Wróć do poprzedniej strony...

Archiwum wpisów


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.03.2021

Szanowne koleżanki i koledzy członkowie oddziału Radom,

W związku z trawającą pandemią nie mamy możliwości zorganizownia Zebrania Przedlotowego.

Bardzo prosimy wszystkich członków o poważne przemyślenia nad sformułowaniem Wniosków na sezon 2021.

Wyłącznie Delegaci mogą przesyłać Wnioski do Sekretarza Oddziału na adres e-mail: z.szostak444@wp.pl

Wnioski muszą być opatrzone nazwą sekcji oraz czytelnym podpisem Delegata /imię i nazwisko/.

Wnioski będą przyjmowane maksymalnie do dnia 14 marca 2021 r. do godz. 15:00.

Wszystkie wnioski zostaną przesłane do Członków Zarządu Radom, gdzie zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem ich zasadności i zgodności z regulaminem.

Następnie Wnioski będą głosowane przez Delegatów w formie elektronicznej.

 

                                                                                            Z poważaniem

                                                                                     Zarząd Oddziału Radom


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.08.2020

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe

decyzją Zarządu lot nr 3 zostaje przełożony

na poniedziałek z koszowaniem gołębi w niedzielę

zgodnie z harmonogramem.

 

Zarząd Oddziału Radom


Komunikat

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.09.2020

Z powodu złożenia niekompletnej dokumentacji lotowej z lotu Łęczyca-1 z Sekcji Gózd oraz Sekcji Radom (Tauris) wyniki zostaną opublikowane dn.07.09.20r.(Poniedziałek)


PLAN LOTÓW 2020r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.12.2019

W zakładce Plan lotów został dodany plan lotów gołębi
Dorosłych i Młodych na sezon 2020

Z uwagi na fakt, iż został złożony wniosek do Zarządu Okręgu o przydzielenie naszego oddziału do rejonu lotowego plan lotów gołebi dorosłych może jeszcze ulec zmianie.


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW ODDZIAŁU RADOM

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.01.2020

                                         Zarząd Oddziału Radom

zaprasza wszystkich  delegatów oraz członków i gości  na zebranie sprawozdawcze,

które odbędzie się dnia 09.02.2020 r. o godz 9.00 przy ul. Wierzbickiej 96.

Obecność delegatów obowiązkowa.
 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.03.2020

W zakładce Regulaminy został dodany REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWEGO O MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU PZHGP 0177 RADOM W 2020 ROKU Gołębi Dorosłych


ZAPROSZENIE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.02.2020

Działając na podstawie §52 i §53 Statutu PZHGP

Zarząd Oddziału Radom zwołuje w dniu 09.02.2020 r. o godz. 9:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału,

które odbędzie się w Radomiu, w lokalu przy ul. Wierzbickiej 96.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie Delegatów oraz zaproszonych gości.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

 3. Wybór Protokolanta.

 4. Wybór Komisji Mandatowej.

 5. Wybór Komisji Wniosków.

 6. Złożenie sprawozdań:

 7. Prezesa Zarządu

 8. Prezesa ds. Finansowych

 9. Komisji Dyscyplinarnej

 10. Komisji Rewizyjnej

 11. Dyskusje nad złożonymi sprawozdaniami.

 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału

 13. Uchwalenie preliminarza budżetu Oddziału na rok 2020.

 14. Rozpatrzenie i uchwalenie przez Delegatów wniosków zgłoszonych na piśmie lub wysuniętych w trakcie zebrania i podjęcie uchwały.

 15. Wolne głosy.

  1. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

                                                         Za Zarząd:

    

             Sekretarz:                                                                     Prezes:

       Zbigniew Szostak                                                           Leszek Dudek


WZÓR SPISU GOŁĘBI DOROSŁYCH NA SEZON 2020

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.03.2020

W zakładce Pliki do pobrania znajdują się

wzory spisu gołębi dorosłych na sezon 2020.


Godzinowy Harmonogram Koszowania Gołębi Dorosłych na Lot Treningowy

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.05.2020

Lot Treningowy

Lot Treningowy


Zdawanie Spisów,zgrywanie zegarów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.05.2020

Spis gołębi w formie papierowej podbite przez Lekarza Weterynarii wraz z zegarami ESK i TRADYCYJNYMI (dot. również hodowców lotujących bez zegara) należy dostarczyć na punkt wkładań poszczególnych sekcji wg. poniższego harmonogramu:
- Sekcja Jedlińsk 13.05.20r. na godz.20.30
- Sekcja Stara Błotnica 13.05.20r. na godz.19.00
- Sekcja Kowala 12.05.20r. na godz. 20.00
- Sekcja Radom 12.05.20r. na godz.19.00
Spisy będą przyjmowane wraz z opłatami.

Zarząd Oddziału apeluję o Przestrzeganie Zasad Ostrożności przy koszowaniu oraz przy wszystkich innych spotkaniach związanych z działalnością PZHGP 0177 Radom. Szczegóły zaleceń dostępne są w załącznikach.


Komunikat

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.05.2020

Decyzją Zarządu ustalono,że w najbliższą Niedziele (10.05.20r.) odbędzię się pierwszy lot konkursowy z miejscowości STRYKÓW.

Koszowanie gołębi wraz z przyjmowaniem opłat za gołębie ze spisu odbędzie się w sobotę zgodnie z harmonogramem,który zostanie zamieszczony do piątku na stronie Oddziału.


Komunikat Zarządu Głównego PZHGP-Covid-19

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.04.2020

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Spisy gołębi Rocznych-DERBY 2020

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.04.2020

Zainteresowani Hodowcy,którzy chcą uczestniczyć w Współzawodnictwie Gołębi Rocznych DERBY na poziomie Okręgu i Polski Wraz ze złożonym Spisem Gołębi Dorosłych muszą złożyć SPIS GOŁĘBI ROCZNYCH DERBY,którego druk znajduję się w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Hodowca przy zdawaniu spisu w formie elektronicznej za pomocą strony wynikilotow.pl musi zaznaczyć okienko DERBY,przy pozycji gołębia,którego chce zgłosić do Współzawodnictwa DERBY.


ZEBRANIE SEKCJI KOWALA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.01.2020

Zarząd Sekcji Kowala zaprasza hodowców sekcji

na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się

26 stycznia 2020 r. o godz. 16:00

w lokalu przy ulicy Wierzbickiej 96.


Zebranie Sekcja Radom

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.01.2020

Zarząd Sekcji Radom zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze Sekcji,które odbędzie się 18.01.2020r. o godz.17.00 w Lokalu przy ulicy Wierzbickiej.


wspomnienia z rozdania nagród

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.11.2019

dla wszystkich zainteresowanych  w zakładce galeria trochę wspomnień z imprezy kończącej sezon 2019r


Zebranie Sekcja Radom

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.10.2019

Zarząd Sekcji Radom zaprasza na Zebranie Sekcji na którym zostaną rozdane nagrody za Sezon Lotowy 2019.

Zebranie odbędzie się 10.11.2019r.(Niedziela) o godz.15.00 w Radomiu przy ul.Wierzbickiej 93.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.10.2019

Zarząd Oddziału Radom zaprasza na zebranie na którym odbędzie się rozdanie nagród za Sezon Lotowy 2019.

Spotkanie Odbędzie się 23.11.2019r.(Sobota) o godz.17.00 w Karczmie “U Antoniego” w Krogulczy Suchej 34b.

Po rozdaniu nagród planowana jest wspólna zabawa taneczna z osobami towarzyszącymi (lub bez). Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 120zł/os.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom imprezy:

 • 3 Dania Gorące
 • 5 przystawek
 • Ciasta i napoje
 • 0,5l Wódki/2os.
 • DJ-Wodzirek imprezy

Ze względu na konieczność rezerwacji miejsc osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie chęci swojej obecności na zabiewie do dn.27.10.2019r.(Niedziela) do Prezesa Oddziału tel.609800242

Jeśli okaże się,że nie będzie dostatecznej ilości chętnych Organizator zastrzega sobie odwołanie imprezy.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.11.2019

Do zakładki PLIKI DO POBRANIA zostały dodane wykazy z gołębiami klasyfikującymi się do Wystawy Okręgowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wystawie proszone są o zgłoszenie swoich golębi do Rachmistrza Oddziału tel.533932008 do dn.11.11.2019r.(Poniedziałek)


Najlepsze Serie z Lotu nr.6 Czacz-2

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.06.2019

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4           |  5 konk. | 199.56 PktOd|
| Kamizela Mariusz     | S1        |  5 konk. | 198.45 PktOd|
| Pyrka Mariusz        | S5           |  5 konk. | 197.29 PktOd|
| Zmaczynski Slawomir  | S1     |  5 konk. | 197.24 PktOd|
| Siurnik Artur        | S2              |  5 konk. | 197.23 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2                               |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1             | 10 konk. | 396.52 PktOd|
| Kobiela Adrian       | S4                | 10 konk. | 394.81 PktOd|
| Zmaczynski Slawomir  | S1         | 10 konk. | 392.77 PktOd|
| Pyrka Mariusz        | S5               | 10 konk. | 388.61 PktOd|
| Gorecki Lukasz       | S5              | 10 konk. | 384.44 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4              |  3 konk. | 119.77 PktOd|
| Kamizela Mariusz     | S1           |  3 konk. | 119.28 PktOd|
| Kobiela Marcin       | S4              |  3 konk. | 118.86 PktOd|
| Stanik Marek         | S4               |  3 konk. | 117.62 PktOd|
| Switas Rafal         | S1                |  3 konk. | 116.95 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+


Najlepsze Serie z Lotu nr.8 CZACZ-4

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.06.2019

+-----------------------------------------------------------------  +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                         |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz  | S1             |  5 konk. | 199.71 PktOd|
| Kobiela Adrian       | S4             |  5 konk. | 199.31 PktOd|
| Kobiela Marcin       | S4             |  5 konk. | 198.5 PktOdd|
| Lis Kamil                | S4             |  5 konk. | 197.63 PktOd|
| Faryna Robert        | S3             |  5 konk. | 196.83 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                          |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz        | S1              | 10 konk. | 398.71 PktOd|
| Kobiela Adrian             | S4              | 10 konk. | 397.43 PktOd|
| Zmaczynski Slawomir  | S1              | 10 konk. | 390.47 PktOd|
| Switas Rafal                 | S1              | 10 konk. | 387.32 PktOd|
| Faryna Robert              | S3              | 10 konk. | 386.24 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE                     |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1              |  3 konk. | 119.92 PktOd|
| Kobiela Adrian          | S4              |  3 konk. | 119.77 PktOd|
| Kobiela Marcin          | S4              |  3 konk. | 119.68 PktOd|
| Lis Kamil                   | S4              |  3 konk. | 118.8 PktOdd|
| Piotrowski Zbigniew  | S4              |  3 konk. | 118.01 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+


Najlepsze Serie z Lotu nr.9-Altlandsberg-1

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.06.2019

+---------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1                    
+----------------------+-----------------+------------- -+
| Zmaczynski Slawomir  | S1              |  5 konk. | 299.12 PktOd|
| Kobiela Adrian              | S4              |  5 konk. | 299 PktOddz.|
| Kamizela Mariusz         | S1              |  5 konk. | 296.82 PktOd|
| Kedzior Artur                | S1              |  5 konk. | 293.36 PktOd|
| Cubala Mariusz            | S3              |  5 konk. | 292.94 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1              | 10 konk. | 595.72 PktOd|
| Kobiela Adrian             | S4              | 10 konk. | 592.34 PktOd|
| Kamizela Mariusz        | S1              | 10 konk. | 588.82 PktOd|
| Majewski Mikolaj          | S4              | 10 konk. | 580.79 PktOd|
| Faryna Robert              | S3              | 10 konk. | 577.32 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------  +
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE                                |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian         | S4              |  1 konk. |  60 PktOddz.|
| Kobiela Marcin        | S4              |  1 konk. | 59.94 PktOdd|
| Lis Kamil                 | S4              |  1 konk. | 59.88 PktOdd|
| Firlej Waldemar       | S1              |  1 konk. | 59.82 PktOdd|
| Majewski Mikolaj     | S4              |  1 konk. | 59.78 PktOdd|
+-----------------------------------------------------------------+


Najlepsze Serie z Lotu nr.10 Altlandsberg-2

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.06.2019

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                          |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1         |  5 konk. | 297.91 PktOd|
| Zmaczynski Slawomir  | S1      |  5 konk. | 297.21 PktOd|
| Gorzkiewicz Slawomir | S3       |  5 konk. | 296.2 PktOdd|
| Nowak Szczepan       | S2        |  5 konk. | 294.4 PktOdd|
| Kedzior Artur        | S1              |  5 konk. | 293.88 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                          |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1         | 10 konk. | 595.44 PktOd|
| Kamizela Mariusz     | S1             | 10 konk. | 589.5 PktOdd|
| Wnukowski Jerzy      | S1            | 10 konk. | 580.41 PktOd|
| Faryna Robert        | S3               | 10 konk. | 580.13 PktOd|
| Switas Rafal         | S1                 | 10 konk. | 579.27 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1            |  1 konk. | 59.95 PktOdd|
| Faryna Robert        | S3              |  1 konk. | 59.93 PktOdd|
| Zmaczynski Slawomir  | S1        |  1 konk. | 59.84 PktOdd|
| Kobiela Marcin       | S4              |  1 konk. | 59.7 PktOddz|
| Kedzior Artur        | S1                |  1 konk. | 59.58 PktOdd|
+-----------------------------------------------------------------+


Najlepsze Serie z Lotu nr.11 Czacz-5

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.07.2019

+-----------------------------------------------------------------  +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1                       |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1       |  5 konk. | 199.64 PktOd|
| Kamizela Mariusz     | S1           |  5 konk. | 198.27 PktOd|
| Gorzkiewicz Slawomir | S3        |  5 konk. | 197.38 PktOd|
| Cubala Mariusz       | S3            |  5 konk. | 194.55 PktOd|
| Pyrka Mariusz        | S5              |  5 konk. | 194.53 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------  +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                         |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1        | 10 konk. | 398.92 PktOd|
| Kamizela Mariusz     | S1           | 10 konk. | 393.86 PktOd|
| Pyrka Mariusz        | S5              | 10 konk. | 387.21 PktOd|
| Wnukowski Jerzy      | S1           | 10 konk. | 384.37 PktOd|
| Dziupinski Pawel     | S5             | 10 konk. | 380.03 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1         |  3 konk. | 119.62 PktOd|
| Gorecki Lukasz       | S5              |  3 konk. | 117.8 PktOdd|
| Kamizela Mariusz     | S1            |  3 konk. | 117.41 PktOd|
| Pyrka Mariusz        | S5               |  3 konk. | 116.59 PktOd|
| Sapor Lukasz         | S5               |  3 konk. | 114.84 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+


Najlepsze Serie z Lotu nr.12 "Lehrte"

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.07.2019

+-----------------------------------------------------------------  +

| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                         |

+----------------------+-----------------+----------+-------------+

| Kamizela Mariusz         | S1        |  3 konk. | 239.16 PktOd|

| Wnukowski Jerzy         | S1        |  3 konk. | 237.67 PktOd|

| Zmaczynski Slawomir  | S1        |  3 konk. | 237.47 PktOd|

| Gorzkiewicz Slawomir | S3         |  3 konk. | 237.13 PktOd|

| Sapor Lukasz              | S5         |  3 konk. | 236.58 PktOd|

+-----------------------------------------------------------------+

 

+-----------------------------------------------------------------  +

| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2                        |

+----------------------+-----------------+----------+-------------+

| Kamizela Mariusz         | S1          |  5 konk. | 395.23 PktOd|

| Gorzkiewicz Slawomir  | S3          |  5 konk. | 392.7 PktOdd|

| Majewski Mikolaj          | S4          |  5 konk. | 392.2 PktOdd|

| Zmaczynski Slawomir  | S1          |  5 konk. | 392.02 PktOd|

| Wnukowski Jerzy         | S1          |  5 konk. | 391.63 PktOd|

+-----------------------------------------------------------------+


Najlepsze Serie z Lotu nr.13 Altlandsberg-3

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.07.2019

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                          |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1              |  5 konk. | 297.56 PktOd|
| Pysiak Henryk              | S1              |  5 konk. | 296.95 PktOd|
| Majewski Mikolaj          | S4              |  5 konk. | 292.6 PktOdd|
| Wnukowski Jerzy         | S1              |  5 konk. | 292.36 PktOd|
| Kamizela Mariusz        | S1              |  5 konk. | 291.41 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------  +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                         |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1              | 10 konk. | 596.83 PktOd|
| Pysiak Henryk              | S1              | 10 konk. | 577.18 PktOd|
| Kamizela Mariusz         | S1              | 10 konk. | 576.23 PktOd|
| Majewski Mikolaj          | S4              | 10 konk. | 574.82 PktOd|
| Wnukowski Jerzy         | S1              | 10 konk. | 571.74 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir    | S1              |  1 konk. | 59.92 PktOdd|
| Romanowski Daniel       | S5              |  1 konk. | 59.31 PktOdd|
| Krajewski Pawel             | S3              |  1 konk. | 59.11 PktOdd|
| Nowak Szczepan           | S2              |  1 konk. | 58.98 PktOdd|
| Kobiela Adrian                | S4              |  1 konk. | 58.58 PktOdd|
+-----------------------------------------------------------------+


Najlepsze Serie z Lotu nr.7 Czacz-3

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.06.2019

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1                    |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4           |  5 konk.     | 199.91 Pkt
| Kamizela Mariusz  | S1           |  5 konk.     | 199.13 Pkt
| Kobiela Marcin       | S4           |  5 konk.    | 199.02 Pkt
| Switas Rafal           | S1           |  5 konk.    | 197.49 Pkt
| Lis Kamil                | S4           |  5 konk.    | 197.21 Pkt
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------  +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                      |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4              | 10 konk. | 398.57 Pkt
| Kamizela Mariusz  | S1              | 10 konk. | 397.96 Pkt
| Kobiela Marcin      | S4               | 10 konk. | 391.98 Pkt
| Switas Rafal          | S1               | 10 konk. | 391.55 Pkt
| Zmaczynski Slawomir  | S1        | 10 konk. | 390.88 Pkt
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------  +
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                    |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4          |  3 konk. | 119.95 Pkt
| Kobiela Marcin       | S4         |  3 konk. | 119.81 Pkt
| Kamizela Mariusz  | S1          |  3 konk. | 119.54 Pkt
| Switas Rafal          | S1          |  3 konk. | 119.48 Pkt
| Lis Kamil                | S4         |  3 konk. | 119.07 Pkt
+-----------------------------------------------------------------+


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.07.2019

W zakładce REGULAMINY został dodany regulamin Gołębi Młodych na sezon 2019


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.07.2019

W zakładce PLAN LOTÓW został dodany Plan Lotów Gołębi Młodych na sezon 2019


Wyniki z Lotu Narodowego-Bruksela 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.08.2019

Lista Przylotów:

1.Kędzior Artur – PL-0177-14-x 30.07-07:48:54

2.Świtas Rafał  –  PL-0209-17-x 30.07-08:19:56

3.Siurnik Artur –  PL-0177-15-x 30.07-08:27:42

 

Najlepsze Serie z Lotu Narodowego Bruksela:

1.Pyrka Mariusz – 3konk.-260.01pkt.

2.Świtas Rafał –    2konk.-178.67pkt.

3.Zygarski Arkadiusz – 2konk.-176pkt.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.08.2019

Do zakładki Pliki do Pobrania został dodany wykaz hodowców Oddziału biorących udział w Lotach Gołębi Młodych 2019r. oraz ilości sztuk przez nich spisanych.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.08.2019

W zakładce Pliki do pobrania został dodany GODZINOWY HARMONOGRAM KOSZOWANIA GOŁĘBI MŁODYCH NA SEZON 2019


Zestawienia Wyników w Kategoriach Gołębie Dorosłe 2019r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2019

Zarząd Oddziału informuję hodowców o obowiązku składania swoich wyników lotowych w Kategoriach za sezon Gołębi Dorosłych 2019r.

Zestawienie wyników swoich gołębi uzyskamy dzięki zalogowaniu się na panel http://wynikilotow.pl =>Wyniki =>Kategorie MP

Pomocnym w zestawieniu wyników może okazać się film instruktażowy https://www.youtube.com/embed/sl5z1BYYMXk

Wyniki zgłaszamy do Rachmistrza Oddziału na nr. tel.533932008.

Termin składania wyników ustala się na dzień 19.08.2019r. (poniedziałek)

Klasyfikowani w Oficjalnych Zestawieniach Wyników w Kategoriach w Oddziele Radom zostaną hodowcy,którzy zgłoszą swoje wyniki w poszczególnych Kategoriach Rachmistrzowi Oddziału.

W razie pytań proszę o kontakt z Rachmistrzem.


Najlepsze Serie z Lotu nr.1 Poddębice-1

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.08.2019

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN 1                         |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Cubala Mariusz       | S3             |  8 konk. | 312.38 PktOd|
| Kowalik Konrad       | S2             |  8 konk. | 304.27 PktOd|
| Wilkowski Jacek      | S4             |  8 konk. | 304.21 PktOd|
| Jagus Dawid            | S3             |  8 konk. | 301.67 PktOd|
| Kobiela Marcin        | S4              |  8 konk. | 301.56 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN 2"                          |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1              | 10 konk. | 399.58 PktOd|
| Nowak Zbigniew       | S4              | 10 konk. | 398.6 PktOdd|
| Cubala Mariusz         | S3              | 10 konk. | 396.85 PktOd|
| Kobiela Marcin          | S4              | 10 konk. | 396.4 PktOdd|
| Kedzior Artur             | S1              | 10 konk. | 395.18 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+


Najlepsze Serie z Lotu nr.2 Poddębice 2

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.08.2019

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN 1"                          |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1              |  8 konk. | 317.4 PktOdd|
| Kedzior Artur            | S1              |  8 konk. | 312.48 PktOd|
| Cubala Mariusz        | S3              |  8 konk. | 307.29 PktOd|
| Kowalik Konrad        | S2              |  8 konk. | 305.3 PktOdd|
| Kiszczak Rafal         | S1              |  8 konk. | 304.66 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN 2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1              | 10 konk. | 399.33 PktOd|
| Kiszczak Rafal          | S1              | 10 konk. | 395.8 PktOdd|
| Nowak Zbigniew       | S4              | 10 konk. | 395 PktOddz.|
| Kedzior Artur            | S1              | 10 konk. | 393.31 PktOd|
| Siczek Robert           | S2              | 10 konk. | 389.66 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+


Najlepsze Serie z Lotu nr.3 Turek

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.09.2019

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN 1"                          |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kedzior Artur          | S1              |  8 konk. | 304.73 PktOd|
| Siczek Robert        | S2              |  8 konk. | 301.73 PktOd|
| Cubala Mariusz      | S3              |  8 konk. | 300.66 PktOd|
| Kiszczak Rafal       | S1              |  8 konk. | 297.38 PktOd|
| Siurnik Artur           | S2              |  8 konk. | 296.05 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------   +
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN 2"                          |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1         | 10 konk. | 395.98 PktOd|
| Kiszczak Rafal       | S1            | 10 konk. | 395.47 PktOd|
| Kedzior Artur        | S1              | 10 konk. | 391.84 PktOd|
| Wnukowski Jerzy      | S1         | 10 konk. | 384.22 PktOd|
| Siczek Robert        | S2            | 10 konk. | 382.27 PktOd|
+-----------------------------------------------------------------+


zebranie wyborcze

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.02.2019

Zarząd Oddziału Radom .zaprasza wszystkich  nowowybranych delegatów,oraz członków i gości  na zebranie sprawozdawczo wyborcze ,które odbędzie się dnia 16.02.2019r o godz 16.00 w karczmie “U ANTONIEGO”. W porządku obrad przewidziane są wybory Prezesa , Zarządu odddziału,komisji rewizyjnej,sądu koleżeńkiego itd ,na nową 4 letnią kadencję.W związku z tym faktem obecność delegatów obowiązkowa.
Informujemy,że  dla delegatów zapewniony będzie nieodpłatny poczęstunek w formie obiadu

 


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcja Kowala

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.12.2018

Zarząd Sekcji Kowala zaprasza wszystkich obecnych jak i nowo wstępujących członków sekcji na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,które odbędzie się dnia 12.01.2018r.(sobota) o godz.18 w Karczmie “U Antoniego” w Krogulczy Suchej 38b.

Podczas zebrania dla hodowców sekcji prowadzona będzie sprzedaż obrączek rodowych na 2019r.

Serdecznie Zapraszamy!


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Jedlińsk

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.01.2019

Zarząd Sekcji Jedlińsk zaprasza na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 12.01.2018r. (sobota) o godz.18  w Woli Gutowskiej (punkt wkładań) – obecność obowiązkowa.


PZHGP SEKCJA GÓZD- ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.01.2019

PZHGP sekcja Gózd zaprasza swoich członków na zebranie sprawozdawczo-wyborcze ,które odbędzie się w dniu 12.01.2019r o godz 17.00 w budynku remizy strażackiej w Kuczkach Kolonii.
ZE względu na wagę zebrania obecność obowiązkowa


PZHGP SEKCJA RADOM- ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.01.2019

Zarząd Sekcji Radom zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w dniu 19.01.2019r o godz 17.00 w lokalu przy ul.Wierzbickiej.Obecność wszystkich członków sekcji obowiązkowa


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.03.2018

W zakładce Regulaminy został dodany Regulamin o Mistrzostwo Oddziału Gołebi Dorosłych w sezonie 2018


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.04.2018

W zakładce Pliki do pobrania został dodany Godzinowy Harmonogram Koszowania na loty konkursowe Gołębi Dorosłych w sezonie 2018


Wyniki z lotów: Tomaszów Maz. , Andrespol, Poddębice

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.06.2018

LOT NR 3 PODDĘBICE 06.05.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  5 konk. |   99.85 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |   99.79 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       |  5 konk. |   99.76 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  5 konk. |   98.87 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        |  5 konk. |   98.04 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       | 10 konk. |  199.41 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  199.32 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       | 10 konk. |  198.42 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        | 10 konk. |   197.5 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       | 10 konk. |  195.66 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  3 konk. |   59.96 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       |  3 konk. |   59.93 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  3 konk. |    59.7 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  3 konk. |   59.31 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  3 konk. |    59.1 pkt |
+----------------------------------------------------------------∓

 

LOT NR 2 ANDRESPOL 29.04.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |   99.82 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  5 konk. |   99.78 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  5 konk. |   99.57 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        |  5 konk. |   98.98 pkt |
| Kiszczak Rafal       | S1 Radom        |  5 konk. |    98.8 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        | 10 konk. |  199.22 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  198.45 pkt |
| Piotrowski Zbigniew  | S4 Kowala       | 10 konk. |  196.89 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       | 10 konk. |  196.72 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        | 10 konk. |  195.16 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  3 konk. |   59.99 pkt |
| Piotrowski Zbigniew  | S4 Kowala       |  3 konk. |    59.9 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  3 konk. |   59.79 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       |  3 konk. |   59.44 pkt |
| Kiszczak Rafal       | S1 Radom        |  3 konk. |   59.38 pkt |
+----------------------------------------------------------------∓

 

 

LOT NR 1 TOMASZÓW MAZOWIECKI 22.04.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  5 konk. |   49.96 pkt |
| Kiszczak Rafal       | S1 Radom        |  5 konk. |   49.52 pkt |
| Kwietniewski Michal  | S1 Radom        |  5 konk. |   49.42 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |    49.2 pkt |
| Gorzkiewicz Slawomir | S3 Gozd         |  5 konk. |   49.18 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        | 10 konk. |   99.87 pkt |
| Gorzkiewicz Slawomir | S3 Gozd         | 10 konk. |   97.84 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        | 10 konk. |   97.84 pkt |
| Kwietniewski Michal  | S1 Radom        | 10 konk. |    97.8 pkt |
| Nowak Szczepan       | S2 Jedlinsk     | 10 konk. |   97.48 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  3 konk. |   29.98 pkt |
| Kwietniewski Michal  | S1 Radom        |  3 konk. |   29.78 pkt |
| Piotrowski Zbigniew  | S4 Kowala       |  3 konk. |   29.65 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        |  3 konk. |   29.49 pkt |
| Switas Rafal         | S1 Radom        |  3 konk. |   29.47 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

 


Wyniki z lotu Kalisz

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.05.2018

LOT NR 4 KALISZ 13.05.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |    99.9 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  5 konk. |   99.78 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  5 konk. |   99.58 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       |  5 konk. |   99.13 pkt |
| Piotrowski Zbigniew  | S4 Kowala       |  5 konk. |   98.02 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  199.35 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       | 10 konk. |  199.24 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        | 10 konk. |  198.94 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       | 10 konk. |  196.91 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        | 10 konk. |  194.64 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  3 konk. |   59.92 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  3 konk. |   59.74 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  3 konk. |   59.73 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       |  3 konk. |   59.49 pkt |
| Piotrowski Zbigniew  | S4 Kowala       |  3 konk. |   59.25 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

 


Wyniki z lotu Kościan-1

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.06.2018

LOT NR 5 KOŚCIAN 20.05.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |  199.83 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  5 konk. |  199.44 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       |  5 konk. |  198.28 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  5 konk. |   197.4 pkt |
| Kedzior Artur        | S1 Radom        |  5 konk. |  197.18 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  399.05 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       | 10 konk. |   395.2 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        | 10 konk. |  393.59 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       | 10 konk. |  393.45 pkt |
| Kedzior Artur        | S1 Radom        | 10 konk. |  392.68 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  3 konk. |  119.87 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  3 konk. |  119.71 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  3 konk. |  118.92 pkt |
| Lis Kamil            | S4 Kowala       |  3 konk. |  118.87 pkt |
| Piotrowski Zbigniew  | S4 Kowala       |  3 konk. |  118.53 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

 


Wyniki z lotu Kościan-2

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.06.2018

LOT NR 6 KOŚCIAN 27.05.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |  199.82 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  5 konk. |  199.52 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  5 konk. |  198.32 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        |  5 konk. |  196.72 pkt |
| Nowak Szczepan       | S2 Jedlinsk     |  5 konk. |  196.37 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  398.79 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        | 10 konk. |  395.39 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        | 10 konk. |  394.47 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       | 10 konk. |   392.3 pkt |
| Nowak Szczepan       | S2 Jedlinsk     | 10 konk. |  387.09 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  3 konk. |  119.81 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        |  3 konk. |  119.01 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  3 konk. |  118.71 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  3 konk. |  117.58 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  3 konk. |  117.54 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

 

 


Wyniki z lotu ALTLANDSBERG-1

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.06.2018

LOT NR 7  ALTLANDSBERG-1 04.06.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |  299.48 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        |  5 konk. |  296.47 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  5 konk. |  295.25 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        |  5 konk. |  293.63 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  5 konk. |  291.87 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  595.58 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        | 10 konk. |  582.45 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        | 10 konk. |  578.54 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        | 10 konk. |  574.97 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       | 10 konk. |  569.54 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Cubala Mariusz       | S3 Gozd         |  1 konk. |   59.95 pkt |
| Gorzkiewicz Slawomir | S3 Gozd         |  1 konk. |   59.62 pkt |
| Firlej Waldemar      | S1 Radom        |  1 konk. |   59.54 pkt |
| Switas Rafal         | S1 Radom        |  1 konk. |   59.51 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        |  1 konk. |   59.32 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+


Wyniki z lotu ALTLANDSBERG-2

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.06.2018

LOT NR 8  ALTLANDSBERG-2 10.06.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |   299.5 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        |  5 konk. |  296.24 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  5 konk. |  295.06 pkt |
| Siczek Robert        | S2 Jedlinsk     |  5 konk. |  290.94 pkt |
| Gorzkiewicz Slawomir | S3 Gozd         |  5 konk. |  289.55 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  596.73 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        | 10 konk. |   585.7 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       | 10 konk. |   579.8 pkt |
| Gorzkiewicz Slawomir | S3 Gozd         | 10 konk. |  560.92 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        | 10 konk. |  559.47 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Machnio Mieczyslaw   | S3 Gozd         |  1 konk. |   59.96 pkt |
| Siurnik Artur        | S2 Jedlinsk     |  1 konk. |    59.4 pkt |
| Siczek Robert        | S2 Jedlinsk     |  1 konk. |    59.3 pkt |
| Switas Rafal         | S1 Radom        |  1 konk. |   58.04 pkt |
| Jarosinski Sebastian | S2 Jedlinsk     |  1 konk. |   57.02 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+


Wyniki z lotu ALTLANDSBERG-3

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.06.2018

 LOT NR 9  ALTLANDSBERG-3 17.06.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |  298.89 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        |  5 konk. |  291.78 pkt |
| Siczek Robert        | S2 Jedlinsk     |  5 konk. |  291.56 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  5 konk. |  290.81 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  5 konk. |  290.33 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |   589.7 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        | 10 konk. |  567.84 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        | 10 konk. |  563.25 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        | 10 konk. |  554.43 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       | 10 konk. |  552.36 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Muc Piotr            | S2 Jedlinsk     |  1 konk. |   59.52 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  1 konk. |   59.42 pkt |
| Siczek Robert        | S2 Jedlinsk     |  1 konk. |   58.73 pkt |
| Siurnik Artur        | S2 Jedlinsk     |  1 konk. |   57.56 pkt |
| Switas Rafal         | S1 Radom        |  1 konk. |   57.08 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.06.2018

W zakładce Plan lotów został dodany plan lotów gołębi młodych na sezon 2018


Wyniki z lotu KOŚCIAN-3

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.06.2018

LOT NR 10  KOŚCIAN-3 24.06.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        |  5 konk. |  199.36 pkt |
| Rozanski Artur       | S3 Gozd         |  5 konk. |  199.12 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  5 konk. |   197.5 pkt |
| Kiszczak Rafal       | S1 Radom        |  5 konk. |  195.95 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  5 konk. |  193.68 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        | 10 konk. |   397.9 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        | 10 konk. |  389.84 pkt |
| Gorzkiewicz Slawomir | S3 Gozd         | 10 konk. |  382.07 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  375.49 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        | 10 konk. |   374.9 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        |  3 konk. |  119.38 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  3 konk. |  116.59 pkt |
| Gorzkiewicz Slawomir | S3 Gozd         |  3 konk. |   115.8 pkt |
| Nowak Szczepan       | S2 Jedlinsk     |  3 konk. |  113.29 pkt |
| Kwietniewski Michal  | S1 Radom        |  3 konk. |  112.24 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+


Wyniki z lotu WITTINGEN-1

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.07.2018

LOT NR 11  WITTINGEN-1 1.07.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  3 konk. |  239.72 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        |  3 konk. |  237.74 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  3 konk. |  236.71 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  3 konk. |  236.15 pkt |
| Nowak Szczepan       | S2 Jedlinsk     |  3 konk. |  235.75 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  7 konk. |  557.18 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  7 konk. |  548.13 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        |  7 konk. |  547.03 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  7 konk. |  537.61 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  7 konk. |  528.07 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+


Wyniki z lotu KOŚCIAN-4

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.07.2018

LOT NR 12 KOŚCIAN-4 8.07.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |  199.76 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  5 konk. |  198.78 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  5 konk. |   193.9 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        |  5 konk. |  193.46 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  5 konk. |  192.46 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  398.75 pkt |
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       | 10 konk. |  396.65 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        | 10 konk. |  383.57 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        | 10 konk. |  382.84 pkt |
| Wnukowski Jerzy      | S1 Radom        | 10 konk. |  381.95 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Adrian       | S4 Kowala       |  3 konk. |  119.38 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  3 konk. |   118.9 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  3 konk. |  116.61 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        |  3 konk. |  116.03 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  3 konk. |  114.89 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

 


Wyniki z lotu WITTINGEN-2

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.07.2018

LOT NR 13 WITTINGEN-2 15.07.2018 – WYNIKI

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  3 konk. |  239.18 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  3 konk. |  238.78 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  3 konk. |  238.29 pkt |
| Kowalik Konrad       | S2 Jedlinsk     |  3 konk. |  234.69 pkt |
| Czarnecki Dariusz    | S2 Jedlinsk     |  3 konk. |  234.45 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  7 konk. |  549.46 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  7 konk. |  544.18 pkt |
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  7 konk. |  543.51 pkt |
| Kowalik Konrad       | S2 Jedlinsk     |  7 konk. |  535.74 pkt |
| Czarnecki Dariusz    | S2 Jedlinsk     |  7 konk. |  532.08 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

 


Wyniki z lotu ALTLANDSBERG-4

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.07.2018

LOT NR 14 ALTLANDSBERG-4 22.07.2018 – WYNIKI


+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-1"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       |  5 konk. |  299.15 pkt |
| Czarnecki Dariusz    | S2 Jedlinsk     |  5 konk. |  293.52 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       |  5 konk. |  292.96 pkt |
| Pysiak Henryk        | S1 Radom        |  5 konk. |  291.07 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        |  5 konk. |  290.77 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "OPEN-2"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Kobiela Marcin       | S4 Kowala       | 10 konk. |  597.15 pkt |
| Czarnecki Dariusz    | S2 Jedlinsk     | 10 konk. |   576.4 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        | 10 konk. |  576.21 pkt |
| Majewski Mikolaj     | S4 Kowala       | 10 konk. |  574.28 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        | 10 konk. |  566.21 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "ROCZNE"                                 |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Piotrowski Zbigniew  | S4 Kowala       |  1 konk. |   59.65 pkt |
| Zmaczynski Slawomir  | S1 Radom        |  1 konk. |    58.9 pkt |
| Siurnik Artur        | S2 Jedlinsk     |  1 konk. |   57.99 pkt |
| Kowalik Konrad       | S2 Jedlinsk     |  1 konk. |   57.84 pkt |
| Kamizela Mariusz     | S1 Radom        |  1 konk. |   57.19 pkt |
+-----------------------------------------------------------------+


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.07.2018

- W zakładce Regulaminy został dodany Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Oddziału Gołębi Młodych w sezonie 2018
- W zakładce
Pliki do pobrania został dodany wzór spisu gołębi młodych w sezonie 2018
- W zakładce
Pliki do pobrania zostałdodany Godzinowy Harmonogram koszowania gołebi młodych w sezonie 2018


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.08.2018

W zakładce Pliki do pobrania został dodany Godzinowy Harmonogram Koszowania na loty treningowe GOŁEBI MŁODYCH W SEZONIE 2018


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.08.2018

W zakładce Sekcje został dodany wykaz ilości spisanych gołębi młodych przez poszczególnych hodowców


zebranie sekcji Jedlińśk -zakończenie sezonu

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.10.2018

Zarząd Sekcji Jedlińsk serdecznie zaprasza wszystkich członków na zebranie kończące sezon 2018r
Wręczenie nagród odbędzie sie w dniu 03.11.2018r o godz 17 na punkcie koszowań w miejscowości Wola Gutowska.


zebranie sekcji Radom -zakończenie sezonu 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.10.2018

Zarząd Sekcji Radom serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków na zebranie podsumowujące sezon 2018.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 listopada o godz 18.00 w lokalu przy ul Wierzbickiej .
W trakcie spotkania zostaną wręczone nagrody w poszczególnych klasyfikacjach i omówione sprawy bierzące Sekcji oraz Oddziału.

Serdecznie zapraszamy


ZEBRANIE REJONU -ROZDANIE NAGRÓD

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.12.2018

ZARZĄD ODDZIAŁU RADOM JAKO PODSUMOWANIE SEZONU  LOTOWEGO 5 ODDZIAŁÓW ORGANIZUJE ZEBRANIE PODSUMOWUJĄCE,KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14.12.2018R (PIĄTEK) O GODZ 18,00 W ZAJEŹDZIE U ANTONIEGO .WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY.PO WRĘCZENIU NAGRÓD PRZEWIDUJE SIĘ SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE W MIŁEJ ATMOSFERZE KOSZT “BIESIADY” TO 20 ZŁ OD OSOBY ,ZAPRASZAMY


Zebranie Sekcja Kowala-Zakończenie sezonu lotowego 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.11.2018

Zarząd Sekcji Kowala zaprasza wszystkich hodowców  na zebranie podsumowujące sezon 2018.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 listopada
o godz 18.00 w Karczmie “U Antoniego” w Krogulczy Suchej 39b .
Serdecznie zapraszamy


ZEBRANIE ODDZIAŁOWE ROZDANIE NAGRÓD SEZON 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.11.2018

Zarząd Oddziału Radom zaprasza wszystkoch swoich członków na zebranie kończące sezon 2018.Spotkanie odbędzie się w dniu 01.12.2018r (sobota)w  karczmie “U ANTONIEGO” O GODZ 17.00.Serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy.


Zebranie Sekcji Gózd podsumowanie sezonu 2018r,wręczenie nagród

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.11.2018

Zarząd Sekcji Gózd serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków na zebranie podsumowujące sezon 2018r
Spotkanie będzie połączone z rozdaniem nagród i odbędzie sie w dniu 30.11.2018r o godz 17.00 w budynku Remizy Strażackiej w miejscowości Kuczki Kolonia.Serdecznie wszystkich zapraszamy


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.11.2018

W zakładce PLIKI DO POBRANIA zostało dodane zestawienie gołebi do wystaw w sezonie 2018
Proszę o zgłaszanie gołebi do wystaw do dnia 12.11.2018r. do Rachmistrza Oddziałowego

Należy podać numer gołębia, płeć, barwę oraz wybraną kategorię.

Koszt wystawienia 5 szt. gołębi każdego hodowcy pokrywa Oddział. Hodowca, który zgłosi mniej niż 5 gołębi pokrywa opłatę stałą na rzecz organizatora wystawy w wysokości 40 zł.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Okręgu Kielce


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.03.2018

W zakładce Pliki do pobrania został dodany Wzór Spisu Gołębi Dorosłych na sezon 2018


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.03.2018

UWAGA: W ZAKŁADCE “PLAN LOTÓW” DODANO PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH NA 2018R

PRZYPOMNIENIE:
2.   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez kostki sczytujące. Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia poprawek wynikających z błędu hodowcy.
4.
   Spis gołębi wraz z zegarami ESK i TRADYCYJNYMI należy dostarczyć w dniu  31 marca 2018r. na punkt wkładań w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134B wg. poniższego harmonogramu:

- Sekcja Gózd na godz.  9:00
- Sekcja Jedlińsk na godz. 10:00
- Sekcja Kowala na godz. 11:00
- Sekcja Radom na godz. 12:00
Spisy będą przyjmowane wraz z opłatami.
 Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu, a co za tym idzie uczestniczenia w lotach.

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.02.2018

Zarzad Oddziału informuje o możliwości nabycia obrączek DERBY na 2019 rok w cenie 3 zł/szt. Zamówienia należy składać do skarbników sekcji do Walnego Zebrania Oddziałowego które odbędzie się w dniu 25.02.2018r.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.02.2018

Zarząd Oddziału 0177 Radom informuje wszystkich hodowców ze w dniu 25.02.2018

o godzinie 10:00  przy ul.Wierzbickiej 96 odbedzie sie Walne Zebranie

Sprawozdawcze za 2017 rok

Zainteresowanych Serdecznie Zapraszamy


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.01.2018

 ZEBRANIE SEKCJI GÓZD 

Zarząd Sekcji Gózd informuje o zebraniu sprawozdawczym za rok 2017 które odbędzie się w dniu 26.01.2018r. (piątek) o godz. 17:00 na punkcie wkładań sekcji Gózd


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.01.2018

 ZEBRANIE SEKCJI RADOM 

Zarząd Sekcji Radom informuje o zebraniu sprawozdawczym za rok 2017 które odbędzie się w dniu 19.01.2018r. (piątek) o godz. 18:00 w barze przy ul. Wierzbickiej w Radomiu


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.11.2017

Wielokrotny Mistrz Oddziału Radom i Białobrzegi Rafał Gutkiewicz
sprzeda całą hodowlę gołębi pocztowych.

Informacje pod nr. tel. 503 060 408


Zebranie Oddziału Radom podsumowanie sezonu,wręczenie nagród

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.11.2017

Zarząd oddziału Radom ,serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków oraz członków,na zebranie podsumowujące sezon lotowy 2017 .,Zebranie odbędzie się w dniu 01.12.2017 (piątek)o godz 18 .w “KARCZMIE U ANTONIEGO”


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.11.2017

Zebranie Sekcji Radom
Zarząd Sekcji Radom, zaprasza wszystkich hodowców na zebranie sekcyjne, podsumowujące sezon 2017 wraz z wręczeniem nagród.
Zebranie odbędzie się w Barze przy ul. Wierzbickiej 96 w Radomiu dnia 24.11.2017r.  (piątek ) o godz 18:00 

 


Rozdanie Nagród Sekcja Kowala

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.11.2017

Zarząd Sekcji Kowala zaprasza wszystkich na zebranie które odbędzie się dn.18.11.2017r. (SOBOTA) w Karczmie “Dwór u Antoniego” w Krogulcza Sucha 49b o godz.18.00, na którym odbędzie się rozdanie nagród za sezon lotowy 2017.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.10.2017

Zarząd Sekcji Jedlińsk ,zaprasza wszystkich hodowców na zebranie sekcyjne, podsumowujące sezon 2017 wraz z wręczeniem nagród .Zebranie odbędzie się w punkcie koszowania sekcji  w dniu 28.10.2017 (sobota) o godz 18.00 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.07.2017

Plan Lotów Gołębi Młodych Na Sezon 2017
Wersja do wydruku znajduje się w zakładce Plan lotów

.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.07.2017

Decyzją Zarządu Oddziału ustalono zasady koszowania gołębi młodych w sezonie 2017.

Następujące możliwości koszowania:
1)wyłącznie na zegar elektroniczny
2)wyłącznie na  zegar tradycyjny (manualny, na”gumki’”)
3) bez zegara (gołębie muszą posiadać gumki, wpisane na liste startową i przyjęte przez komisję lotową) 

UWAGA:
NIEDOZWOLONE JEST ŁĄCZENIE RÓŻNYCH ZASAD KOSZOWANIA GOŁĘBI JEDNEGO HODOWCY
Wszystkie gołębie koszowane na poszczególne loty muszą znajdować się na spisach zgłoszonych do oddziału.
Warunkiem koszowania gołębi jest prawidłowe wypełnienie listy startowej


W przypadku ujawnienia niezgodności z podanymi powyżej zasadami (w stosunku do danego hodowcy) zgodnie z regulaminem,zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje .


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.08.2017

Spisy Gołębi Młodych na sezon 2017 złożyło 125 Hodowców w ilości 9025 sztuk .
W zakładce
Sekcje został dodany wykaz ilości spisanych gołębi przez poszczególnych hodowców.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.08.2017

GODZINOWY HARMONOGRAM KOSZOWANIA NA LOTY KONKURSOWE GOŁĘBI MŁODYCH W SEZONIE 2017
WERSJA DO WYDRUKU ZNAJDUJE SIE W ZAKŁADCE
Pliki do pobrania

Godzinowy Harmonogram Koszowania na loty konkursowe Gołębi Młodych na sezon 2017


uwaga lot dodatkowy

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.09.2017

Zarząd Oddziału Radom informuje,że w dniu 30.09.2017r (sobota)organizuje dodatkowy lot gołębi młodych z miejscowości Kalisz.Koszowanie gołębi zaplanowane jest na dzień 29.09.2017r (piątek). Lot ten zostanie zaliczony do Mistrzostwa Oddziału


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.07.2017

W zakładce Regulaminy został dodany regulamin GOŁĘBI MŁODYCH na sezon 2017


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.09.2017

PZHGP ODDZIAŁ RADOM informuje,że najbliższy lot konkursowy nr 3 Wiechucice zostaje przełozony na sobotę .Koszowanie gołębi w piątek zgodnie z harmonogramem


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.09.2017

Lot nr. 2 PABIANICE start 7:00
Dobry Lot


korekta wyników 1 lotu gołębi młodych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.08.2017

uwaga :ze względu na błędnie przyjęte współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia,następnie po uwzglęgnieniu prawidłowych,uległy korekcie wyniki przylotu gołębi z lotu Kruszewiec.


LOT NR.2 PRZEŁOŻONY!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.09.2017

Decyzją Zarządu Oddziału Radom lot nr.2 Pabianice zostaje PRZEŁOŻONY na sobotę 2.09.17.

Koszowanie gołębi odbędzie się w piątek tj.1.09.17 zgodnie z harmonogramem.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.08.2017

Zarząd Oddziału informuje o zebraniach organizacyjnych dotyczących lotów gołębi młodych na których rozdane zostaną listy startowo-zegarowe, przeprowadzony zostanie przegląd zegarów konstatujących oraz przedstawienie zasad koszowania gołębi dla hodowców nieodbijających na zegar.
Sekcja Gózd na punkcie wkładań sekcji w dniu 08.08.2017r. (wtorek) o godz. 20:00
Sekcja Radom na punkcie wkładań sekcji w dniu 09.08.2017r. (środa) o godz. 19:30
Sekcja Kowala na punkcie wkładań sekcji w dniu 09.08.2017r. (środa) o godz. 20:00

Obecność wszystkich hodowców obowiązkowa. 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.08.2017

HARMONOGRAM KOSZOWANIA NA LOTY TERNINGOWE Młode 2017
Wersja do wydruku znajduje się w zakładce Pliki do pobrania

HARMONOGRAM KOSZOWANIA NA LOTY TERNINGOWE Młode 2017


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.08.2017

Zarząd Oddziału informuje, że najbliższy lot treningowy z miejscowości Drzewica zostaje przełożony na poniedziałek.
Koszowanie gołębi w niedziele zgodnie z harmonogramem


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.08.2017

W zkładce Pliki do pobrania została dodana tabela do Mistrzostw Polski.
Hodowcy którzy zaliczyli daną kategorie i jest przy niej znak “?” proszeni są o zgłoszenie do dnia 20.08.2017r. (niedziela)  do rachmistrza jaką kategorie wybierają. 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.07.2017

Zarząd Oddziału informuje, że SPISY GOŁĘBI MŁODYCH wraz z opłątą oraz opieczętowane przez lekarza weterynarii będą przyjmowane w dniach 29-30.07.2017r. w miejscu i godzinach ustalonych przez poszczególne sekcje (informacje u skarbników)
-    GOŁĘBIE NALEŻY SPISYWAĆ NA ORYGINALNYCH DRUKACH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE Pliki do pobranaia NUMERAMI OD NAJMNIEJSZEGO DO NAJWIĘKSZEGO !!! (druki spisów można bezpłatnie nabyć w sklepie przy ul. Limanowskiego 134B w Radomiu)
-   Wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć karty własności spisanych gołębi spoza oddziału 0177 Radom.
-   Spisy należy wypisywać czytelnie wraz z informacjami umieszczonymi na druku

 PO WYZNACZONYM TERMINIE SPISY NIE BEDĄ PRZYJMOWANE !!!


Spisy Młode Sekcja Kowala

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.07.2017

Zarząd Sekcji informuję,iż spisy gołębi młodych będą przyjmowane dn.30.07.2017(Niedziela)

w godz.19-20 w punkcie sekcji Kowala przy ul.Limanowskiego 134b w Radomiu.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.07.2017

Lot nr. 14 Koscian-2 start 5:30 

Dobry Lot


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.06.2017

W dziale Regulaminy zamieszczony został Regulamin Współzawodnictwa Okręgowego z Lotu Narodowego Bruksela 2017.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.04.2017

W zakładce REGULAMINY został dodany Regulamin Oddziałowy Gołębi Dorosłych na sezon 2017


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.04.2017

Godzinowy Harmonogram Koszowania Gołębi Dorosłych na sezon 2017 
(wersja do wydruku docx i pdf znajduje się w zakładce Pliki do pobrania)

Godzinowy Harmonogram Koszowania Gołębi Dorosłych na Sezon 2017


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.12.2016

Zarząd Oddziału na ostatnim posiedzeniu wraz z przedstawicielami nowo zawiązanego Rejonu Lotowego (Radom,Przysucha, Białobrzegi) ustalił Plan Lotów Gołębi Dorosłych na sezon 2017

Grupe Lotową (Maratony) tworzą oddziały:
Radom, Przysucha, Białobrzegi, Końskie, Stąporków, Radoszyce

Wersja do wydruku znajduje się w zakładce Pliki do Pobrania

Plan Lotów Gołębi Dorosłych na sezon 2017


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.04.2017

Na Sezon Lotowy Gołębi Dorosłych spisy złożyło 104 hodowców w ilości 4845szt. gołebi.
W zakładce Sekcje znajdują się wykazy ilości spisanych gołębi przez poszczególnych hodowców


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.07.2017

Lot nr. 11 KOŚCIAN-1 gołębie zostały wypuszczone o godz. 5:00
Dobry Lot


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.06.2017

Lot nr.7 GRANSEE-2 gołębie zostały wypuszczone o godz. 5:30

Dobry Lot


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.05.2017

Decyzją Rejonu Lotowego (Radom, Białobrzegi, Przysucha) lot nr. 7 GRANSEE- 2 zaplanowany na 04.06.2017r. Zostaje przełożony na 03.06.2017r. (Sobota) koszowanie gołębi w piątek zgodnie z harmonogramem.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.05.2017

Lot nr. 6 GRANSEE-1
Gołębie zostały wypuszczone o godz. 5:30

Dobry Lot


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.05.2017

Lot nr. 5 SADKI-2 

Srart godz. 5:30

Dobry Lot


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.05.2017

Zarząd Oddziału informuje, że Lot nr. 5 SADKI-2 zaplanowany na 21.05.2017r. zostaje przełożony na 20.05.2017r.(sobota) koszowanie gołębi w piątek zgodnie z harmonogramem


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.05.2017

Lot nr. 4 SADKI-1 Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6:45
Dobry Lot


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.05.2017

Lot Konkursowy nr. 2  ŻYCHLIN gołębie zostały wypuszczone o godz. 7:10

Dobry Lot


UWAGA-1 lot konkursowy Łowicz odwołany

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.04.2017

Ze względu na niesprzyjające prognozy pogody ,lot  z miejscowości Łowicz z dnia 29.04.2017r, decyzją Zarządu Oddziału zostaje odwołany.Sezon lotowy rozpocznie się lotem w dniu 03.05.2017 r z miejscowości Żychlin w/g uprzednio zamieszczonego harmonogramu.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.04.2017

Harmonogram Koszowania Gołębi Dorosłych na Lot Treningowy

Harmonogram Koszowania Gołębi Dorosłych na Lot Treningowy


LOT TRENINGOWY ODWOŁANY

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.04.2017

Ze względu na niekorzystne prognozy pogody,decyzją Zarządu  lot treningowy planowany na dzień 23.04.2017r zostaje odwołany


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.04.2017

Zarząd Oddziału Radom zaprasza wszystkich członków na zebranie organizacyjne -przedlotowe które odbędzie się w dniu 08.04.2017 (sobota )o godz 17.00 w lokalu przy ul Wierzbickiej.
Tematem zebrania będą sprawy organizacji lotów ,współzawodnictw oraz przegląd zegarów do konstatowania .Z tego względu obecność wszystkich członków obowiązkowa(Istnieje mozliwośc w usprawiedliwionych przypadkach doostarczenie  zegara przez kolegów)


Spisy Gołębie Dorosłe - Sekcja Kowala

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.03.2017

Informuję, iż spisy gołębi dorosłych 2017r. przyjmowane będą w dniach 27.03.17r. – 31.03.17r.

w godzinach 16.00-19.00  w domu Skarbnika Sekcji.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.03.2017

Zarząd Oddziału Radom informuje wszystkich hodowców o terminie i zasadach oddawania spisów na loty Gołębi Dorosłych w sezonie 2017

 1. Termin nieprzekraczalny zdawania spisów gołębi dorosłych ustalono na dzień 31 marca 2017r.
 2.  Spisy oddajemy w jednym egzemplarzu tylko i wyłącznie na obowiązującym druku na 2017r.
 3. Obowiązuje kolejność wpisywania gołębi, tj. najpierw 50-tka do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych z numerami rodowymi od najniższej do najwyższej, pozostałe gołębie wg tych samych zasad (należy pamiętać o barwie i płci gołębi oraz oznaczeniu odpowiednimi literami według załączonej legendy na spisie).
 4. Ze względu na obowiązek szczepienia gołębi przeciwko paramyksowirozie, spisy oddajemy tylko i wyłącznie potwierdzone oryginalną pieczątką i podpisem lekarza weterynarii (nie ksero!)
 5. Wraz ze spisem należy przedłożyć karty własności gołębi spoza oddziału 0177 celem weryfikacji.
 6. Spisy dostarczamy wyłącznie do skarbników sekcji uiszczając jednocześnie opłate od każdego spisanego gołębia.
 7. Za weryfikacje kompletności spisów wg powyższych zasad oraz sprawdzenie kart własności gołębi, które znajdą się na spisach odpowiedzialność ponoszą Skarbnicy Poszczególnych Sekcji.

    Wzór Spisu w wersji pdf. i doc. znajduje się w zakładce Pliki do pobrania


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.02.2017

Zarząd Odzziału Radom informuje ,że
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE odbędzie się w dniu 18.02.2017r  o godz. 16.00 w Radomiu przy ul. Wierzbickej 96.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.01.2017

Zebranie Sekcji Gózd
Zarząd Sekcji Gózd, zaprasza wszystkich hodowców na zebranie sekcyjne, które odbędzie się w dniu 27.01.2017r. (piątek ) o godz 17:30 w Remizie Straży Pożarnej w Jedlni Letnisko


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.01.2017

Zebranie Sekcji Radom
Zarząd Sekcji Radom, zaprasza wszystkich hodowców na zebranie sekcyjne, które odbędzie się w Barze przy ul. Wierzbickiej 96 w Radomiu dnia 20.01.2017r. (piątek ) o godz 17:00 


Zebranie Sekcja Kowala

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.01.2017

Zarząd Sekcji Kowala, zaprasza wszystkich hodowców na zebranie sekcyjne, które odbędzie się w Karczmie “U Antoniego” w Młodocinie Większym dnia 21.01.2017r. (sobota) o godz 17:00 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.10.2016

W zakładce Pliki do pobrania zostało dodane zestawienie gołębi dorosłych i młodych do wystaw sezon 2016


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.11.2016

Zebranie Sekcji Radom
Zarząd Sekcji Radom, zaprasza wszystkich hodowców na zebranie sekcyjne, podsumowujące sezon 2016 wraz z wręczeniem nagród.
Zebranie odbędzie się w Barze przy ul. Wierzbickiej 96 w Radomiu dnia 11.11.2016 (piątek ) o godz 16:00 


Zebranie Oddziału Radom podsumowanie sezonu,wręczenie nagród

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.11.2016

Zarząd oddziału Radom zaprasza wszystkich hodowców oraz sympatyków ,na zebranie podsumuwujące sezon 2016 .Na zebraniu zostaną nagrodzeni mistrzowie poszczególnych klasyfikacji oraz zostanie omówiony zarys nowego rejonu na 2017r
Na zebranie zapraszamy w dniu 04.11.2016r (piątek) o godz 18.00 w karczmie “U ANTONIEGO”.(trasa Radom- Kielce za Młodocinem)
Za Zarząd -Leszek Dudek


zebranie sekcji Jedlińśk

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.10.2016

Zarząd Sekcji Jedlińsk ,zaprasza wszystkich hodowców na zebranie sekcyjne, podsumowujące sezon 2016 wraz z wręczeniem nagród .Zebranie odbędzie się w punkcie koszowania sekcji  w dniu 30.10.2016 (niedziela ) o godz 15.00 


REGULAMIN GOŁĘBIE MŁODE 2016r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.07.2016

W zakładce Regulaminy został dodany Regulamin Współzawodnictwa o Mistrzostwo Oddziału Radom Gołębi Młodych na sezon 2016

Wersja do wydruku znajduje się w zakładce Pliki do pobrania


Godzinowy Harmonogram Koszowania Gołębi Młodych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.08.2016

Wersja do wydruku znajduje się w zakładce Pliki do pobrania

Harmonogram Koszowania na Loty Konkursowe Młode 2016


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.08.2016

Zmiana godzin koszowania dla sekcji Kowala na lot nr.2 DĄBIE-1, ktore odbywac sie bedzie w godz. 18:00-19:30

Zegary tradycyjne beda nastawiane o godz.19:30


LOT NR 1-godz wypuszczenia

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.08.2016

gołębie z lotu NR 1 ZGIERZ DĄBRÓWKA wypuszczone o godz 6,10 


Zmiana Godzin Koszowania

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.08.2016

Koszowanie gołębi na Lot nr.1 Zgierz Dąbrówka odbywać się będzie:

dla Sekcji Radom w godzinach od 15:30 do 19:00
dla Sekcji Jedlińsk w godzinach od 16:30 do 20:00

 


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.08.2016

Decyzją Zarządu Oddziału Radom

ze względu na przewidywane złe warunki atmosferyczne

przenosi się pierwszy lot konkursowy

gołębi młodych Zgierz_Dąbrówka

z niedzieli na sobotę (20.08.2016r.).

Koszowanie w Piątek 19.08.2016r.

Harmonogram godzinowy koszowania dla sekcji Gózd i Kowala pozostaje bez zmian.


Wyniki sezonu 2016 Gołębie Dorosłe

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.08.2016

W zakładce Wyniki sezonów zostało dodane zbiorcze zestawienie wyników GMP,INM,MP
Hodowcy którzy zakwalifikowali się do współzawodnictwa MP proszeni są o zgłaszanie do dnia 14.08.2016r. rachmistrzowi jaką kategorie wybierają.


Spis Gołębi Młodych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.08.2016

W zakładce Sekcje zostały dodane wykazy ilości spisanych Gołebi Młodych przez Hodowców  w sezonie 2016


PLAN LOTÓW GOŁĘBIE MŁODE 2016r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.07.2016

Wersja do wydruku znajduje się w zakładce Pliki do pobrania

Plan Lotów Gołębi Młodych sezon 2016


Zebranie Przedlotowe

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.08.2016

Zarząd Oddziału informuje o zebraniu przedlotowy gołebi młodych, które odbywać się będzie w dniu 12.08.2016r. na punktach wkładań w poszczególnych sekcjach:
Sekcja JEDLIŃSK – godz.18:00  (godzina zakończenia koszowania na lot treningowy)
Sekcja GÓZD – godz. 19:00     (godzina zakończenia koszowania na lot treningowy)
Sekcja KOWALA – godz. 20:00   (godzina zakończenia koszowania na lot treningowy)
Sekcja RADOM – godz. 21:00    (godzina zakończenia koszowania na lot treningowy)

Porządek zebrania:
1. Rozdanie hodowcom spisów gołębi młodych 
2. Przegląd zegarów konstatujących
3. Omówienie poprawności typowania gołebi
4.Inne sprawy organizacyjne

Obecność obowiązkowa (również hodowcy którzy nie koszują gołębi na lot treningowy jak i Ci którzy nie będą odbijać gołębi na zegar w trakcie sezonu lotowego) !!!

 


Lot Treningowy

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.08.2016

Zarząd Oddziału informuje, że w dniu 15.08.2016r.(poniedziałek) odbędzie się Lot Treningowy POŚWIĘTNE-2 koszowanie gołębi 14.08.2016r. (niedziela) godziny koszowanie zgodnie z harmonogramem

Harmonogram koszowania na lot treningowy POŚWIĘTNE-2


Otwarcie zegarów z lotu Paryż

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.07.2016

Zarząd Oddziału Radom ustala otwarcie zegarów z lotu Paryż na dzień 02.08 (wtorek) godz. 20:00 w punkcie sekcji Radom przy ul.Okulickiego.


Lot Paryż 2016 - lista przylotów gołębi w Oddziale Radom

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.08.2016

1.KARAŚ MAREK                 -28.07.16-8:39:04

2.ROGULSKI KRZYSZTOF  -28.07.16-11:04:16

3.KARAŚ MAREK                 -28.07.16-17:24:04

4.MAJEWSKI MIKOŁAJ                         -28.07.16-19:18:08

5.KĘDZIOR ARTUR                                -29.07.16-05:52:04

6.TRZMIEL PIOTR                                  -29.07.16-06:58:07

7.SIURNIK ARTUR                                 -29.07.16-08:59:22

8.CHABERSKI EUGENIUSZ                  -29.07.16-16:33:02

9.SIURNIK ARTUR                                 -29.07.16-17:24:19

10.TRZMIEL PIOTR                                -30.07.16-06:07:59

11.KARAŚ MAREK                                 -30.07.16-07:52:23

12.CZARNECKI DARIUSZ                      -30.07.16-09:35:21

13.FIRLEJ WALDEMAR                         -30.07.16-11:58:23

14.GOŻDZIOWSKI JANUSZ                   -31.07.16-09:53:23

15.STANIK MAREK                                 -31.07.16-11:54:59

16.STANIK MAREK                                 -31.07.16-11:56:00

17.TUSIŃSKI MARIUSZ                          -31.07.16-17:49:22

18.KISZCZAK RAFAŁ                             -01.08.16-12:12:02

19.JASIŃSKI ROMAN                             -01.08.16-15:50:06

20.KARAŚ MAREK                                 -01.08.16-16:30:35

21.TRZMIEL PIOTR                                -01.08.16-17:34:15

22.TUSIŃSKI MARIUSZ                          -01.08.16-17:53:12

23.STANIK MAREK                                 -02.08.16-09:51:20

 


Zdawanie spisów gołębi młodych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.07.2016

Zarząd Oddziału informuje,że zgodnie z regulaminem spisy gołebi młodych na sezon lotowy 2016 będą przyjmowane w raz z opłatą w następujących terminach i punktach:

Sekcja nr.1 RADOM
31.07.2016r. w godz.13:00 – 17:00 Radom ul.Inwalidów Wojennych 5 (skarbnik sekcji)


Sekcja nr.2 JEDLIŃSK
 31.07.2016r. w godz.18:00 – 21:00 Punkt Wkładań Sekcji Jedlińsk (Wola Gutowska)

Sekcja nr.3 GÓZD
 31.07.2016r. w godz. 16:00 – 18:00 Punkt Wkładań Sekcji Gózd (Lipiny 31)

Sekcja nr.4 KOWALA
31.07.2016r. w godz. 19:00 – 21:00 Punkt Wkładań Sekcji Kowala (parking przy kościele)

W innych terminach spisy nie będą przyjmowane w celu uniknięcia jakichkolwiek pomyłek i zbędnych nieporozumień należy zapoznać się z regulaminem.


Wzór Spisu Gołębi Młodych 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.07.2016

W zakładce Pliki do pobrania został dodany Wzór Spisu Gołebi Młodych na sezon 2016 


Wypuszczenie Lot nr.14

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.07.2016

Lot Eberswalde-4 gołębie zostały wypuszczone o godz. 6:05
Dobry Lot


Poprawiony Harmonogram Koszowania Gołębi Dorosłych 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.04.2016

Wersja do wydruku znajduje się w zakładce Pliki do Pobrania

Harmonogram Koszowania Gołębi Dorosłych Radom 2016


Lot PARYŻ

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.07.2016

Koszowanie gołebi na lot PARYŻ odbędzie się dnia 21.07.2016r.(czwartek) w godzinach 5:00-6:00 na punkcie wkładań sekcji Radom (Okulickiego 39)


Zmiana Godzin Koszowania

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.07.2016

Lot nr.15 EBERSWALDE-4 zmiany godzin koszowania w poszczególnych sekcjach:

Jedlińsk 10:00 – 11:00
Gózd    11:30 – 12:30
Radom  12:00 – 13:30


Poprawiony Plan Lotów Gołębi Dorosłych sezon 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.04.2016

Wersja do wydruku znajduje się w zakładce Pliki do Pobrania

Plan Lotów Gołębi Dorosłych 2016


Zmiany w Planie Lotów i Harmonogramie Koszowania 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.04.2016

W związku z zarządzeniem Okręgu Kielce, iż loty okręgowe (maratony) należy odbyć w dniach 02.07, 16.07 i 30.07-2016r.  zmianie uległy daty lotu i koszowania na loty Braunschweig 1 i 2 oraz Pabianice-Hermanów 2


Wypuszczenie Lot nr.12

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.07.2016

Lot KOŚCIAN-5 gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5:10 
Dobry Lot.


Sekcja Kowala zmiana punktu wkładań

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.07.2016

Koszowanie gołębi dla sekcji Kowala na lot KOŚCIAN-5 odbywać się będzie w punkcie wkładań sekcji Radom w godzinach 16:00-18:00


Sekcja Radom zmiana godzin koszowania

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.07.2016

Koszowanie gołębi na lot KOŚCIAN-5 dla sekcji Radom odbywać się będzie w godzinach 16:00-18:00


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.04.2016

W zakładce “Regulaminy”

zamieszczono Regulamin Współzawodnictwa Lotowego

o Mistrzostwo Oddziału PZHGP Radom  w roku 2016 gołębi dorosłych.

                                                                                  Zarząd Oddziału Radom


Przełożenie Lotu

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.06.2016

Decyzją Zarządu Okręgu lot Braunschweig-1 przełożony na niedziele 03.07.2016r. koszowanie gołębi w piątek


Wypuszczenie Lot nr.11

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.07.2016

Lot BRAUNSCHWEIG-1 gołębie zostały wypuszczone o godz. 7:00 w ilosci 2105szt.(strefa IV)


ODWOŁANIE LOTU DUBLOWANEGO PABIANICE -HERMANÓW

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.07.2016

W związku z brakiem limitu 500 szt gołębi,a to był warunek odbycia się lotu .Zarząd Oddziału odwołuje lot z miejscowości Pabianice -Hermanów (lot dublowany)z dnia 02.07.2016r

Na ten lot hodowcy zgłosili 438 gołębi


LOT OKRĘGOWY "PARYŻ"

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.07.2016

Zarząd Oddziału Informuje ,że osoby zainteresowane uczestnictwem w locie “PARYŻ”,proszeni są o zgłaszanie do skarbników sekcji,zamierzoną ilość gołębi, wnosząc opłatę po 10 zł od sztuki.Termin składania akcesu uczestnictwa mija w dniu 01.07.2016r .Szczegóły na stronie Okręgu Kielce


PRZYPOMNIENIE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.05.2016

Zarząd Oddziału przypomina hodowcom tym którzy wyrażają chęc uczestnictwa we współzawodnictwach GMP i INTERMISTRZOSTWIE o prawidłowym typowaniu i koszowaniu gołebi a osoby koszujące na zegar tradycyjny o sporządzeniu dodatkowej listy startowo-zegarowej.

Szczegóły znajdują się w poszczególnych regulaminach


Wypuszczenie Lot nr.10

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.06.2016

Lot KOŚCIAN-4 gołębie zostały wypuszczone o godz. 5:00

Dobry Lot


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.06.2016

Zarząd Oddziału informuje, że najbliższy lot nr 10  – KOŚCIAN 4

zaplanowany na 26.06.2016r. w związku z niesprzyjającymi

warunkami atmosferycznymi zostaje przełożony na 25.06.2016r. (SOBOTA)

Koszowanie gołębi 24.06.2016r. (Piątek)

Godziny wkładania tak jak w harmonogramie  na lot nr 10.


Wypuszczenie Gołębi

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.06.2016

Lot nr.8 EBERSWALDE-2 gołębie zostały wypuszczone o godz. 5:50

Dobry Lot


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.06.2016

PZHGP ODDZIAŁ RADOM informuje ,że gołębie z lotu EBERSWALDE 1 w dniu 05.06.2016r zostały wypuszczone o godz 6.00


Zmiana Lotu

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.05.2016

Decyzją Rejonu Lotowego najbliższy lot Eberswalde-1 zostaje zamieniony na lot Kościan-3. 

Koszowanie gołębi odbywać się będzie 28.05.2016r. według harmonogramu na lot Kościan-3


Wypuszczenie Lot nr.4

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.05.2016

Lot nr.4 KOŚCIAN-1 Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5:40

Dobry Lot


Wypuszczenie Lot nr.3

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.05.2016

Lot nr.3 Kalisz gołębie zostały wypuszczone o godz.5:50


Wypuszczenie Lot nr.2

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.05.2016

Lot nr.2 Sieradz gołebie zostały wypuszczone o godzinie 6:45

Dobry Lot


Wypuszczenie Lot nr.1

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.04.2016

Lot Pabianice-Hermanów 1 gołębie zostały wypuszczone o godz.7:30

Dobry Lot.


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.04.2016

Spisy Gołębi Dorosłych na sezon 2016 złożyło 124 hodowców w ilości 5824szt.

Szczegółowe informacje o ilości spisanych

gołębi przez poszczególnych hodowców znajdują się

w zakładce Sekcje


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.04.2016

W zakładce “Pliki do pobrania”

zamieszczono Harmonogramy koszowania gołębi dorosłych w sezonie 2016.

                                                                                  Zarząd Oddziału Radom


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.04.2016

Zgodnie z uchwalonym wnioskiem przez delegatów na “Sprawozdawczym zebraniu oddziałowym” z dnia 21 lutego b.r. o treści „Zobowiązanie komisji zegarowych do wykonania przeglądów wszystkich zegarów (elektroniczny i tradycyjny) przed sezonem lotowym i sporządzenia z tych przeglądów protokołu”.

Zarząd Oddziału Radom informuję, że dnia 17 kwietnia 2016r. na punktach wkładań każdej sekcji odbędą się obowiązkowe przeglądy zegarów wszystkich hodowców, którzy będą konstatować gołębie co najmniej z jednego lotu w sezonie 2016 (dostarczenie zegarów obowiązkowe!!!).

Przeglądy w poszczególnych sekcjach w godzinach:

 1. Sekcja Jedlińsk o godz. 14:00
 2. Sekcja Radom o godz. 15:30
 3. Sekcja Gózd godz. 17:00
 4. Sekcja Kowala o godz. 18:30

                                                                                                              Zarząd Oddziału Radom


Trening

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.04.2016

Zarząd Oddziału informuje, że lot treningowy zaplanowany na niedziele 24.04.2016r. zostaje przełożony na sobote 23.04.2016r. koszowanie gołebi w piątek. Godziny koszowania bez zmian.

Harmonogram koszowania na trening

Harmonogram koszowania na trening


Plan Lotów 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.02.2016

W zakładce PLAN LOTÓW został dodany plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2016


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.03.2016

Dnia 21 lutego 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawcze PZHGP oddziału Radom

Po przedstawieniu sprawozdań przez:

- prezesa ds. lotowych,

- prezesa ds. gospodarczych,

- prezesa ds. finansowych,

- przewodniczącego oddziałowej komisji rewizyjnej,

- przewodniczącego oddziałowej komisji dyscyplinarnej

delegaci poprzez głosowanie udzielili absolutorium Zarządowi Oddziału Radom.

Następnie przedstawiono preliminarz budżetu Oddziału na 2016 rok oraz  wybrano Oddziałową Komisję Lotową i Zegarową.

Ponadto ustalono:

- listy startowe będą drukowane przez obliczeniowca na każdy lot z osobna hodowcom konstatującym na zegar tradycyjny. Koszt wydruków pokrywał będzie oddział,

- komisje zegarowe mają dokonać przeglądów wszystkich zegarów (elektronicznych i tradycyjnych) przed sezonem i sporządzić protokół.


ZASADY ODDAWANIA SPISÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH W SEZONIE 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.03.2016

Zarząd Oddziału Radom informuje wszystkich hodowców o terminach i zasadach oddawania spisów na loty gołębi dorosłych

 1. Termin nieprzekraczalny zdawania spisów gołębi dorosłych ustalono na dzień 31 marca 2016r.
 2.  Spisy oddajemy w jednym egzemplarzu tylko i wyłącznie na obowiązującym druku na 2016r.
 3. Obowiązuje kolejność wpisywania gołębi, tj. najpierw 50-tka do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych z numerami rodowymi od najniższej do najwyższej, pozostałe gołębie wg tych samych zasad (należy pamiętać o barwie i płci gołębi oraz oznaczeniu odpowiednimi literami według załączonej legendy na spisie).
 4. Ze względu na obowiązek szczepienia gołębi przeciwko paramyksowirozie, spisy oddajemy tylko i wyłącznie potwierdzone oryginalną pieczątką i podpisem lekarza weterynarii (nie ksero!)
 5. Wraz ze spisem należy przedłożyć karty własności gołębi spoza oddziału 0177 celem weryfikacji.
 6. Spisy dostarczamy wyłącznie do skarbników sekcji uiszczając jednocześnie opłate od każdego spisanego gołębia.
 7. Za weryfikacje kompletności spisów wg powyższych zasad oraz sprawdzenie kart własności gołębi, które znajdą się na spisach odpowiedzialność ponoszą Skarbnicy Poszczególnych Sekcji.

     


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.03.2016

      

 Zarząd Oddziału Radom informuje,

że w dniu 3 kwietnia 2016r. (niedziela)  o godz. 9:00

      Zajazd u Antoniego  w  Młodocinie Mniejszym (przy trasie E-7)

      odbędzie się zebranie przedlotowe

dla wszystkich delegatów i członków oddziału Radom.


REGULAMINY LOTOWE 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.03.2016

Powyższe regulaminy lotowe zostały przeniesione do zakładki Regulaminy
 


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.03.2016

Zarząd Sekcji Jedlińsk Informuje, że spisy

gołębi dorosłych hodowców Sekcji Jedlińsk

będą przyjmowane w dniu 30 marca 2016r.

w godzinach 18:00 – 20:00 na punkcie wkładań

Sekcji Jedlińsk.


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.03.2016

Zarząd Sekcji Gózd informuje, że spisy

gołębi dorosłych hodowców Sekcji Gózd

będą przyjmowane w dniu 29 marca 2016r.

w godzinach 18:00 – 20:00 na punkcie wkładań.


ODDZIAŁOWE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.02.2016

ZARZĄD ODDZIAŁU RADOM, ZAPRASZA WSZYSTKICH DELEGATÓW ,CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW NA ZEBRADZIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2015 ,KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21.02.2016 R (NIEDZIELA) O  GODZ 9.00 W RADOMIU W BARZE PRZY ULICY WIERZBICKIEJ VIS A VIS UL CZARNOLESKIEJ


Wyniki 2015

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.10.2015

W zakładce Wyniki Sezonów zostało dodane Zestawienie Wyników GOŁĘBI MŁODYCH Sezonu 2015


Wyniki 2015

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2015

W zakładce Wyniki Sezonów zostało dodane Zestawienie Wyników Gołębi Dorosłych Sezonu 2015


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.01.2016

Zebranie Sekcji Kowala odbedzie sie w dniu 29.01.2016 (piątek) o godz 19:00

w Karczmie u  Antoniego w Młodocinie

 


Sekcja Jedlińsk

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.01.2016

Zebranie Sekcji Jedlińsk w dniu 10.01.2016r. (niedziela) o godz. 14:00 w punkcie wkładań Sekcji Jedlińsk


Sekcja Radom

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.01.2016

Zebranie Sekcji Radom dnia 09.01.2016r. (sobota) o godz. 17:00 w Barze przy ul. Wierzbickiej 96


Sekcja Gózd

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.01.2016

Zebranie Sekcji Gózd w dniu 24.01.2016r. (niedziela) o godz. 14:00 w Świetlicy OSP Jedlnia Letnisko


Życzenia

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.12.2015

Zarząd Oddziału życzy wszystkim członkom i ich rodzinom zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.                               Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością oraz niech błogosławieństwo tych świąt pozwoli zrealizować najskrytsze Bożonarodzeniowe życzenia


65 -lecie okręgu Kielce

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.09.2015

Zarząd Oddziału Radom zwraca się z prośbą do wszystkich członkow oddziału o zgłaszanie uczestnictwa w uroczystosci z okazji 65-lecia Okręgu.Zgłaszanie udziału w uroczystości pod numerem tel 609800242.Ponizej zamieszczam link do szczegółów:

 

http://www.pzhgp.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=736:65-lecie-pzhgp-okrgu-kielce-dn07112015&catid=40:aktualnoci&Itemid=50


zebranie -zakończenie sezonu 2015

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.09.2015

Zarząd Oddziału Radom informuje wszystkich członków o zebraniu podsumuwującym sezon lotów ,które odbędzie się w dniu 30.10.2015r(piątek) o godz 17.00 w karczmie “U Antoniego” (trasa Radom -Szydłowiec).

W planie zebrania jest :
1) godz 17.00 -rozdanie nagród w oddziale
2) godz 18.30- rozdanie nagród w rejonie

Po rozdaniu nagród około godz 19,00 planowana jest biesiada dla chętnych (warunkiem uczestnictwa jest wpłata 70 zł do dnia 25.09.2015r do skarbnika swojej sekcji)

W kwocie 70 zł znajduje się 4 posiłki gorące,5 przystawek na osobę,bez limitu napoje ciepłe i zimne ,Dodatkowo alkohol zapewnia sponsor w ilosci limitowanej ,Ze swojej strony gwarantujemy lokal  bez limitu godzinowego i wyśmienitą atmosferę .Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
UWAGA: Dodatkową atrakcją dla uczesników biesiady będzie udział w losowaniu 4 młodych gołębi z hodowli Marcina Kobieli

 


Sekcja Kowala

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.10.2015

Zarząd Sekcji Kowala informuje wszystkich członków sekscji  o zebraniu podsumowującym sezon lotowy 2015 i wreczeniu nagród ,które odbędzie się dnia 30.10.2015 tj.Piątek o godzinie 16.00  w Młodocinie (KARCZMA  ‘’ U ANTONIEGO,, )

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE  ZAPRASZAMY


Sekcja Radom

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.10.2015

Zarząd Sekcji Radom informuje wszystkich członków sekscji  o zebraniu podsumowującym sezon lotowy 2015 i wreczeniu nagród ,które odbędzie się dnia 30.10.2015 tj.Piątek o godzinie 16.00  w Młodocinie (KARCZMA  ‘’ U ANTONIEGO,, )

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE  ZAPRASZAMY


Sekcja Jedlińsk

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.10.2015

Zarząd Sekcji Jedlińsk serdecznie zaprasza wszystkich swoich hodowców na spotkanie podsumowujące sezon Lotowy 2015 połączone z rozdanie nagród które odbędzie sie 24.10.2015r.(sobota) godz.18:00 na punkcie wkładań Sekcji Jedlińsk.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2015

W zakładce PLIKI DO POBRANIA znajduje się PLAN LOTÓW GOŁEBIE MŁODE 2015 oraz GODZINOWY HARMONOGRAN PRACY KOMISJI LOTOWEJ I ZEGAROWEJ MŁODE 2015 w wersji do wydruku


ZEBRANIE ZARZĄDU

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2015

W zakładce Pliki do pobrania dodano Protokół z zebrania Zarządu Oddziału dotyczący współzawodnictw lotowych Gołębi Młodych w sezonie 2015 oraz inne ważne ustalenia


PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH SEZON 2015

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2015

Plan Lotów Gołębie MŁODE 2015

Godzinowy Harmonogram Prac Komisji Lotowej i Zegarowej MŁODE 2015


okręgowy lot gołębi młodych -Świebodzin

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.09.2015

Zarząd Oddziału Radom zwraca się do wszyskich członków oddziału z prośbą o zapoznanie sie z komunikatem dotyczącym lotu okręgowego gołębi młodych.Zgłoszenia uczestnictwa wraz z podaniem ilości zgłaszanych gołębi i opłatą 5zł od gołebia należy zgłaszać do dnia 13.09.2015 do godz.20 do kol.Marcina Kobieli pod numer tel 509507778

http://www.pzhgp.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=735:komunikat-dotyczcy-lotu-okrgowego-gobi-modych-z-miejscowoci-wiebodzin-w-dniu-20092015&catid=1:kominikaty&Itemid=106


Harmonogram Koszowania Gołębi Młodych Na Lot Treningowy

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.08.2015

Harmonogram Koszowania Gołębi Młodych Na Lot Treningowy


LOT PARYŻ

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.08.2015

W zakładce WYNIKI GOŁEBIE DOROSŁE 2015 dodano Okręgową Listę Konkursową z Lotu PAZYŻ


Wyniki w kategoriach do Mistrzostwa Polski.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.08.2015

W zakładce pliki do pobrania została dodana tabela z wynikami w poszczególnych kategoriach MP. Hodowcy, którzy przy danej kategori mają “??” muszą określić w której z 2 kategorii chcą mieć utrzymany wynik i zgłosić taką inforamcję do rachmistrza, do 5.08.2015r. do godz. 20.


LOT PARYŻ

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.08.2015

Gołębie hodowców które powróciły z loty PARYŻ do czasu otwarcia zegarów:

 1. Firlej Waldemar          26.07.2015r.    godz. 09:37:34
 2. Warchoł Jan                26.07.2015r.    godz. 10:22:08
 3. Warchoł Jan                26.07.2015r.    godz. 11:45:05
 4. Warchoł Jan                26.07.2015r.    godz. 11:45:10
 5. Firlej Waldemar           26.07.2015r.    godz. 12:29:09
 6. Kędzior Artur               26.07.2015r.    godz. 16:19:59
 7. Goździowski Janusz   26.07.2015r.    godz. 16:49:44
 8. Błasiński Jan               26.07.2015r.    godz. 16:50:51
 9. Firlej Waldemar           27.07.2015r.    godz. 18:55:46
 10. Kędzior Artur               28.07.2015r.    godz. 06:54:34
 11. Adameczek Marcin     28.07.2015r.     godz. 13:59:10
 12. Adameczek Marcin     28.07.2015r.     godz. 13:59:24
 13. Cywka Robert             28.07.2015r.     godz.  19:39:38
 14. Warchoł Jan                29.07.2015r.     godz. 10:31:54
 15. Piotrowski Zbigniew  29.07.2015r.      godz. 19:46:47
 16. Jasiński Roman         29.07.2015r.      godz.  21:20:46
 17. Warchoł Jan               30.07.2015r.      godz.  07:15:56
 18. Cywka Robert             30.07.2015r.     godz.  07:30:37
 19. Piotrowski Zbigniew  30.07.2015r.     godz.  13:45:09
 20. Stępień Piotr              30.07.2015r.      godz.  17:41:00

 Gratulacje !!!


spisy gołębi młodych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.07.2015

Zarząd Oddział Radom informuje ,że spisy gołębi młodych na rok 2015 (w dwóch egzemplarzach) należy złożyć najpóźniej w nieprzekraczalnym terminie do 25.07.2015r. do skarbników sekcji wnosząc jednocześnie opłate 3zł od spisanego gołębia. 

Spisy składane w późniejszym terminie nie będą przyjmowane


LOT PARYŻ

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.06.2015

Zarząd Okręgu PZHGP Kielce ma przyjemność zaprosić hodowców z całej Polski do wzięcia udziału w kolejnej edycji charytatywnego lotu z Paryża, który odbędzie się dnia 23 lipca 2015 roku. Opłata od wkładanego gołębia wynosi 10 zł, a część z zebranej kwoty przeznaczona zostanie na pomoc dzieciom leczonym w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach.

Osoby zainteresowane proszeni są o zgłaszanie gołębi do Vice Prezes do spraw lotowych
Marcina Kobieli w formie sms lub telefonicznie pod numerem tel. 509507778  do dnia 04.07.2015r.

Poniżej znajduje się link oryginalnego komunikatu znajdującego się na stronie Okręgu Kielce

http://www.pzhgp.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=693:zaproszenie-na-lot-charytatywny-pary&catid=40:aktualnoci&Itemid=50


ZMIANA DATY LOTU

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.06.2015

Lot nr.9 ROGOŹNO-ŻOŁĘDZIN 3 zaplanowany na 28.06.2015r. zostaje przełożony na sobotę 27.06.2015r. 

Wkładanie gołębi na lot w piątek 26.06.2015r. godziny bez zmian.


listy konkursowe

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.05.2015

W związku z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów ,w sprawie zakrywania na listach konkursowych(na stronie oddziału ) numerów rodowych gołębi,Zarząd przypomina o obowiązku sprawdzania poprawności kolejności przylotu oraz numerów własnych gołębi ze spisem wydrukowanym przez rachmistrrza przed sezonem .

Mianowicie ,po odbytym locie ,rachmistrz publikuje na stronie internetowej listę przylotów w/g klucza :

imię i nazwisko oraz numer porządkowy ze spisu danego gołębia.Należy w terminie do 3 dni po opublikowaniu list w tej formie zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące prawidłowej kolejności przylotu oraz numerów rodowych własnych gołębi.Po tym terminie listy w całości wysyłane sa do okręgu i żadne reklamacje nie będą uwzględniane .

Ponadto Zarząd informuje o możliwości uzyskania w formie oryginalnego wydruku indywidualnego “LISTY PRZYLOTÓW” wraz z pełnymi numerami swoich gołebi za dodatkową opłatą .(PEŁNA INFORMACJA O WYS OPŁATY I ZAPISY CHĘTNYCH BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE PODCZAS KOSZOWANIA NA 1 LOT KONKURSOWY)

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.04.2015

W zakładce PLAN LOTÓW/STARE/SEZON2015 został dodany:
- Plan Lotów Gołębi Dorosłych 2015r.
- Godzinowy Harmonogram Koszowania Na Loty Konkursowe 2015r.
- Godzinowy Harmonogram Koszowania Na Loty Treningowe 2015r.
znajduje się również wersja do wydruku


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.05.2015

W dniu 10.04.2015r. został odebrany samochód wraz z kabiną do transportu gołębi aktualne zdjęcia można zobaczyć w zakładce GALERIA


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.04.2015

Informujemy, że u skarbników sekcji znajdują się spisy gołębi przekazane przez obliczeniowca, prosimy o ich odebranie i zweryfikowanie.
Ewentualne błędy zgłaszać wiceprezesowi ds. lotowych Marcinowi Kobieli do  godz.20.00 dnia 09.04.2015r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.04.2015

Na dzień 01.04.2015r. zostało spisane  w oddziele 5672szt. gołębi dorosłych.
W zakładce PLAN LOTÓW/STARE/SEZON 2015 zamieszczono ilości spisanych gołębi przez hodowców w danych sekcjach

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.05.2015

w zakładce PLIKI DO POBRANIA /regulaminy ,zamieszczono regulamin współzawodnictwa lotowego w sezonie 2015


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.03.2015

Zarząd Oddziału Radom informuje ,ze w dniu 29.03.2015r o godz.10 w barze przy ulicy Wierzbickiej odbędzie się zebranie "przedlotowe".Omawiane będą sprawy organizacji lotów ,wytyczne z Okręgu ,oraz zostaną przedstawione zasady współzawodnictw w oddziale  i w rejonie.Ponadto zostanie zatwierdzony harmonogram koszowania gołębi i objazdu kabiny.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ,a w szczególności delegatów.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.03.2015

Należy pamiętać,aby spisy gołębi były wykonane w 2 egzemplarzach  i obowiązkowo muszą posiadać pieczątkę i podpis lekarza weterynarii.Wzór druków spisów do pobrania w zakładce "pliki do pobrania/druki"

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.03.2015

Zarząd Oddziału Radom informuje wszystkich hodowców o obowiązku złożenia spisów gołębi dorosłych na rok 2015 w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2015r.Spisy należy składać wyłącznie do skarbników sekcji wraz z opłatą 4 zł od gołebia.Spisy złożone po tym terminie nie będą przyjmowane i automatycznie pozbawiają możliwości brania udziału w jakimkolwiek współzawodnictwie.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.03.2015

W zakładce komunikaty zamieszczono wnioski z Walego Zebrania Delegatów oraz informację o konkursie na najlepszego rocznego gołebia sezonu 2015

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.03.2015

Zarząd oddziału przypomina o jak najszybszym uregulowaniu składki na kabinę w wys 150 zł .Wpłaty nalezy dokonywac wyłącznie do skarbnikow sekcji.Nadmieniamy ,ze do końca marca ,zobligowani jesteśmu do odebrania zakupionego samochodu oraz kabiny

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.03.2015

Informacja :Kol Kobiela Marcin ufundował nagrodę pieniężną w wys 1000 zł za najlepszego rocznego gołebia w sezonie 2015.(wyłączając z tej rywalizacji własne gołebie).Najlepszy roczny(a) zostanie wyłoniony(a) na podstawie największej ilości konkursów , w przypadku równej liczby konk decydował będzie konkursokilometraż

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.03.2015

Wnioski które zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Delegatów Oddziału Radom z dnia 22.02 2015r.
1)Obowiązek złożenia w nieprzekraczalnym terminie(zostanie podany po najblizszym zebraniu Zarządu) spisów gołębi do skarbników sekcji wraz z wniesieniem opłaty 4 zł od gołebia dorosłego i 3 zł od gołebia młodego.

2)Utrzymanie w mocy postanowienia o zwolnieniu z opłat "lotowych" członków oddziału którzy ukończyli 75 lat
3)Zaktualizowanie pomiarów sferycznych oraz wykonanie nowowstępującym hodowcom
4)Zakryć na  stronie internetowej oddziału numery obrączek rodowych na listach konkursowych ,oraz znieść hasło do strony


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.05.2015

W najbliższym czasie zostaną opublikowane jako komunikat ,uchwały Walnego Zebrania Delegatów


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.02.2015

W dniu 22.02.2015 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału Radom.Po obradach zostały wybrane nowe władze oddziału  (nazwiska widnieją w zakładce "Zarząd")

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.12.2014

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje wszystkich hodowców o obowiązku wpłaty na kabinę nr 2. Wpłaty można dokonać u Skarbników Sekcji lub u Skarbnika Oddziału. Skarbnicy są poinformowani o kwocie, która jest pobierana na zakup kabiny nr 2.
Zarząd PZHGP Oddział Radom przypomina o obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich za sezon 2014.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.05.2015

Zostały dodane w zakłądce galeria zdjęcia nowej kabiny, którą oddział ma zamiar kupić i już ją zadatkował z tym że boki koszy które są ze sklejki mają być zmienione na przezroczystą plexi. Jest zamieszczone również zdjęcie samochodu, którego kupno rozważa Zarząd.
W  zakładce filmy została dodana prezentacja nowej kabiny z targów w Sosnowcu.

 

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.12.2014

Zarząd PZHGP Oddział Radom informuje, że w dniu 18.12.2014r. została podjęta decyzja o zablokowaniu forum do czasu wprowadzenia nowego systemu forum oddziałowego.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.11.2014

Komunikat złożony przez Sekretarza Oddziału Radom zgodny z protokołem Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziału Radom.
1. Podjęto uchwałę na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów o zakupie kabiny transportowej: do wyboru zakup używanej kabiny marki Geraldy lub zamówienie nowej. Powołano 5 osobową komisję do oględzin używanej kabiny.
2. Podjęto uchwałę obligującą Zarząd Oddziału Radom do ustalenia lotów i rozmów z Oddziałami Pionki i Szydłowiec. Uchwałę podjęto przeważającą większością głosów.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.10.2014

W zakładce wyniki gołębi młodych zostało dodane zestawienie wyników gołębi młodych w Okręgu Kielce. Poniżej tabelka z hodowcami z naszego oddziału, którzy zakwalifikowali się w kategorii MP.
Gratulujemy doskonałych wyników.


Kategoria A - Młode Mistrzostw Polski 2014
5 gołębi po 3 konkursy z lotów od 100 do 400 km - minimum 400 konk/km na gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic.
Mistrz KOBIELA MARCIN KIELCE RADOM 15 157,11
I vice Mistrz KOBIELA KRYSTIAN KIELCE RADOM 15 161,12
II vice Mistrz ADAMCZYK PAWEŁ KIELCE PIONKI 15 288,93
1. Przodownik KOBIELA ADRIAN KIELCE RADOM 15 295,54


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.10.2014

W zakładce wyniki/stare(młode)/2014/wyniki w kat. zostały dodane tabele z wykazem gołębi dorosłych (młodych), które kwalifikują się  na wystawę.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.10.2014

W zakładce wyniki/stare(młode)/2014/wyniki w kat. zostały dodane tabele z wykazem gołębi dorosłych (młodych), które kwalifikują się  na wystawę.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.10.2014

PZHGP ODDZIAŁ RADOM informuje, że w dniu 5.10.2014r. pierwszy raz w historii oddziału uczestniczył poczet sztandarowy wraz z prezesem oddziału w jubileuszu 25-lecia Ogólnopolskiej Pielgrzymki-Zjazdu Hodowców Gołębi Pocztowych na Górze św Anny.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.09.2014

Kategoria A - Młode Mistrzostw Polski 2014
5 gołębi po 3 konkursy z lotów od 100 do 400 km - minimum 400 konk/km na gołębia
Lp. Nazwisko i imię Oddział konk. coeffic.
1 KOBIELA MARCIN RADOM 15 157,11
2 KOBIELA KRYSTIAN RADOM 15 161,12
3 KOBIELA ADRIAN RADOM 15 295,54
4 P.MIZERA W.PANEK RADOM 15 968,82
5 KAMIZELA MARIUSZ RADOM 15 1321,25
6 GORZKIEWICZ SŁAWOMIR RADOM 15 1369,80
7 KISZCZAK RAFAŁ RADOM 15 1385,08
8 CUBALA KAROLINA&MARCEL RADOM 15 1536,75
9 GRZYB ROBERT RADOM 15 1646,43

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.08.2014

Tabela z wynikami w poszczególnych kategoriach.
Kategoria A - Mistrzostw Polski
4 gołębie po 5 konkursów z lotów od 100 do 400 km - minimum 600 konk/km na gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic,
Mistrz CZARNECKI DARIUSZ KIELCE RADOM 20 1754,20

Kategoria B - Mistrzostw Polski
4 gołębie po 4 konkursy z lotów od 300 do 600 km - minimum 1200 konk/kmna gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic.
Mistrz KOBIELA MARCIN KIELCE RADOM 16 399,03
I vice Mistrz PYSIAK HENRYK I MARCIN KIELCE RADOM 16 688,70
II vice Mistrz WNUKOWSKI JERZY KIELCE RADOM 16 770.96

Kategoria C - Mistrzostw Polski
3 gołębie po 3 konkursy z lotów powyżej 500 km - minimum 1500 konk/kmna gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic,
Mistrz GRUDZIEŃ PAWEŁ KIELCE RADOM 9 223,17
I vice Mistrz KOBIELA MARCIN KIELCE RADOM 9 246,47
II vice Mistrz WNUKOWSKI JERZY KIELCE RADOM 9 288,33

Kategoria M - Mistrzostw Polski
3 gołębie po 2 konkursy z lotów powyżej 700 km - minimum 1400 konk/kmna gołębia
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. coeffic,
Mistrz WNUKOWSKI JERZY KIELCE RADOM 6 273,47
I vice Mistrz CIEŚLIK MIKOŁAJ I ADAM KIELCE RADOM 6 357,31
II vice Mistrz KUCHARCZYK MAREK KIELCE RADOM 6 407,05

Mistrzostwo Tradycyjne z 10-tki gołębi typowanych
Stanowi suma konkursówi punktów GMP (maksymalnie 140 konkursów dla drużyny 10 gołębi typowanych z 50-tki)
Tytuł Nazwisko i imię Okręg Oddział konk. pkt,
Mistrz KOBIELA MARCIN KIELCE RADOM 49 2859,37
I vice Mistrz MACHNIO MIECZYSŁAW KIELCE RADOM 41 2270,71
II vice Mistrz TRZMIEL PIOTR KIELCE RADOM 41 2270,10