Karczmie "U Antoniego"(Młodocin) odbędzie się zebranie sekcji Kowala, Osoby zainteresowane mile widziane.

W dniu 25.01.2014 o godzinie 16 w remizie straży pożarnej w Jedlni Letnisko odbędzie się zebranie Sekcji Jedlnia Letnisko.

W dniu 25.01.2014 o godzinie 16 w remizie straży pożarnej w Jedlni Letnisko odbędzie się zebranie Sekcji Jedlnia Letnisko

W zakładce plan lotów został dodany plan lotów gołębi dorosłych na 2014 rok.

PZHGP Oddział Radom informuje hodowców, którzy zgłosili gołębie na wystawę okręgową w Kielcach (22szt. gołębi), że odbiór gołębi będzie do godz. 15.45 dn. 5.12.2013 (tj. czwartek) u Prezesa Oddziału Radom na ul. Spadzistej 5. (Gołębie powinny wyglądać estetycznie tj. mieć  umyte i wysmarowane olejkiem nogi) Niedostarczenie gołębi na wystawę przez hodowcę wiąże się z karą w wysokości 50 zł od hodowcy. 

PZHGP Oddział Radom informuje hodowców, którzy zgłosili gołębie na wystawę okręgową w Kielcach (22szt. gołębi), że odbiór gołębi będzie do godz. 15.45 dn. 5.12.2013 (tj. czwartek) u Prezesa Oddziału Radom na ul. Spadzistej 5. (Gołębie powinny wyglądać estetycznie tj. mieć  umyte i wysmarowane olejkiem nogi) Niedostarczenie gołębi na wystawę przez hodowcę wiąże się z karą w wysokości 50 zł od hodowcy.   

Do dnia 10.11.2013 prosimy zgłaszać gołębie na 44 Okręgową Wystawę Gołębi Pocztowych Okręgu Kielce  poprzez email: rachm177@pzhgp.kielce.pl

W emailu proszę o podanie Nazwiska, imienia, adresu i numeru telefonu hodowcy oraz numer gołębia i klasę wystawową z uzyskanym wynikiem.


Do dnia 10.11.2013 prosimy zgłaszać gołębie na 44 Okręgową Wystawę Gołębi Pocztowych Okręgu Kielce  poprzez email: rachm177@pzhgp.kielce.pl

W emailu proszę o podanie Nazwiska, imienia, adresu i numeru telefonu hodowcy oraz numer gołębia i klasę wystawową z uzyskanym wynikiem.


W dniu 9.11.2013 godz 16 w Karczmie "U Antoniego"( Młodocin) odbędzie się zebranie sekcji Kowala - rozdanie nagród.

W dniu 9.11.2013 godz 16 w Karczmie "U Antoniego"( Młodocin) odbędzie się zebranie sekcji Kowala - rozdanie nagród.

W dniu 10.11.2013 o godzinie 11 w punkcie wkładań w Jedlińsku odbędzie się zebranie Sekcji Jedlińsk. 

W dniu 10.11.2013 o godzinie 11 w punkcie wkładań w Jedlińsku odbędzie się zebranie Sekcji Jedlińsk. 

Zarząd  PZHGP Oddział Radom informuje o zebraniu oddziałowym w dniu 27.10.2013 o godzinie 11 w barze na ulicy wierzbickie - vis a vis ul. Czarnoleskiej. Na zebraniu zostaną rozdane puchary i dyplomy za tegoroczny sezon lotowy dla najlepszy hodowców w oddziale. Po zebraniu oddziałowym dobędzie się zebranie Sekcji Radom, na którym również będą uhonorowani najlepsi hodowcy sekcji.

Zarząd  PZHGP Oddział Radom informuje o zebraniu oddziałowym w dniu 27.10.2013 o godzinie 11 w barze na ulicy wierzbickie - vis a vis ul. Czarnoleskiej. Na zebraniu zostaną rozdane puchary i dyplomy za tegoroczny sezon lotowy dla najlepszy hodowców w oddziale. Po zebraniu oddziałowym dobędzie się zebranie Sekcji Radom, na którym również będą uhonorowani najlepsi hodowcy sekcji.

Komunikat Zarządu PZHGP Oddział Radom:
Lot z Kalisza została przeniesiony z niedzieli 22.09.2013, na sobotę 21.09.2013r., godziny wkładań dla poszczególnych punktów wkładań pozostają bez zmian zgodnie z harmonogramem.

Komunikat Zarządu PZHGP Oddział Radom:
Lot z Kalisza została przeniesiony z niedzieli 22.09.2013, na sobotę 21.09.2013r., godziny wkładań dla poszczególnych punktów wkładań pozostają bez zmian zgodnie z harmonogramem.


KOMUNIKAT - dotyczący lotu okręgowego gołębi młodych ze ŚWIEBODZINA 2013,
Punkt wkładań gołębi na lot - ul Okulickiego 39, godz. 13.20 sobota  14.09.2013 - Wszystkie zegary ESK.

KOMUNIKAT - dotyczący lotu okręgowego gołębi młodych ze ŚWIEBODZINA 2013,
Punkt wkładań gołębi na lot - ul Okulickiego 39, godz. 13.20 sobota  14.09.2013 - Wszystkie zegary ESK.Godziny wkładań gołębi młodych na trening - Rawa Mazowiecka  25.08.2013.

Jedlnia

Letnisko

Radom

Jedlińsk

Kowala

530 – 600


545 - 615

500- 530

430 - 500Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje wszystkich hodowców o możliwości odbioru list startowo-zegarowych celem  ich sprawdzenia i podbicia u weterynarza jednego egzemplarza. Listy są u prezesa ds. finansowych Marka Stanika - przy odbiorze płacimy za gołębie które są poza 40. Brak pieczęci na liście startowo-zegarowej będzie skutkował nie przyjmowaniem gołębi na lot.

Godziny wkładań gołębi młodych na trening Odrzywół 18.08.2013.

Jedlnia

Letnisko

Radom

Jedlińsk

Kowala

600 – 645


600 - 715

500- 545

500 - 545W zakładce wyniki/stare/2013/wyniki w kat. została dodana tabela z wykazem hodowców, którzy kwalifikują się w danych kategoriach. Gdy przy danej kategoriach  są "??" należy wybrać 1 z 2 kategorii i skontaktować się z obliczeniowcem w celu obliczenia wybranej kategorii do soboty(17.08.2013)  do godziny 20. 

W zakładce wyniki/stare/2013/wyniki w kat. została dodana tabela z wykazem hodowców, którzy kwalifikują się w danych kategoriach. Gdy przy danej kategoriach  są "??" należy wybrać 1 z 2 kategorii i skontaktować się z obliczeniowcem w celu obliczenia wybranej kategorii do soboty(17.08.2013)  do godziny 20. 

PZHGP Oddział Radom informuje, że w piątek 02.08.2013 o godzinie 20 będą otwierane zegary z Lotu Paryż pkt. wkładań Okulickiego.

PZHGP Oddział Radom informuje, że w piątek 02.08.2013 o godzinie 20 będą otwierane zegary z Lotu Paryż pkt. wkładań Okulickiego.

W zakładce pliki do pobrania został dodany nowy plany lotów gołębi młodych.

W zakładce pliki do pobrania został dodany nowy plany lotów gołębi młodych.

Koszowanie gołębi dorosłych  na lot Paryż 2013 dla hodowców wszystkich sekcji Oddziału Radom odbędzie się 16 lipca  (we wtorek ) od godz. 3.50 do 4.50 w punkcie wkładań na ul. Okulickiego (Punkt Wkładań Sekcji Radom).

Koszowanie gołębi dorosłych  na lot Paryż 2013 dla hodowców wszystkich sekcji Oddziału Radom odbędzie się 16 lipca  (we wtorek ) od godz. 3.50 do 4.50 w punkcie wkładań na ul. Okulickiego (Punkt Wkładań Sekcji Radom).

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje hodowców, że do 14 lipca należy złożyć do prezesów sekcji spisy gołębi młodych.(Nowy wzór spisów gołębi młodych jest do pobrania w zakładce plik do pobrania/druki) 

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje hodowców, że do 14 lipca należy złożyć do prezesów sekcji spisy gołębi młodych.(Nowy wzór spisów gołębi młodych jest do pobrania w zakładce plik do pobrania/druki) 

Prezydent Miasta Radomia Ryszard Fałek objął patronatem honorowym lot z Paryża, który odbędzie się - 19.07.2013.


Zgodnie z decyzją Zarządu PZHGP Oddziału Radom najbliższy lot 9 czerwca odbędzie się z miejscowości BEELITZ. Godziny koszowania pozostają takie jak w harmonogramie przy locie BEELITZ-1. Zarząd informuję, że kolejny lot 16 czerwca zgodnie z harmonogramem również odbędzie się z miejscowości BEELITZ.

Zgodnie z decyzją Zarządu PZHGP Oddziału Radom najbliższy lot 9 czerwca odbędzie się z miejscowości BEELITZ. Godziny koszowania pozostają takie jak w harmonogramie przy locie BEELITZ-1. Zarząd informuję, że kolejny lot 16 czerwca zgodnie z harmonogramem również odbędzie się z miejscowości BEELITZ.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne została zmieniona miejscowość najbliższego lotu tj. z BEELITZ  na NOWY TOMYŚL. Godziny koszowania gołębi będą takie jak w harmonogramie przy locie z Nowego Tomyśla-2. Harmonogram jest do pobrania na stronie w zakładce plan lotów.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne została zmieniona miejscowość najbliższego lotu tj. z BEELITZ  na NOWY TOMYŚL. Godziny koszowania gołębi będą takie jak w harmonogramie przy locie z Nowego Tomyśla-2. Harmonogram jest do pobrania na stronie w zakładce plan lotów.

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje wszystkich hodowców o możliwości odbioru list startowo-zegarowych celem  ich sprawdzenia i podbicia u weterynarza jednego egzemplarza. Listy są u prezesa ds. finansowych Marka Stanika - przy odbiorze płacimy za gołębie które są poza 50.

W zakładce plan lotów/stare/2013 został dodany harmonogram lotów gołębi dorosłych na 2013 rok( z godzinami przyjmowania gołębi na loty próbne).


Zdrowych wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka,
udanego Śmigusa-Dyngusa, samych zwycięskich konkursów w sezonie 2013.
Życzy Zarząd Oddziału Radom.


PZHGP punkt wkładań Kowala informuje hodowców, którzy będą wkładać gołębie na loty w punkcie Kowala o zebraniu organizacyjnym, które odbędzie się 17.03.2013 o godzinie 11 w punkcie wkładań Kowala.

PZHGP punkt wkładań Kowala informuje hodowców, którzy będą wkładać gołębie na loty w punkcie Kowala o zebraniu organizacyjnym, które odbędzie się 17.03.2013 o godzinie 11 w punkcie wkładań Kowala.

PZHGP Zarząd Oddziału Radom informuje hodowców o składaniu spisów gołębi dorosłych:
a)system elektroniczny - hodowca drukuje spis - wydruk uzupełnia i przegląda
b)zegary zwykłe ręczne - hodowca spisuje na spisie specjalnego druku 2013, który znaduję się na stronie oddziałowej (zakładka pliki do pobrania)
c)na jednym ze spisów hodowca musi posiadać pieczątkę weterynaryjną, że gołębie były szczepione na paramyksowiroze, spis ten zdaje do prezesa sekcji przed 1 lotem
d)termin złożenia spisów upływa 5 kwietnia
e)po sprawdzeniu spisu otrzymanego od rachmistrza oddaje spis do prezesa sekcji

PZHGP Zarząd Oddziału Radom informuje hodowców o składaniu spisów gołębi dorosłych:
a)system elektroniczny - hodowca drukuje spis - wydruk uzupełnia i przegląda
b)zegary zwykłe ręczne - hodowca spisuje na spisie specjalnego druku 2013, który znaduję się na stronie oddziałowej (zakładka pliki do pobrania)
c)na jednym ze spisów hodowca musi posiadać pieczątkę weterynaryjną, że gołębie były szczepione na paramyksowiroze, spis ten zdaje do prezesa sekcji przed 1 lotem
d)termin złożenia spisów upływa 5 kwietnia
e)po sprawdzeniu spisu otrzymanego od rachmistrza oddaje spis do prezesa sekcji

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Radom odbędzie 24.02.2013 w niedziele o godzinie 11 na ul. wierzbickie w barze vis a vis ul. czarnoleskiej.

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Radom odbędzie 24.02.2013 w niedziele o godzinie 11 na ul. wierzbickie w barze vis a vis ul. czarnoleskiej.

Zebranie sekcji Jedlnia Letnisko odbędzie 19.01.2013 w sobotę o godzinie 17 w budynko OSP w Jedlni Letnisko przy ul. Radomskiej.

Zebranie sekcji Jedlnia Letnisko odbędzie 19.01.2013 w sobotę o godzinie 17 w budynko OSP w Jedlni Letnisko przy ul. Radomskiej.

Zebranie sekcji Jedlińsk odbędzie 20.01.2013 w niedziele o godzinie 15 w punkcie wkładań.

Zebranie sekcji Jedlińsk odbędzie 20.01.2013 w niedziele o godzinie 15 w punkcie wkładań.

W zakładce pliki do pobrania został dodany plany lotów gołębi dorosłych i młodych.

Zebranie sekcji radom odbędzie 27.01.2013 w niedziele o godzinie 11 na ul. wierzbickie w barze vis a vis ul. czarnoleskiej.

Zebranie sekcji radom odbędzie 27.01.2013 w niedziele o godzinie 11 na ul. wierzbickie w barze vis a vis ul. czarnoleskiej.

Na posiedzeniu  Zarządu Oddziału Radom w dn. 26.11.2012 została podjęta jednogłośnie uchwała dotycząca płatności składki lotowej.  Członek Zarządu Oddziału Radom kol. Marka Karasia  zgłosił wniosek dotyczący składki lotowej. Składkę będą płacić wszyscy hodowcy którzy zgłoszą na liście 50 gołębie dorosłych i 40 gołębi młodych, natomiast Ci którzy będą mieli więcej niż 50 gołębi na spisie dodatkowo będą płacić 2 zł. od gołębia dorosłego, to samo dotyczy gołębi młodych poza 40, hodowcy również będą płacić 2 zł od  gołębia młodego.

Na posiedzeniu  Zarządu Oddziału Radom w dn. 26.11.2012 została podjęta jednogłośnie uchwała dotycząca płatności składki lotowej.  Członek Zarządu Oddziału Radom kol. Marka Karasia  zgłosił wniosek dotyczący składki lotowej. Składkę będą płacić wszyscy hodowcy którzy zgłoszą na liście 50 gołębie dorosłych i 40 gołębi młodych, natomiast Ci którzy będą mieli więcej niż 50 gołębi na spisie dodatkowo będą płacić 2 zł. od gołębia dorosłego, to samo dotyczy gołębi młodych poza 40, hodowcy również będą płacić 2 zł od  gołębia młodego.

Serdeczne życzenia w nadchodzącym dniu wielkiej nocy Bożego Narodzenia wraz z Nowym Rokiem składa wszystkim Hodowcom Prezes Oddziału i Zarząd.


W zakładce wyniki/stare/sezon2012/wyniki w kat. zostały dodane tabelki z gołębiami, które kwalifikują się do wystawy okręgowej. Hodowcy, którzy są zainteresowani udziałem w wystawie powinni do soboty (18.11.2012) do godz. 15  podać prezesowi oddziału. obrączki gołębi i kategorie w których gołąbki mają być wystawione.

W zakładce wyniki/stare/sezon2012/wyniki w kat. zostały dodane tabelki z gołębiami, które kwalifikują się do wystawy okręgowej. Hodowcy, którzy są zainteresowani udziałem w wystawie powinni do soboty (18.11.2012) do godz. 15  podać prezesowi oddziału. obrączki gołębi i kategorie w których gołąbki mają być wystawione.

Zarząd PZHGP Oddziału Radom wyraził zgodę na utworzenie nowej Sekcji Kowala. Uchwała o utworzeniu nowej Sekcji Kowala została podjęta na wniosek 20 hodowców. Zebranie Sekcji Kowala odbędzie się 25 listopada o godzinie 11 w punkcie wkładań w Kowali. 

Zarząd PZHGP Oddziału Radom wyraził zgodę na utworzenie nowej Sekcji Kowala. Uchwała o utworzeniu nowej Sekcji Kowala została podjęta na wniosek 20 hodowców. Zebranie Sekcji Kowala odbędzie się 25 listopada o godzinie 11 w punkcie wkładań w Kowali. 

W dniu 28.10.2012r o godzinie 11 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziału PZHGP Radom w barze przy ulicy Wierzbickiej (vis a vis ul. Czarnoleskiej). W przypadku braku kworum drugie zebranie zostanie zwołane tego samego dnia (28.10.2012) o godzinie 11.30. Tematy zebrania:
1. Kupno Nowej Kabiny.
2. Uzupełnienie listy delegatów.
3. Wybranie brakującego członka do Komisji Dyscyplinarnej.
W dniu 28.10.2012r o godzinie 11 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziału PZHGP Radom w barze przy ulicy Wierzbickiej (vis a vis ul. Czarnoleskiej). W przypadku braku kworum drugie zebranie zostanie zwołane tego samego dnia (28.10.2012) o godzinie 11.30. Tematy zebrania:
1. Kupno Nowej Kabiny.
2. Uzupełnienie listy delegatów.
3. Wybranie brakującego członka do Komisji Dyscyplinarnej.


W niedzielę 21.10.2012r. o godzinie 11 w barze przy ulicy Wierzbickiej (vis a vis ul. Czarnoleskiej)  odbędzie się zebranie oddziałowe i sekcyjne ( sekcji Radom) z rozdaniem pucharów za tegoroczny sezon.

W niedzielę 21.10.2012r. o godzinie 11 w barze przy ulicy Wierzbickiej (vis a vis ul. Czarnoleskiej)  odbędzie się zebranie oddziałowe i sekcyjne ( sekcji Radom) z rozdaniem pucharów za tegoroczny sezon.

W sobotę 29.09.2012 o godzinie 18  w punkcie wkładań w Jedlińsku odbędzie się zebranie Sekcji Jedlińsk podczas którego zostaną rozdane nagrody za tegoroczny sezon.

W sobotę 29.09.2012 o godzinie 18  w punkcie wkładań w Jedlińsku odbędzie się zebranie Sekcji Jedlińsk podczas którego zostaną rozdane nagrody za tegoroczny sezon.

W zakładce wyniki zostały dodane wyniki w kategoriach na sezon lotowy 2012.

W zakładce wyniki zostały dodane wyniki w kategoriach na sezon lotowy 2012.

W dniu 09.09.2012 Zarząd Oddziału Radom podjął uchwałę o zakupie  nowej kabiny. 

W dniu 09.09.2012 Zarząd Oddziału Radom podjął uchwałę o zakupie  nowej kabiny. 

Lot z miejscowości Koło odbędzie się 09.09.2012 zgodnie z harmonogramem.

Lot z miejscowości Koło odbędzie się 09.09.2012 zgodnie z harmonogramem.

Lot z miejscowości Kłodawa odbędzie się 02.09.2012 zgodnie z harmonogramem.

Lot z miejscowości Kłodawa odbędzie się 02.09.2012 zgodnie z harmonogramem.

Zarząd Oddziału Radom podjął uchwałę na posiedzeniu w dniu 22.08.2012, że:
Lot z miejscowości Kłodawa odbędzie się 02.09.2012 pod warunkiem, iż spełnione zostaną kryteria,
tj. 1000 gołębi - każda sekcja zgłasza do swojego prezesa sekcji ilość włożonych gołębi na lot Kłodawa - termin 27.08.2012 tj. do poniedziałku.
 

Zarząd Oddziału Radom podjął uchwałę na posiedzeniu w dniu 22.08.2012, że:
Lot z miejscowości Kłodawa odbędzie się 02.09.2012 pod warunkiem, iż spełnione zostaną kryteria,
tj. 1000 gołębi - każda sekcja zgłasza do swojego prezesa sekcji ilość włożonych gołębi na lot Kłodawa - termin 27.08.2012 tj. do poniedziałku.
 

W zakładce wyniki/stare/2012/wyniki w kat. została dodana tabela z wykazem hodowców, którzy kwalifikują się w danych kategoriach. Gdy przy danej kategoriach  są "??" należy wybrać 1 z 2 kategorii i skontaktować się z obliczeniowcem w celu obliczenia wybranej kategorii do piątku(24.08.2012)  do godziny 20. 

W zakładce wyniki/stare/2012/wyniki w kat. została dodana tabela z wykazem hodowców, którzy kwalifikują się w danych kategoriach. Gdy przy danej kategoriach  są "??" należy wybrać 1 z 2 kategorii i skontaktować się z obliczeniowcem w celu obliczenia wybranej kategorii do piątku(24.08.2012)  do godziny 20. 

Otwarcie zegarów z lotu Żychlin zostaje przeniesione na poniedziałek na godzinę 18.

Otwarcie zegarów z lotu Żychlin zostaje przeniesione na poniedziałek na godzinę 18.

Lot treningowy pozostaje bez zmian czyli w środę 15.08.2012. W niedzielę jest normalny lot konkursowy.

Lot treningowy pozostaje bez zmian czyli w środę 15.08.2012. W niedzielę jest normalny lot konkursowy.

W zakładce Plan lotów/młode/2012 został dodany harmonogram lotów gołębi młodych na 2012 rok.

W zakładce Plan lotów/młode/2012 został dodany harmonogram lotów gołębi młodych na 2012 rok.

Jutro tj. 31.07.2012 upływa termin składania spisów gołębi młodych.

Jutro tj. 31.07.2012 upływa termin składania spisów gołębi młodych.

W zakładce pliki do pobrania/druki został dodany Nowy wzór spisu gołębi młodych na 2012 rok. Spisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie na nowych drukach z 2012 roku, innego rodzaju spisy będą odrzucane.

W zakładce pliki do pobrania/druki został dodany Nowy wzór spisu gołębi młodych na 2012 rok. Spisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie na nowych drukach z 2012 roku, innego rodzaju spisy będą odrzucane.

Uwaga! Zmiana godzin wkładania gołębi na najbliższy lot, Wkładanie  sobota 07.07.2012: Sekcja Jedlińsk od odz. 14.00 do 15.50, Sekcja Radom 14.30-16.20.

Uwaga! Zmiana godzin wkładania gołębi na najbliższy lot, Wkładanie  sobota 07.07.2012: Sekcja Jedlińsk od odz. 14.00 do 15.50, Sekcja Radom 14.30-16.20.

Pan Prezydent Miasta Radomia  Ryszard Fałek objął honorowym patronatem lot Lehrte-1, który odbędzie się 01.07.2012 r.

Pan Prezydent Miasta Radomia  Ryszard Fałek objął honorowym patronatem lot Lehrte-1, który odbędzie się 01.07.2012 r.

W dniu 1.05 i 3.05 odbędą się loty treningowe. Godziny koszowania gołębi będą jednakowe podczas obu lotów.
Radom 5-6
Jedlnia Letn. 6-7
Jedlińsk 7-8 

W dniu 1.05 i 3.05 odbędą się loty treningowe. Godziny koszowania gołębi będą jednakowe podczas obu lotów.
Radom 5-6
Jedlnia Letn. 6-7
Jedlińsk 7-8 

W zakładce pliki do pobrania został dodany regulamin lotu okręgowego z Paryża oraz harmonogram lotów gołębi dorosłych. 

Ostateczny termin składania spisów  gołębi dorosłych mija 30 marca 2012. Spisy należy wykonać tylko i wyłącznie na nowych formularzach do pobrania na stronie okręgu Kielce pod adresem www.pzhgp.kielce.pl oraz na naszej stronie oddziałowej w zakładce pliki do pobrania. Spisy oddane na innych drukach lub napisane odręcznie nie będą przyjmowane.

Ostateczny termin składania spisów  gołębi dorosłych mija 30 marca 2012. Spisy należy wykonać tylko i wyłącznie na nowych formularzach do pobrania na stronie okręgu Kielce pod adresem www.pzhgp.kielce.pl oraz na naszej stronie oddziałowej w zakładce pliki do pobrania. Spisy oddane na innych drukach lub napisane odręcznie nie będą przyjmowane.

W dniu 18 marca (niedziela) o godzinie 15  w barze na osiedlu południu przy ulicy Wierzbickiej 96 (vis a vis ul. Czarnoleskiej) odbędzie się  zebranie Sekcji Radom - Każdy Hodowca powinien przynieść zegar i wydruki z numerem zegara (w przypadku ESK).

W dniu 18 marca (niedziela) o godzinie 15  w barze na osiedlu południu przy ulicy Wierzbickiej 96 (vis a vis ul. Czarnoleskiej) odbędzie się  zebranie Sekcji Radom - Każdy Hodowca powinien przynieść zegar i wydruki z numerem zegara (w przypadku ESK).

W dniu 11 marca (niedziela) o godzinie 11 obędzie się zebranie Sekcyjne Hodowców z Sekcji Jedlińsk w punkcie wkładań w Jedlińsku. Obecność obowiązkowa - każdy hodowca musi przynieść zegar.

W dniu 11 marca (niedziela) o godzinie 11 obędzie się zebranie Sekcyjne Hodowców z Sekcji Jedlińsk w punkcie wkładań w Jedlińsku. Obecność obowiązkowa - każdy hodowca musi przynieść zegar.

W dniu 19 lutego (niedziela) o godzinie 11 w barze na osiedlu południu przy ulicy Wierzbickiej 96 (vis a vis ul. Czarnoleskiej) odbędzie się  zebranie DELEGATÓW Oddziału PZHGP Radom

W dniu 19 lutego (niedziela) o godzinie 11 w barze na osiedlu południu przy ulicy Wierzbickiej 96 (vis a vis ul. Czarnoleskiej) odbędzie się  zebranie DELEGATÓW Oddziału PZHGP Radom

W dniu 22 stycznia (niedziela) o godzinie 11 w barze na osiedlu południu przy ulicy Wierzbickiej 96 (vis a vis ul. Czarnoleskiej) odbędzie się  zebranie Sekcji Radom.

W dniu 29 października (sobota) o godzinie 16 w barze na osiedlu południu przy ulicy Wierzbickiej 96 (vis a vis ul. Czarnoleskiej) odbędzie się  oddziałowe zebranie z rozdaniem pucharów i dyplomów kończące sezon lotowy. 

W zakładce wyniki/stare/sezon2011/wyniki w kat. zostaładodana tabela z wynikami hodowców w kategoriach na 2011 rok, oraz punktacja hodowców i gołębi z lotów gołębi rocznych. 

21.08.2011 odbędzie się lot treningowy gołębi młodych. Przybliżony czas przyjazdu kabiny do poszczególnych sekcji:
Jedlińsk - 5.30
Jedlnia Let. - 6.00 - 6.15
Radom - 6.45 - 7.00

W zakładce wyniki/stare/sezon2011/wyniki w kat. została dodana tabela hodowców, którzy zakwalifikowali się do MP. W przypadku, gdy przy danym hodowcy w odpowiedniej kategorii znajdują się "??" hodowca musi określic, do której kategorii będą zakwalifikowane gołębie, w tym celu proszę o kontakt telefoniczny  z rachmistrzem oddziałowym.

Najbliższy lot Nowy Tomyśl V, który miał się odbyć 31.07.2011 został odwołany ze względu na złą pogodę.

Wkładanie gołębi na najbliższy lot Nowy Tomyśl dla Sekcji Radom i Jedlińsk, odbędzie się 30.07.2011 od godziny 15 do 15.45.

W dziale pliki do pobrania/druki dostępne są nowe wzory spisów gołębi młodych i gołębi młodych do współzawodnictwa olimpijskiego. Dokładny sposób wpisywania do ESK obrączek olimpijskich, jak i sposobusporządzenia spisu jest podany na stronie Okręgu Kielce www.pzhgp.kielce.pl . Uwaga spisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie na nowych wzorach druków!!!!

W dziale pliki do pobrania/druki dostępne są nowe wzory spisów gołębi młodych i gołębi młodych do współzawodnictwa olimpijskiego. Dokładny sposób wpisywania do ESK obrączek olimpijskich, jak i sposobu sporządzenia spisu jest podany na stronie Okręgu Kielce www.pzhgp.kielce.pl . Uwaga spisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie na nowych wzorach druków!!!!

Najbliższy lot (tj z dnia 03.07.2011) z Nowego Tomyśla  został odwołany

Na najbliższy lot z miejscowości Beelitz II przyjmowanie gołębi i wkładanie do kabiny odbędzie się w sobotę (11.06.2011) w godzinach podanych niżej w/g tabeli.
Radom
7.30-9.30
9.30-10

Jedlińsk6.30-8.30
8.30-9
Jedlnia Letnisko
 5.30-7.30
 7.30-8

Na najbliższy lot z miejscowości Beelitz przyjmowanie gołębi i wkładanie do kabiny odbędzie się w sobotę w godzinach podanych niżej w/g tabeli.
Radom
7.30-9.30
9.30-10

Jedlińsk6.30-8.30
8.30-9
Jedlnia Letnisko
 5.30-7.30
 7.30-8

Najbliższy lot z miejscowości Jarocin zostaje przeniesiony na sobotę tj. 14.05.2011r. Przyjmowanie gołębi i wkładanie do kabiny odbędzie się w piątek 13.05.2011r. o godzinach podanych niżej w/g tabeli.
Radom
18-21
21-21.30

Jedlińsk16-19
19-19.30
Jedlnia Letnisko
 17.30-20
 20-20.30


Najbliższy lot z miejscowości Kutno zostaje przeniesiony na sobotę tj. 06.05.2011. Przyjmowanie gołębi i wkładanie do kabiny odbędzie się w piątek 05.05.2011r. o godzinach podanych niżej w/g tabeli.
Radom
18-21
21-21.30

Jedlińsk16-19
19-19.30
Jedlnia Letnisko
 17.30-20
 20-20.30


W dniu jutrzejszym tj. 23.04.2011 wkładanie gołębi nalottreningowy odbędzie się w następujących godzinach:  Jedlińsk od5.30,Jedlnia Letnisko od 6.30, Radom od 7.30.

W dniu jutrzejszym tj. 23.04.2011 wkładanie gołębi nalot treningowy odbędzie się w następujących godzinach:  Jedlińsk od 5.30,Jedlnia Letnisko od 6.30, Radom od 7.30.

W zakładce plan lotów został dodany harmonogram wkładań gołębi dorosłych.

Dnia 27 marca 2011 roku o godzinie 15 w Pubie FREGATA(skrzyżowanie ul. Wernera i ul. Mireckiego) w Radomiu odbędzie się zebranie Oddziału PZHGP Radom.

Dnia 27 marca 2011 roku o godzinie 15 w Pubie FREGATA(skrzyżowanie ul. Wernera i ul. Mireckiego) w Radomiu odbędzie się zebranie Oddziału PZHGP Radom.

Dnia 13 marca 2011 roku o godzinie 15 w Pubie FREGATA(skrzyżowanie ul. Wernera i ul. Mireckiego) w Radomiu odbędzie się zebranie Sekcji Radom Oddziału PZHGP Radom.

Dnia 13 marca 2011 roku o godzinie 15 w Pubie FREGATA(skrzyżowanie ul. Wernera i ul. Mireckiego) w Radomiu odbędzie się zebranie Sekcji Radom Oddziału PZHGP Radom.

Dnia 20 lutego 2011 roku o godzinie 9 w remizie OSP w Wielogórze odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału PZHGP Radom.

Dnia 20 lutego 2011 roku o godzinie 9 w remizie OSP w Wielogórze odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału PZHGP Radom.

Uwaga!!!!! Zmiana daty i godziny zebrania!!! Zebranie sekcji Radom i Jedlińsk odbędzie się 16 stycznia o godzinie 15 w Remizie OSP w Wielogórze.

Uwaga!!!!! Zmiana daty i godziny zebrania!!! Zebranie sekcji Radom i Jedlińsk odbędzie się 16 stycznia o godzinie 15 w Remizie OSP w Wielogórze.

29 grudnia  o godzinie 18 odbędzie się zebranie oddziałowe z rozdaniem pucharów za sezon lotowy 2010.  ( punkty wkładań z Radomia i Jedlińska) w Remizie OSP w Wielogórze.

29 grudnia  o godzinie 18 odbędzie się zebranie oddziałowe z rozdaniem pucharów za sezon lotowy 2010.  ( punkty wkładań z Radomia i Jedlińska) w Remizie OSP w Wielogórze.

W zakładce wyniki/stare/sezon2010/wyniki w kat. została dodana lista gołębi, które kwalifikują się na wystawę okręgową.

30 października  o godzinie 18 odbędzie się zebranie sekcyjne - sekcji Radom ( punkty wkładań z Radomia i Jedlińska) w Remizie OSP w Wielogórze.


30 października  o godzinie 18 odbędzie się zebranie sekcyjne - sekcji Radom ( punkty wkładań z Radomia i Jedlińska) w Remizie OSP w Wielogórze.


W dniu dzisiejszym tj. 22.08.2010r. jest wkładanie gołębi o godz. 21 (Punkt wkładań na Okulickiego, Sekcja Radom) na lot próbny gołębi młodych.

W zakładce plan lotów, można pobrać plan lotów dla gołębi młodych na 2010 rok.

Zgodnie z decyzją zarządu najbliższy lot , zostaje przełożony na niedzielę (25.07.2010), natomiast wkładaniegołębi będzie w piątek (23.07.2010) Godziny wkładań pozostają takie jak w harmonogramie. Proszę o przekazanie tej informacji osobom, które nie posiadają internetu.

Zgodnie z decyzją zarządu lot z Ludwigsfelde, zostaje przełożony na niedzielę, natomiast wkładanie gołębi będzie w sobotę. Proszę o przekazanie  tej informacji osobom, które nie posiadają internetu.

W zakładce wyniki została dodana lista konkursowa z lotu gołębi dorosłych - Bełchatów I

W zakładce plan lotów, można pobrac plan lotów gołębi dorosłych na 2010rok i harmonogram wkładań.