Reklama

Poradnik Hodowcy - prenumerata 2017

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Spisy Gołębie Dorosłe - Sekcja Kowala

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.03.2017

Informuję, iż spisy gołębi dorosłych 2017r. przyjmowane będą w dniach 27.03.17r. – 31.03.17r.

w godzinach 16.00-19.00  w domu Skarbnika Sekcji.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.03.2017

Zarząd Oddziału Radom informuje wszystkich hodowców o terminie i zasadach oddawania spisów na loty Gołębi Dorosłych w sezonie 2017

  1. Termin nieprzekraczalny zdawania spisów gołębi dorosłych ustalono na dzień 31 marca 2017r.
  2.  Spisy oddajemy w jednym egzemplarzu tylko i wyłącznie na obowiązującym druku na 2017r.
  3. Obowiązuje kolejność wpisywania gołębi, tj. najpierw 50-tka do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych z numerami rodowymi od najniższej do najwyższej, pozostałe gołębie wg tych samych zasad (należy pamiętać o barwie i płci gołębi oraz oznaczeniu odpowiednimi literami według załączonej legendy na spisie).
  4. Ze względu na obowiązek szczepienia gołębi przeciwko paramyksowirozie, spisy oddajemy tylko i wyłącznie potwierdzone oryginalną pieczątką i podpisem lekarza weterynarii (nie ksero!)
  5. Wraz ze spisem należy przedłożyć karty własności gołębi spoza oddziału 0177 celem weryfikacji.
  6. Spisy dostarczamy wyłącznie do skarbników sekcji uiszczając jednocześnie opłate od każdego spisanego gołębia.
  7. Za weryfikacje kompletności spisów wg powyższych zasad oraz sprawdzenie kart własności gołębi, które znajdą się na spisach odpowiedzialność ponoszą Skarbnicy Poszczególnych Sekcji.

    Wzór Spisu w wersji pdf. i doc. znajduje się w zakładce Pliki do pobrania


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.12.2016

Zarząd Oddziału na ostatnim posiedzeniu wraz z przedstawicielami nowo zawiązanego Rejonu Lotowego (Radom,Przysucha, Białobrzegi) ustalił Plan Lotów Gołębi Dorosłych na sezon 2017

Grupe Lotową (Maratony) tworzą oddziały:
Radom, Przysucha, Białobrzegi, Końskie, Stąporków, Radoszyce

Wersja do wydruku znajduje się w zakładce Pliki do Pobrania

Plan Lotów Gołębi Dorosłych na sezon 2017


INFORMACJA SMS

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.05.2015

Osoby zainteresowane otrzymywaniem wiadomości SMS informujących o wiekszości zmian dotyczących Oddziału (wypuszczenie gołębi, przeniesienie lotu, przypominających o dotrzymywaniu terminów itp.) proszeni są o przesłanie wiadomości SMS na numer 509507778 w treści smsa wpisując swoje IMIĘ I NAZWISKO oraz SEKCJE

np.(Kowalski Jan – Jedlińsk)


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<