Wróć do poprzedniej strony...

Regulaminy


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.03.2022

 REGULAMIN Współzawodnictwa Lotowego PZHGP o Mistrzostwo Oddziału RADOM Gołębi Dorosłych w 2022 roku. 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.07.2021

                                                                                                                                    Radom 15.07.2021r.

                                                                R E G U L A M I N

                      Współzawodnictwa Lotowego PZHGP  o Mistrzostwo Oddziału RADOM

                                                    Gołębi Młodych w 2021 roku.

                                                              

                                                                         § 1.

   Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału:

1) Kategoria „OPEN-1”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie bierze udział pierwszych 50szt. gołębi na oddanym przed lotami spisie gołębi.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).

-  Punkty dla hodowcy zdobywa 5 pierwszych gołębi z 50-tki.

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

- Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady,

że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi uwzględniając średnią odległość oddziału z danego lotu.
-        Lot    75km – 10pkt.
-        Lot  118km – 20pkt.
-        Lot  147km – 30pkt.
-        Lot  218km – 40pkt.

 

2) Kategoria „OPEN-2”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).

-  Punkty dla hodowcy zdobywa 10 pierwszych gołębi z każdego lotu, które uplasują się na liście konkursowej.

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

-  Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady,

że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi uwzględniając średnią odległość oddziału z danego lotu.
-        Lot    75km – 10pkt.
-        Lot  118km – 20pkt.
-        Lot  147km – 30pkt.
-        Lot  218km – 40pkt.

 

3) Kategoria „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych”

 Współzawodnictwo według Ogólnopolskiego Regulaminu Zarządu Głównego PZHGP.

 

4) Kategoria „Najlepszy lotnik”

     O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

                                                                § 2.

1.We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:

Kat. „OPEN-1” – 3 mistrzów i 10 przodowników

Kat. „OPEN-2” – 3 mistrzów i 10 przodowników

Kat „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych” – 3 mistrzów

Kat. „Najlepszy lotnik” – 3 Najlepsze Gołebie

2.  W kategoriach: OPEN-1, OPEN-2, Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych, 

 – mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

 

3. W kategorii „Najlepszy Lotnik”

– 3 Najlepsze Gołębie puchary i dyplomy

 

4. Z każdego lotu pucharami i dyplomem  zostanie nagrodzonych:
    -  3 pierwsze gołębie

                                                             § 3.

1. Hodowcy biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym regulaminie oraz hodowcy którzy nie odbijają na zegar składają spisy gołębi (w jednym egzemplarzu), którymi zamierzają lotować w sezonie 2021.  

- Oddając spis należy zadeklarować (wpisując na dole pierwszej strony spisu) czy hodowca zamierza lotować na zegar ESK,  TRADYCYJNY,   BEZ ZEGARA

 

-  Gołębie należy spisać na druku do tego przeznaczonym wpisując w oparciu o obrączki rodowe tj. od najmniejszego do największego numeru i potwierdzonym oryginalną pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.

-  Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na wzorze spisu Gołębi Młodych na 2021r.

-  Wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć karty własności spisanych gołębi spoza oddziału 0177 Radom

2.   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez kostki sczytujące.

3.  Zdawanie oraz sczytywanie spisów gołębi z zegarów ESK odbędzie się na punktach wkładań poszczególnych sekcji wg. poniższego harmonogramu:

 

W dniu 29.07.2021r. (czwartek)
- Sekcja Kowala na godz. 19:00

- Sekcja Gózd na godz.  19:30
- Sekcja Radom na godz. 20:00

 

W dniu 30.07.2021r. (piątek)

- Sekcja Jedlińsk na godz. 19:00
- Sekcja Stara Błotnica na godz. 20:00


4.  Spisy będą przyjmowane wraz z opłatami.

 5.  Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu, a co za tym idzie uczestniczenia w lotach.

 

 6.  Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia poprawek wynikających z błędu hodowcy.

 

                                                    za zarząd

 

 prezes oddziału                                                                       wiceprez. ds. lotowych           
 Dudek Leszek                                                                                      Kobiela Marcin

Regulamin Współzawodnictwa Lotowego PZHGP o Mistrzostwo Oddziału RADOM Gołębi Młodych w 2021 roku.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.03.2021

                         REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWEGO
     O MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU PZHGP 0177 RADOM W 2021 ROKU Gołębi Dorosłych

                                                                             §1

Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału Radom

1) Kategoria „OPEN-1”

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie bierze udział pierwszych 50 szt. gołębi  na oddanym przed lotami spisie gołębi i oznaczonych literą „G”
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy zdobywa 5 pierwszych gołębi z 50 –tki

-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.
-        Lot powyżej 700km – 80pkt.

2) Kategoria „OPEN-2”      

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie spisane na oddanym przed lotami spisie gołębi.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy w lotach do 700km. zdobywa 10 pierwszych gołębi z całego spisu,
           a w lotach powyżej 700km. punkty zdobywa 7 pierwszych gołębi z całego spisu.       
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.
-        Lot powyżej 700km – 80pkt.

3) Kategoria „ROCZNE”

-        Do współzawodnictwa liczone będą loty do 700km.
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie z rocznika 2020 ujęte na spisie.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy zdobywa 3 pierwsze gołębie roczne w lotach do 500km.

 i  1 gołąb w lotach od 500km. do 700km.
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.

4) Kategorie A, B, C, M, GMP,  Intermistrzostwo.

  Obowiązuje:

-    REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI – GMP 2021

 -   REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA ROK 2021

-   REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO – 2021

5) Najlepsze lotniki w  klasyfikacji oddziałowej

-        Najlepsze lotniki – samce
-        Najlepsze lotniki – samice
-        Najlepsze lotniki – samce roczne
-        Najlepsze lotniki – samice roczne
-   Najlepsze lotniki – w kategoriach A,B,C,G,M

O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.2 (OPEN-2) niniejszego Regulaminu.                                                                  

                                                                           § 2

1).    We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:

Kat „OPEN-1” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „OPEN-2” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „ROCZNE” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „A” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „B”  – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „C” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat
„M” – 3 mistrzów i 7 porzodowników

2).   W kategoriach:  OPEN-1, OPEN-2, ROCZNE, A, B, C, M

Mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

3).  W klasyfikacji oddziałowej  „Najlepsze Lotniki”  zostaną nagrodzone:
- 10 najlepszych dorosłych samców
- 10 najlepszych dorosłych samic
- 10 najlepszych rocznych samców
- 10 najlepszych rocznych samic
-  5 najlepszych gołębi w Kategoriach A,B,C,G,M

4). W klasyfikacji „Najlepsze Lotniki” otrzymują:
–    3 najlepsze samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
–    3 najlepsze samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     3 najlepsze roczne samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     3 najlepsze roczne samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     w Kategoriach A,B,C,G,M zostanie nagrodzony pucharem i dyplomem jeden najlepszy gołąb w danej kategorii a kolejne w klasyfikacji dyplomy.

5).   Z każdego lotu zostanie nagrodzone 3 pierwsze gołębie pucharem a kolejne 4 dyplomem.               

                                                                             § 3

1).   Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym     regulaminie składa w jednym egzemplarzu spis gołębi, którymi zamierza lotować w sezonie 2021.
2).   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez kostki sczytujące. Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia poprawek wynikających z błędu hodowcy.

3).   Hodowcy lotujący na zegar tradycyjny lub nieodbijający gołębi dostarczają spis w jednym egzemplarzu.

4).   Spis gołębi wraz z zegarami ESK i TRADYCYJNYMI należy dostarczyć w dniu  28.03.2021r. na punkt wkładań poszczególnych sekcji wg. poniższego harmonogramu:
- Sekcja Gózd na godz.  9:00
- Sekcja Jedlińsk na godz. 10:30
- Sekcja Stara Błotnica na godz. 12:00
- Sekcja Kowala na godz. 14:30
- Sekcja Radom na godz. 15:30
Spisy będą przyjmowane wraz z opłatami.
 Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu, a co za tym idzie uczestniczenia w lotach.

5).   Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do gołębi rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego. Na pierwszych 50 pozycjach należy umieścić gołębie typowane i oznaczyć literą „G” oraz max 10 gołębi z 50-tki oznaczyć literką „B” do Mistrzostwa Regionu IV.
Na gołębie z obrączkami innymi niż 0177 należy przedstawić karty własności a na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI, oprócz karty własności należy przedłożyć Oddziałowej Komisji stosowne dokumenty świadczące o nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę Klubu Zagranicznego). Gołębie na które Hodowca nie posiada ww. dokumentów nie mają prawa uczestnictwa w lotach organizowanych przez PZHGP”.

6).   Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na drukach do niego przeznaczonych.

7).   Na spisie gołębi musi znajdować się oryginalna pieczątka oraz podpis lekarza weterynarii zaświadczające o szczepieniu gołębi przeciwko paramyxowirozie.

                                                               Za Zarząd

Prezes Oddziału                                                                             Prezes ds. Organizacji Lotów

Dudek Leszek                                                                                     Kobiela Marcin


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.07.2020

                                                                                                                                   Radom 15.07.2020r.

 

 

                                          R E G U L A M I N

Współzawodnictwa Lotowego PZHGP o Mistrzostwo Oddziału RADOM

                            Gołębi Młodych w 2020 roku

                                                 § 1.

 

   Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu

Oddziału:

 

1) Kategoria „OPEN-1”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).

-  Punkty dla hodowcy zdobywa 8 pierwszych gołębi z wytypowanych 15 na każdy lot. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział we  współzawodnictwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy oznaczyć na liście startowo-zegarowej literką  „S” w rubryce SERYJNE,

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

- Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady,

że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi uwzględniając średnią odległość z danego lotu.
-        Lot    75km – 10pkt.
-        Lot  118km – 20pkt.
-        Lot  147km – 30pkt.
-        Lot  218km – 40pkt.
 

2) Kategoria „OPEN-2”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).

-  Punkty dla hodowcy zdobywa 10 pierwszych gołębi z każdego lotu, które uplasują się na liście konkursowej.

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

-  Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady,

że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi uwzględniając średnią odległość z danego lotu.
-        Lot    75km – 10pkt.
-        Lot  118km – 20pkt.
-        Lot  147km – 30pkt.
-        Lot  218km – 40pkt.

 

3) Kategoria „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych”

 Współzawodnictwo według Ogólnopolskiego Regulaminu Zarządu Głównego PZHGP.

 

4) Kategoria „Najlepszy lotnik”

     O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

 

                                                                § 2.

 

1.We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:

Kat. „OPEN-1” – 3 mistrzów i 10 przodowników

Kat. „OPEN-2” – 3 mistrzów i 10 przodowników

Kat „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych” – 3 mistrzów

Kat. „Najlepszy lotnik” – wszystkie gołębie od 1 do 10 miejsca.

 

2.  W kategoriach: OPEN-1, OPEN-2, Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych, 

 – mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

 

3. W kategorii „Najlepszy Lotnik”

– 3 najlepsze gołębie puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy.

 

4. Z każdego lotu pucharami i dyplomem  zostanie nagrodzonych:
    -  5 pierwszych gołębi


5. Puchar za ukończenie lotów dla hodowców z maksymalnym stażem przynależności do związku wynoszącym do 3lat przy wkładaniu na każdy lot minimum 8szt. gołębi.

                                                             § 3.

 

1. Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym regulaminie składa spis gołębi (w jednym egzemplarzu), którymi zamierza lotować w sezonie 2020.  

- Przy oddawaniu spisu należy zadeklarować (wpisując na dole pierwszej strony spisu) czy hodowca zamierza lotować na zegar ESK,  TRADYCYJNY,   BEZ ZEGARA

 

-  Gołębie należy spisać na druku do tego przeznaczonym wpisując w oparciu o obrączki rodowe tj. od najmniejszego do największego numeru i potwierdzonym oryginalną pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.

-  Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na wzorze spisu Gołębi Młodych na 2020r.

-  Wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć karty własności spisanych gołębi spoza oddziału 0177 Radom

2.   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez kostki sczytujące.

3.  Hodowcy lotujący na zegar tradycyjny lub nieodbijający gołębi dostarczają spis w jednym egzemplarzu.

4.   Spis gołębi w formie papierowej należy dostarczyć w dniu  02.08.2020r.(niedziela) na punkt wkładań poszczególnych sekcji na godz. 19:00
5.  Spisy będą przyjmowane wraz z opłatami.

6.  Sczytywanie spisów gołębi z zegarów ESK odbędzie się w dniu 09.08.2020r. (niedziela) na punktach wkładań poszczególnych sekcji wg. poniższego harmonogramu:
- Sekcja Gózd na godz.  13:00
- Sekcja Jedlińsk na godz. 15:00
- Sekcja Stara Błotnica na godz. 16:30
- Sekcja Kowala na godz. 18:00
- Sekcja Radom na godz. 19:00

7.  Za gołębia z obrączką z poza oddziału 0177 oprócz opłaty podstawowej należy wnieść 1zł opłaty dodatkowej.


 8.  Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu, a co za tym idzie uczestniczenia w lotach.

 

 9.  Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia poprawek wynikających z błędu hodowcy.

 

                                                    za zarząd

 

 

 

      prezes oddziału                                                                         wiceprez. dslotowych                          

          Dudek Leszek                                                                           Kobiela Marcin

Regulamin Młode 2020


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.03.2020

                       REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWEGO
           O MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU PZHGP 0177 RADOM  W  2020 ROKU
                                          Gołębi Dorosłych

                                                                  §1

Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału Radom

1) Kategoria „OPEN-1”
-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie bierze udział pierwszych 50 szt. gołębi  na oddanym przed lotami spisie gołębi i oznaczonych literą „G”
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy w lotach do 700km. zdobywa 5 pierwszych gołębi z 50 –tki i a w lotach powyżej 700km. punkty zdobywa 3 pierwsze gołębie z 50-tki.      
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.
-        Lot powyżej 700km – 80pkt.
2) Kategoria „OPEN-2”      
-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie spisane na oddanym przed lotami spisie gołębi.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy w lotach do 700km. zdobywa 10 pierwszych gołębi z całego spisu,
           a w lotach powyżej 700km. punkty zdobywa 5 pierwszych gołębi z całego spisu.       
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.
-        Lot powyżej 700km – 80pkt.
3) Kategoria „ROCZNE”
-        Do współzawodnictwa liczone będą loty do 700km.
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie z rocznika 2019 ujęte na spisie.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy zdobywa 3 pierwsze gołębie roczne w lotach do 500km i  jeden gołąb w lotach od 500km do 700km
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.
4) Kategorie A, B, C, M, GMP, Intermistrzostwo.
 Obowiązuje:
-    REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI – GMP 2019
 -   REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA ROK 2019
-   REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO – 2019
5) Najlepsze lotniki w  klasyfikacji oddziałowej
-        Najlepsze lotniki – samce
-        Najlepsze lotniki – samice
-        Najlepsze lotniki – samce roczne
-        Najlepsze lotniki – samice roczne
-   Najlepsze lotniki – w kategoriach A,B,C,G
O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.2 (OPEN-2) niniejszego Regulaminu.                                                                    

                                                                            § 2

1.    We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:
Kat „OPEN-1” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „OPEN-2” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „ROCZNE” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „A” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „B”  – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „C” – 3 mistrzów i 7 przodowników
2.   W kategoriach:  OPEN-1, OPEN-2, ROCZNE, A, B, C
|Mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.
Razem: 18 pucharów i 69 dyplomów.
3.  W klasyfikacji oddziałowej  „Najlepsze Lotniki”  zostaną nagrodzone:
- 10 najlepszych dorosłych samców
- 10 najlepszych dorosłych samic
- 10 najlepszych rocznych samców
- 10 najlepszych rocznych samic
-  5 najlepszych gołębi w Kategoriach A,B,C,G
4. W klasyfikacji „Najlepsze Lotniki” otrzymują:
–    3 najlepsze samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
–    3 najlepsze samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     3 najlepsze roczne samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     3 najlepsze roczne samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     w Kategoriach A,B,C,G zostanie nagrodzony pucharem i dyplomem jeden najlepszy gołąb w danej kategorii a kolejne w klasyfikacji dyplomy.
Razem: 16 pucharów i 60 dyplomów.
5.   Hodowcy którzy uczestniczyli we wszystkich lotach gołębi dorosłych zostaną nagrodzeni statuetkami okolicznościowymi.                                                                

                                                                              § 3

1.   Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym     regulaminie składa w jednym egzemplarzu spis gołębi, którymi zamierza lotować w sezonie 2019.
2.   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez kostki sczytujące. Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia poprawek wynikających z błędu hodowcy.
3.   Hodowcy lotujący na zegar tradycyjny lub nieodbijający gołębi dostarczają spis w jednym egzemplarzu.
4.   Spis gołębi wraz z zegarami ESK i TRADYCYJNYMI należy dostarczyć w dniu  05.04.2020r. na punkt wkładań poszczególnych sekcji wg. poniższego harmonogramu:
- Sekcja Gózd na godz.  9:00
- Sekcja Jedlińsk na godz. 10:30
- Sekcja Stara Błotnica na godz. 12:00
- Sekcja Kowala na godz. 14:30
- Sekcja Radom na godz. 15:30
Spisy będą przyjmowane wraz z opłatami.
 Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu, a co za tym idzie uczestniczenia w lotach.

5.   Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do gołębi rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego. Na pierwszych 50 pozycjach należy umieścić gołębie typowane i oznaczyć literą „G” oraz max 10 gołębi z 50-tki oznaczyć literką „B” do Mistrzostwa Regionu IV.
Na gołębie z obrączkami innymi niż 0177 należy przedstawić karty własności a na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI, oprócz karty własności należy przedłożyć Oddziałowej Komisji stosowne dokumenty świadczące o nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę Klubu Zagranicznego). Gołębie na które Hodowca nie posiada ww. dokumentów nie mają prawa uczestnictwa w lotach organizowanych przez PZHGP”.
6.   Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na drukach do niego przeznaczonych.
7.   Na spisie gołębi musi znajdować się oryginalna pieczątka oraz podpis lekarza weterynarii zaświadczające o szczepieniu gołębi przeciwko paramyxowirozie.

 

                                                               Za Zarząd

Prezes Oddziału                                                                             Prezes ds. Organizacji Lotów

Dudek Leszek                                                                                    Kobiela Marcin

 

R E G U L A M I N Oddziałowy 2020 word


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.07.2019

                                                                                                                           Radom 24.07.2019r.

 

                                                            R E G U L A M I N

Współzawodnictwa Lotowego PZHGP o Mistrzostwo Oddziału RADOM

                                Gołębi Młodych w 2019 roku.

                                                              

                                                        § 1.

                    Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu

Oddziału:

1) Kategoria „OPEN-1”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).

-  Punkty dla hodowcy zdobywa 8 pierwszych gołębi z wytypowanych 15 na każdy lot. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział we  współzawodnictwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy oznaczyć na liście startowo-zegarowej literką  „S” w rubryce SERYJNE,

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

- Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów.

2) Kategoria „OPEN-2”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).

-  Punkty dla hodowcy zdobywa 10 pierwszych gołębi z każdego lotu, które uplasują się na liście konkursowej.

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

-  Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów.

3) Kategoria „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych”

 Współzawodnictwo według Ogólnopolskiego Regulaminu Zarządu Głównego PZHGP.

4) Kategoria Współzawodnictwo OLIMPIJSKIE O MISTRZOSTWO POLSKI ”DERBY”

Współzawodnictwo według Ogólnopolskiego Regulaminu Zarządu Głównego PZHGP.

5) Kategoria „Najlepszy lotnik”

     O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

                                                                § 2.

1.We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:

Kat. „OPEN-1” – 3 mistrzów i 10 przodowników

Kat. „OPEN-2” – 3 mistrzów i 10 przodowników

Kat „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych” – 3 mistrzów

Kat.  Współzawodnictwo OLIMPIJSKIE O MISTRZOSTWO POLSKI ”DERBY” – 3 mistrzów

Kat. „Najlepszy lotnik” – wszystkie gołębie od 1 do 10 miejsca.

 

2.  W kategoriach: OPEN-1, OPEN-2, Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych,  Współzawodnictwo OLIMPIJSKIE O MISTRZOSTWO POLSKI ”DERBY”

 – mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

3. W kategorii „Najlepszy Lotnik”

– 3 najlepsze gołębie puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy.

4. Z każdego lotu pucharami  zostanie nagrodzonych:
    -  3 pierwsze gołębie

                                                          § 3.

1. Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym regulaminie składa spis gołębi (w jednym egzemplarzu), którymi zamierza lotować w sezonie 2019.  

2.  Hodowcy biorący udział we Współzawodnictwie OLIMPIJSKIE MISTRZOSTWO POLSKI ”DERBY” dodatkowo składa w dwóch egzemplarzach spis gołębi obejmujący 15 szt, zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską „Derby” gołębie te muszą znajdować się na podstawowym spisie zdanym do oddziału a co za tym idzie wprowadzone w zegar.

- Przy oddawaniu spisu należy zadeklarować (wpisując na dole pierwszej strony spisu) czy hodowca zamierza lotować na zegar ESK,  TRADYCYJNY,   BEZ ZEGARA

-  Gołębie należy spisać na druku do tego przeznaczonym wpisując w oparciu o obrączki rodowe tj. od najmniejszego do największego numeru i potwierdzonym oryginalną pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.

-  Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na wzorze spisu Gołębi Młodych na 2019r.

-  Wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć karty własności spisanych gołębi spoza oddziału 0177 Radom natomiast dla sekcji Stara Błotnica dodatkowo spoza oddziału 0461 Białobrzegi.

3.   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez kostki sczytujące.

4.  Hodowcy lotujący na zegar tradycyjny lub nieodbijający gołębi dostarczają spis w jednym egzemplarzu.

5.   Spis gołębi wraz z zegarami ESK i TRADYCYJNYMI należy dostarczyć w dniu  04.08.2019r. na punkt wkładań poszczególnych sekcji wg. poniższego harmonogramu:
- Sekcja Gózd na godz.  9:00
- Sekcja Jedlińsk na godz. 11:00
- Sekcja Stara Błotnica na godz. 12:30
- Sekcja Kowala na godz. 14:30
- Sekcja Radom na godz. 16:00
Spisy będą przyjmowane wraz z opłatami.
 Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu, a co za tym idzie uczestniczenia w lotach.

  Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia poprawek wynikających z błędu hodowcy.

 

                                                          za zarząd

 prezes oddziału                                                                          wiceprez. ds. lotowych                            

  Dudek Leszek                                                                                     Kobiela Marcin

Regulamin Młode 2019 word

Regulamin Młode 2019 pdf


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.03.2020

                       REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWEGO
                O MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU PZHGP RADOM  W  2019 ROKU
                                                     Gołębi Dorosłych

                                                                  §1

Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału Radom

1) Kategoria „OPEN-1”
-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie bierze udział pierwszych 50 szt. gołębi  na oddanym przed lotami spisie gołębi i oznaczonych literą „G”
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy w lotach do 700km. zdobywa 5 pierwszych gołębi z 50 –tki i a w lotach powyżej 700km. punkty zdobywa 3 pierwsze gołębie z 50-tki.      
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.
-        Lot powyżej 700km – 80pkt.

2) Kategoria „OPEN-2”     
-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie spisane na oddanym przed lotami spisie gołębi.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy w lotach do 700km. zdobywa 10 pierwszych gołębi z całego spisu,
           a w lotach powyżej 700km. punkty zdobywa 5 pierwszych gołębi z całego spisu.       
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.
-        Lot powyżej 700km – 80pkt.

3) Kategoria „ROCZNE”
-        Do współzawodnictwa liczone będą loty do 700km.
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie z rocznika 2018 ujęte na spisie.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy zdobywa 3 pierwsze gołębie roczne w lotach do 500km
 i  jeden gołąb w lotach od 500km do 700km
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.

4) Kategorie A, B, C, M, GMP, Intermistrzostwo.
 Obowiązuje:
-    REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI – GMP 2019

 -   REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA ROK 2019
-   REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO – 2019
5) Najlepsze lotniki w  klasyfikacji oddziałowej
-        Najlepsze lotniki – samce
-        Najlepsze lotniki – samice
-        Najlepsze lotniki – samce roczne
-        Najlepsze lotniki – samice roczne
-   Najlepsze lotniki – w kategoriach A,B,C,G
O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.2 (OPEN-2) niniejszego Regulaminu.                                                                    

                                                                            § 2

1.    We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:
Kat „OPEN-1” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „OPEN-2” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „ROCZNE” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „A” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „B”  – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „C” – 3 mistrzów i 7 przodowników
2.   W kategoriach:  OPEN-1, OPEN-2, ROCZNE, A, B, C
|Mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.
Razem: 18 pucharów i 69 dyplomów.
3.  W klasyfikacji oddziałowej  „Najlepsze Lotniki”  zostaną nagrodzone:
- 10 najlepszych dorosłych samców
- 10 najlepszych dorosłych samic
- 10 najlepszych rocznych samców
- 10 najlepszych rocznych samic
-  5 najlepszych gołębi w Kategoriach A,B,C,G

4. W klasyfikacji „Najlepsze Lotniki” otrzymują:
–    3 najlepsze samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
–    3 najlepsze samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     3 najlepsze roczne samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     3 najlepsze roczne samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     w Kategoriach A,B,C,G zostanie nagrodzony pucharem i dyplomem jeden najlepszy gołąb w danej kategorii a kolejne w klasyfikacji dyplomy.
Razem: 16 pucharów i 60 dyplomów.

5.   Hodowcy którzy uczestniczyli we wszystkich lotach gołębi dorosłych zostaną nagrodzeni statuetkami okolicznościowymi.                                                                

                                                                              § 3

1.   Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym     regulaminie składa w jednym egzemplarzu spis gołębi, którymi zamierza lotować w sezonie 2019.
2.   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez kostki sczytujące. Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia poprawek wynikających z błędu hodowcy.
3.   Hodowcy lotujący na zegar tradycyjny lub nieodbijający gołębi dostarczają spis w jednym egzemplarzu.
4.   Spis gołębi wraz z zegarami ESK i TRADYCYJNYMI należy dostarczyć w dniu  07.04.2019r. na punkt wkładań poszczególnych sekcji wg. poniższego harmonogramu:
- Sekcja Gózd na godz.  9:00
- Sekcja Jedlińsk na godz. 10:30
- Sekcja Stara Błotnica na godz. 12:00
- Sekcja Kowala na godz. 14:30
- Sekcja Radom na godz. 15:30
Spisy będą przyjmowane wraz z opłatami.
 Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu, a co za tym idzie uczestniczenia w lotach.

5.   Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do gołębi rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego. Na pierwszych 50 pozycjach należy umieścić gołębie typowane i oznaczyć literą „G” oraz max 10 gołębi z 50-tki oznaczyć literką „B” do Mistrzostwa Regionu IV.
Na gołębie z obrączkami innymi niż 0177 należy przedstawić karty własności a na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI, oprócz karty własności należy przedłożyć Oddziałowej Komisji stosowne dokumenty świadczące o nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę Klubu Zagranicznego). Gołębie na które Hodowca nie posiada ww. dokumentów nie mają prawa uczestnictwa w lotach organizowanych przez PZHGP”.

6.   Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na drukach do niego przeznaczonych.
7.   Na spisie gołębi musi znajdować się oryginalna pieczątka oraz podpis lekarza weterynarii zaświadczające o szczepieniu gołębi przeciwko paramyxowirozie.

 

                                                               Za Zarząd

Prezes Oddziału                                                                             Prezes ds. Organizacji Lotów

Dudek Leszek                                                                                    Kobiela Marcin

 

Regulamin Oddziałowy Gołebie Dorosłe sezon 2019  word


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.03.2019

                                                                                                                            Radom 18.07.2018r.

                                                             R E G U L A M I N

        Współzawodnictwa Lotowego PZHGP o Mistrzostwo Oddziału RADOM

                                         Gołębi Młodych w 2018 roku.                                                          

                                                        § 1.

   Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału:

1) Kategoria „OPEN-1”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-  Punkty dla hodowcy zdobywa 8 pierwszych gołębi z wytypowanych 15 na każdy lot. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział we  współzawodnictwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy oznaczyć na liście startowo-zegarowej literką  „S” w rubryce SERYJNE,
-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
- Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów.

2) Kategoria „OPEN-2”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-  Punkty dla hodowcy zdobywa 10 pierwszych gołębi z każdego lotu, które uplasują się na liście konkursowej.
-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-  Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów.

3) Kategoria „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych”
Współzawodnictwo według Ogólnopolskiego Regulaminu Zarządu Głównego PZHGP.

4) Kategoria „Lot Okręgowy BACZYNA”
Współzawodnictwo zgodnie z Regulaminem Okręgowym dotyczącym tego lotu.

5) Kategoria „Najlepszy lotnik”
 O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

                                                                § 2.

1.We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:
Kat. „OPEN-1” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat. „OPEN-2” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat. „Najlepszy lotnik” – wszystkie gołębie od 1 do 10 miejsca.


2.  W kategoriach: OPEN-1, OPEN-2, Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych
– mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

Razem: 9 pucharów i 36 dyplomów.

3. W kategorii „Najlepszy Lotnik”
– 3 najlepsze gołębie puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy.

Razem: 3 puchary i 10 dyplomów

4. Z każdego lotu pucharami  zostanie nagrodzonych:
-  3 pierwsze gołębie
- Najlepsza seria wg. kat. OPEN-1
- Najlepsza seria wg. kat. OPEN-2

                                                          § 3.

1. Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym regulaminie składa spis gołębi (w jednym egzemplarzu), którymi zamierza lotować w sezonie 2018.

-  Spisy gołębi wraz z opłatami przyjmowane będą wyłącznie do dnia 29 lipca 2018r.  u skarbników w poszczególnych sekcjach. Sposób i godziny przyjmowania spisów sekcje ustalą sobie we własnym zakresie.
- Przy oddawaniu spisu należy zadeklarować (wpisując na dole pierwszej strony spisu) czy hodowca zamierza lotować na zegar ESK,  TRADYCYJNY,   BEZ ZEGARA
- Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu a co za tym idzie uczestnictwa w lotach.
-  Gołębie należy spisać na druku do tego przeznaczonym wpisując w oparciu o obrączki rodowe tj. od najmniejszego do największego numeru i potwierdzonym oryginalną pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.
-  Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na wzorze spisu Gołębi Młodych na 2018r.

-  Wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć karty własności spisanych gołębi spoza oddziału 0177 Radom wnosząc jednocześnie dodatkową opłatę w wysokości  2zł. od sztuki.

2.   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez kostki sczytujące.

3.   Zegary ESK i TRADYCYJNE należy dostarczyć w dniu  04.08.2018r. (sobota) na punkt wkładań w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134B  wg. poniższego harmonogramu:
- Sekcja Gózd na godz.  9:00
- Sekcja Jedlińsk na godz. 10:00
- Sekcja Kowala na godz. 11:00
- Sekcja Radom na godz. 12:00

  Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia poprawek wynikających z błędu hodowcy.

 

                                                                      za zarząd

      prezes oddziału                                                                          wiceprez. ds. lotowych                                           
 Dudek Leszek                                                                                           Kobiela Marcin

Regulamin o Mistrzostwo Oddziału Gołębi Młodych 2018r. wersja do wydruku


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.03.2019

                     REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWEGO
              O MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU PZHGP  0177 RADOM  W  2018 ROKU
                                                     GOŁĘBI DOROSŁYCH

                                                                    §1

Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału Radom

1) Kategoria „OPEN-1”

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie bierze udział pierwszych 50 szt. gołębi  na oddanym przed lotami spisie gołębi i oznaczonych literą „G”
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy w lotach do 700km. zdobywa 5 pierwszych gołębi z 50 –tki i a w lotach powyżej 700km. punkty zdobywa 3 pierwsze gołębie z 50-tki.      
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.
-        Lot powyżej 700km – 80pkt.

2) Kategoria „OPEN-2”     

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie spisane na oddanym przed lotami spisie gołębi.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy w lotach do 700km. zdobywa 10 pierwszych gołębi z całego spisu,
           a w lotach powyżej 700km. punkty zdobywa 7 pierwszych gołębi z całego spisu.       
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.
-        Lot powyżej 700km – 80pkt.

4) Kategoria „ROCZNE”

-        Do współzawodnictwa liczone będą loty do 700km.
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie z rocznika 2017 ujęte na spisie.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%).
-        Punkty dla hodowcy zdobywa 3 pierwsze gołębie roczne w lotach do 500km. 
 i  1 gołąb w lotach od 500km. do 700km.
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty zgodnie z poniższymi wytycznymi.
-        Lot poniżej 100km – 10pkt.
-        Lot poniżej 300km – 20pkt.
-        Lot poniżej 500km – 40pkt.
-        Lot poniżej 700km – 60pkt.

5) Kategorie A, B, C, M, GMP, Intermistrzostwo.

  Obowiązuje:
-    REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI – GMP 2018
 -   REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA ROK 2018

-   REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO – 2018

4) Najlepsze lotniki w  klasyfikacji oddziałowej

-        Najlepsze lotniki – samce
-        Najlepsze lotniki – samice
-        Najlepsze lotniki – samce roczne
-        Najlepsze lotniki – samice roczne
-   Najlepsze lotniki – w kategoriach A,B,C,M,G

O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.2 (OPEN-2) niniejszego Regulaminu.                                                                       

                                                                            § 2

1.    We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:

Kat „OPEN-1” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „OPEN-2” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „ROCZNE” – 3 mistrzów i 10 przodowników
Kat „A” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „B”  – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „C” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „M” – 3 mistrzów i 7 przodowników

2.   W kategoriach:  OPEN-1, OPEN-2, ROCZNE, A, B, C, M

Mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.
Razem: 21 pucharów i 58 dyplomów.

3.  W klasyfikacji oddziałowej  „Najlepsze Lotniki”  zostaną nagrodzone:
- 10 najlepszych dorosłych samców
- 10 najlepszych dorosłych samic
- 10 najlepszych rocznych samców
- 10 najlepszych rocznych samic
-  5 najlepszych gołębi w Kategoriach A,B,C,M,G

4. W klasyfikacji „Najlepsze Lotniki” otrzymują:
–    3 najlepsze samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
–    3 najlepsze samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     3 najlepsze roczne samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     3 najlepsze roczne samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
-     w Kategoriach A,B,C,M,G zostanie nagrodzony pucharem i dyplomem jeden najlepszy gołąb w danej kategorii a kolejne w klasyfikacji dyplomy.

Razem: 17 pucharów i 65 dyplomów.

5.   Hodowcy którzy uczestniczyli we wszystkich lotach gołębi dorosłych zostaną nagrodzeni okazałymi pucharami okolicznościowymi.                

                                                                                      § 3

1.   Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym     regulaminie składa w jednym egzemplarzu spis gołębi, którymi zamierza lotować w sezonie 2018.

2.   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez kostki sczytujące. Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia poprawek wynikających z błędu hodowcy.

3.   Hodowcy lotujący na zegar tradycyjny lub nieodbijający gołębi dostarczają spis w jednym egzemplarzu.

4.   Spis gołębi wraz z zegarami ESK i TRADYCYJNYMI należy dostarczyć w dniu  31 marca 2018r. na punkt wkładań w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134B wg. poniższego harmonogramu:
- Sekcja Gózd na godz.  9:00
- Sekcja Jedlińsk na godz. 10:00
- Sekcja Kowala na godz. 11:00
- Sekcja Radom na godz. 12:00
Spisy będą przyjmowane wraz z opłatami.
 Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu, a co za tym idzie uczestniczenia w lotach.

5.   Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do gołębi rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego. Na pierwszych 50 pozycjach należy umieścić gołębie typowane i oznaczyć literą „G” oraz max 10 gołębi z 50-tki oznaczyć literką „B” do Mistrzostwa Regionu IV.
Na gołębie z obrączkami innymi niż 0177 należy przedstawić karty własności a na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI, oprócz karty własności należy przedłożyć Oddziałowej Komisji stosowne dokumenty świadczące o nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę Klubu Zagranicznego). Gołębie na które Hodowca nie posiada ww. dokumentów nie mają prawa uczestnictwa w lotach organizowanych przez PZHGP”.

6.   Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na drukach do niego przeznaczonych.

7.   Na spisie gołębi musi znajdować się pieczątka oraz podpis weterynarza zaświadczający o szczepieniu gołębi przeciwko paramyxowirozie.

 

                                                               Za Zarząd

Prezes Oddziału                                                                             Prezes ds. Organizacji Lotów
Dudek Leszek                                         Kobiela Marcin

 

Regulamin Dorosłe 2018 - Wersja do wydruku


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.03.2018

                                                                          

                  Na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 25.02.2018r.  zostały przegłosowane następujące uchwały:

 1. Zorganizowanie dwóch lotów treningowych gołębi dorosłych z czego drugi ze średniej  odległości 80km i zaliczyć go do współzawodnictwa oddziałowego.
   
 2. Wykluczenie z szeregów oddziału członka Sławomira S.
   
 3. Przyjęto dla lotów MARATON w mistrzostwie tradycyjnym serie 3 gołębie z 50-tki oraz we współzawodnictwie z całego spisu serie 7 z całości.
   
 4. Nowo wstępujący członek (nie będący nigdy wcześniej w szeregach PZHGP) w pierwszym roku przynależności w ramach zniżek opłaca tylko składkę członkowską w wysokości 45zł.
   
 5. Zniesienie współzawodnictwa oddziałowego TYPOWANE.
   
 6. Zakup przez oddział przystawek sczytujących dane z systemów ESK.
   
 7. Współzawodnictwa oddziałowe będą wyliczane na bazie konkursowej 33%.
   
 8. Nagradzać trzy pierwsze gołębie z każdego lotu tylko dyplomami.
   
 9. Hodowcy którzy uczestniczyli we wszystkich lotach gołębi dorosłych zostaną nagrodzeni okazałymi pucharami okolicznościowymi.
   
 10.  Ustalono dodatkową opłatę w kwocie 2zł od gołębia młodego ujętego na spisie z obrączką inną niż oddziału 0177.
   
 11.  Wprowadzenie nowego współzawodnictwa oddziałowego GOŁĘBIE ROCZNE z całego spisu gdzie punkty dla hodowcy zdobywają 3 gołębie w lotach do 500km i 1 gołąb w lotach od 500 do 700km.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.07.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Radom 12.07.2017r.

 

                                                                   R E G U L A M I N

                                                   Współzawodnictwa Lotowego PZHGP

                                                    o Mistrzostwo Oddziału RADOM

                                                       Gołębi Młodych w 2017 roku.

                                                      § 1.

   Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu

Oddziału:

1) Kategoria „OPEN-1”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).

-  Punkty dla hodowcy zdobywa 8 pierwszych gołębi z wytypowanych 15 na każdy lot. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział we  współzawodnictwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych, gołębie te należy odnaleźć na liście zegarowej(przylotu) i oznaczyć literką „S”. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy oznaczyć na liście startowo-zegarowej literką  „S” w rubryce SERYJNE,

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

- Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów.

2) Kategoria „OPEN-2”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).

-  Punkty dla hodowcy zdobywa 10 pierwszych gołębi z każdego lotu, które uplasują się na liście konkursowej.

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

-  Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów.

3) Kategoria „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych”

 Współzawodnictwo według Ogólnopolskiego Regulaminu Zarządu Głównego PZHGP.

4) Kategoria „Lot Okręgowy Gorzów Wielkopolski”

Współzawodnictwo zgodnie z Regulaminem Okręgowym dotyczącym tego lotu.

5) Kategoria „Najlepszy lotnik”

     O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

                                                               § 2.

1.We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:

Kat. „OPEN-1” – 3 mistrzów i 50 przodowników

Kat. „OPEN-2” – 3 mistrzów i 50 przodowników

Kat „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych” – 3 mistrzów i 7 przodowników

Kat. „Najlepszy lotnik” – wszystkie gołębie od 1 do 10 miejsca.

2.  W kategoriach: OPEN-1, OPEN-2, Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych

 – mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

Razem: 9 pucharów i 116 dyplomów.

3. W kategorii „Najlepszy Lotnik”

– 3 najlepsze gołębie puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy.

Razem: 3 puchary i 10 dyplomów

4. Z każdego lotu pucharami  zostanie nagrodzonych 3 pierwsze gołębie oraz 3 najlepsze serie, wg. kat. OPEN-1.

                                                          § 3.

1. Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym regulaminie składa spis gołębi, którymi zamierza lotować w sezonie 2017.

-  Spisy gołębi wraz z opłatą przyjmowane będą wyłącznie w dniach 29 i 30 lipca 2017r.  na punktach wkładań w poszczególnych sekcjach . Godziny przyjmowania spisów sekcje ustalą sobie we własnym zakresie.

-  Gołębie należy spisać na druku do tego przeznaczonym wpisując w oparciu o obrączki rodowe tj. od najmniejszego do największego numeru i potwierdzonym oryginalną pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.

-  Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na wzorze spisu Gołębi Młodych na 2017r.

-  Wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć karty własności spisanych gołębi spoza oddziału 0177 Radom.

 

                                                    za zarząd

  prezes oddziału                                                               wiceprez. ds. lotowych                           

Dudek Leszek                                                                     Kobiela Marcin

Regulamin o Mistrzostwo Oddziału Gołębi Młodych 2017r.
WERSJA DO WYDRUKU


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.06.2017

BRUKSELA 2017

Regulamin Współzawodnictwa Okręgowego z Lotu Narodowego Bruksela 2017.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.04.2017

                              REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO

                  O MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU PZHGP RADOM W  2017 ROKU

                                                                   Gołębi Dorosłych

                                                          §1.

Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału Radom:

1) Kategoria „OPEN-1”

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie bierze udział 50 szt. gołębi wytypowanych i oznaczonych literą „G” na oddanym przed lotami spisie gołębi.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).
-        Punkty dla hodowcy zdobywa 5 pierwszych gołębi z 50 –tki ,oznaczonej literą „G”.
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych           konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na              każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od kategorii lotu ze spadkiem 20 %, to                  znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobędzie (punktacja zgodnie z punktami GMP):
-        kat A – 20 pkt, a ostatni 16.
-        kat B – 50 pkt, a ostatni 40.
-        kat C – 65 pkt, a ostatni 52.
-        kat M – 80 pkt, a ostatni 64.

2) Kategoria „OPEN-2”                                                                                                                       

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie wpisane na oddanym przed lotami           spisie gołębi.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).
-        Punkty dla hodowcy zdobywa 10 pierwszych gołębi z każdego lotu, które uplasują się na liście konkursowej.
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych            konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na              każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od kategorii lotu ze spadkiem 20 %, to                  znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobędzie (punktacja zgodnie z punktami GMP):
-        kat A – 20 pkt, a ostatni 16.
-        kat B – 50 pkt, a ostatni 40.
-        kat C – 65 pkt, a ostatni 52.
-        kat M – 80 pkt, a ostatni 64.

4) Kategoria „TYPOWANE”

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.
-        We współzawodnictwie bierze udział 50 szt. gołębi wytypowanych i oznaczonych literą „G” na oddanym przed lotami          spisie gołębi.
-        Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).
-        Punkty dla hodowcy zdobywa 5 pierwszych gołębi z wytypowanych 10 na każdy lot. Gołębie typowane muszą          być koszowane jako pierwsze.
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych             konkursów.
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na              każdy z lotów.
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od kategorii lotu ze spadkiem 20%, to                    znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobędzie (punktacja zgodnie z punktami GMP):
-        kat A – 20 pkt, a ostatni 16.
-        kat B – 50 pkt, a ostatni 40.
-        kat C – 65 pkt, a ostatni 52.
-        kat M – 80 pkt, a ostatni 64.

5) Kategorie A, B, C, M, GMP, Intermistrzostwo.

 - Obowiązuje REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI – GMP 2017 REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA ROK 2017,REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO – 2017  oraz REGULAMIN REGIONU IV
4) Najlepsze lotniki  

-        Najlepsze lotniki – samce
-        Najlepsze lotniki – samice
-        Najlepsze lotniki – samce roczne
-        Najlepsze lotniki – samice roczne
 -   Najlepsze lotniki – Typowane samce
-   Najlepsze lotniki – Typowane samice
-   Najlepsze lotniki – w kategoriach A,B,C,M,GMP

O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

                                                                             §2.

1.We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:

Kat „OPEN-1” – 3 mistrzów i 50 przodowników
Kat „OPEN-2” – 3 mistrzów i 50 przodowników
Kat „TYPOWANE” – 3 mistrzów i 50 przodowników
Kat „A” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „B” - – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „C” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „M” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „GMP” – 3 mistrzów i 7 przodowników
Kat „Najlepsze Lotniki”- 10 najlepszych dorosłych samców
Kat „Najlepsze Lotniki”- 10 najlepszych dorosłych samic
Kat „Najlepsze Lotniki”- 10 najlepszych rocznych samców
Kat „Najlepsze Lotniki”- 10 najlepszych rocznych samic
Kat „Najlepsze Lotniki Typowane” – 10 najlepszych samców
Kat „Najlepsze Lotniki Typowane” – 10 najlepszych samic
Kat „Najlepsze Lotniki w Kategoriach A,B,C,M,GMP” – 3 najlepsze gołębie

2.  W kategoriach:  OPEN-1, OPEN-2, TYPOWANE, A, B, C, M, GMP,

Mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.
Razem: 24 pucharów i 209 dyplomów.

3. W kategoriach OPEN-1, OPEN-2, TYPOWANE,  „Najlepsze Lotniki” otrzymują
–    3 najlepsze samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
–    3 najlepsze samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy
Razem: 18 pucharów i 60 dyplomów.

3. W kategoriach  A, B, C, M, GMP  „Najlepsze Lotniki” otrzymują:

     – 3 najlepsze gołębie z każdej kategorii puchary i dyplomy.
Razem: 15 pucharów i 15 dyplomów.

4.  Z każdego lotu Pucharami zostanie nagrodzonych 3 pierwsze gołębie
      Razem: 45 pucharów

                                                                      § 3.

1. Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym regulaminie składa w jednym egzemplarzu  spis gołębi, którymi zamierza lotować w sezonie 2017.
-        Spis gołębi należy złożyć do dnia 31 marca 2017 roku.
-    Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do gołębi rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego. Na pierwszych 50 pozycjach należy umieścić gołębie typowane.
-        Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na drukach do niego przeznaczonych.
-    Na spisie gołębi musi znajdować się pieczątka oraz podpis weterynarza zaświadczający o szczepieniu gołębi przeciwko paramyksowirozie                                 

                                                Za Zarząd

Prezes Oddziału                                                                  Prezes ds. Organizacji Lotów

Dudek Leszek                                                                           Kobiela Marcin

REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO  O MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU PZHGP RADOM W  2017 ROKU GOŁĘBI DOROSŁYCH (wersja dowydruku)


REGULAMIN GOŁĘBIE MŁODE 2016r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.07.2016

                                                                                                                             Radom 27.06.2016r.

 

 

                                                              R E G U L A M I N

               Współzawodnictwa Lotowego PZHGP o Mistrzostwo Oddziału RADOM

                                                Gołębi Młodych w 2016 roku.

                                                              

                                                                           § 1.

   Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału Radom:

1) Kategoria „OPEN-1”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).

Punkty dla hodowcy zdobywa 8 pierwszych gołębi z wytypowanych 15 na każdy lot. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział we  współzawodnictwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy oznaczyć na liście startowo-zegarowej literką  „S” w rubryce SERYJNE.

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

- Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów.

2) Kategoria „OPEN-2”

-  Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-  We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym.

-  Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).

-  Punkty dla hodowcy zdobywa 10 pierwszych gołębi z każdego lotu, które uplasują się na liście konkursowej.

-  O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

-  Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-  Punkty do współzawodnictwa wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów.

3) Kategoria „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych”

 Współzawodnictwo według Ogólnopolskiego Regulaminu Zarządu Głównego PZHGP.

4) Kategoria „Lot Okręgowy Pyrzyce”

Współzawodnictwo zgodnie z Regulaminem Okręgowym dotyczącym tego lotu.

5) Kategoria „Najlepszy lotnik”

     O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

                                                                               

                                                                               § 2.

1. We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:

Kat. „OPEN-1” – 3 mistrzów i 50 przodowników

Kat. „OPEN-2” – 3 mistrzów i 50 przodowników

Kat „Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych” – 3 mistrzów i 7 przodowników

Kat. „Najlepszy lotnik” – wszystkie gołębie od 1 do 10 miejsca.

2.  W kategoriach: OPEN-1, OPEN-2, Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych

 – mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

Razem: 9 pucharów i 116 dyplomów.

3. W kategorii „Najlepszy Lotnik”

– 3 najlepsze gołębie puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy.

Razem: 3 puchary i 10 dyplomów

4. Z każdego lotu pucharami  zostanie nagrodzonych 3 pierwsze gołębie oraz 3 najlepsze serie, wg. kat. OPEN-1.

                                                                 

                                                                            § 3.

1. Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym regulaminie składa spis gołębi, którymi zamierza lotować w sezonie 2016.

-  Spisy gołębi wraz z opłatą przyjmowane będą wyłącznie w dniach 30 i 31 lipca 2016r.  na punktach wkładań w poszczególnych sekcjach. Godziny przyjmowania spisów zostaną podane w odrębnym komunikacie.

-  Gołębie należy spisać na druku do tego przeznaczonym wpisując w oparciu o obrączki rodowe tj. od najmniejszego do największego numeru i potwierdzonym oryginalną pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.

-  Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na wzorze spisu Gołębi Młodych na 2016r.

-  Wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć karty własności spisanych gołębi spoza oddziału 0177 Radom.

 

                                                            za zarząd

               prezes oddziału                                                  wiceprez. ds. lotowych                                                     Dudek Leszek                                                    Kobiela Marcin


Regulamin Współzawodnictwa lotowego w sezonie 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.04.2016

                                                              R E G U L A M I N

                                                  Współzawodnictwa Lotowego

                                          o Mistrzostwo Oddziału PZHGP Radom

                                                                  w roku 2016

                                                              Gołębi Dorosłych

 

Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału Radom:

1) Kategoria „OPEN-1”

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-        We współzawodnictwie bierze udział 50 szt. gołębi wytypowanych i oznaczonych literą „G” na oddanym przed lotami spisie gołębi.

-        Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).

-        Punkty dla hodowcy zdobywa 5 pierwszych gołębi z 50 –tki ,oznaczonej literą „G”.

-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od kategorii lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobędzie (punktacja zgodnie z punktami GMP):

-        kat A – 20 pkt, a ostatni 16.

-        kat B – 50 pkt, a ostatni 40.

-        kat C – 65 pkt, a ostatni 52.

-        kat M – 80 pkt, a ostatni 64.

2) Kategoria „OPEN-2”

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie wpisane na oddanym przed lotami spisie gołębi.

-        Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).

-        Punkty dla hodowcy zdobywa 10 pierwszych gołębi z każdego lotu, które uplasują się na liście konkursowej.

-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od kategorii lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobędzie (punktacja zgodnie z punktami GMP):

-        kat A – 20 pkt, a ostatni 16.

-        kat B – 50 pkt, a ostatni 40.

-        kat C – 65 pkt, a ostatni 52.

-        kat M – 80 pkt, a ostatni 64.

     4) Kategoria „TYPOWANE”

-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty.

-        We współzawodnictwie bierze udział 50 szt. gołębi wytypowanych i oznaczonych literą „G” na oddanym przed lotami spisie gołębi.

-        Bazę konkursową ustala się na 1:5 (20%).

-        Punkty dla hodowcy zdobywa 5 pierwszych gołębi z wytypowanych 10 na każdy lot. Gołębie typowane muszą być koszowane jako pierwsze.

-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez względu na liczbę zdobytych konkursów.

-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów.

-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od kategorii lotu ze spadkiem 20%, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobędzie (punktacja zgodnie z punktami GMP):

-        kat A – 20 pkt, a ostatni 16.

-        kat B – 50 pkt, a ostatni 40.

-        kat C – 65 pkt, a ostatni 52.

-        kat M – 80 pkt, a ostatni 64.

 

5) Kategorie A, B, C, M, GMP, Intermistrzostwo, Mistrzostwo Tradycyjne

 - Obowiązuje REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI – GMP 2016 REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA ROK 2016,REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO – 2016  oraz REGULAMIN REGIONU IV

 

4) Najlepsze lotniki  

-        Najlepsze lotniki – samce

-        Najlepsze lotniki – samice

-        Najlepsze lotniki – samce roczne

-        Najlepsze lotniki – samice roczne

 -   Najlepsze lotniki – Typowane samce

 -   Najlepsze lotniki – Typowane samice

-   Najlepsze lotniki – w kategoriach A,B,C,M,GMP

 

 

O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 2.

1.We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie:

Kat „OPEN-1” – 3 mistrzów i 50 przodowników

Kat „OPEN-2” – 3 mistrzów i 50 przodowników

Kat „TYPOWANE” – 3 mistrzów i 50 przodowników

Kat „A” – 3 mistrzów i 7 przodowników

Kat „B” - – 3 mistrzów i 7 przodowników

Kat „C” – 3 mistrzów i 7 przodowników

Kat „M” – 3 mistrzów i 7 przodowników

Kat „GMP” – 3 mistrzów i 7 przodowników

Kat „Najlepsze Lotniki”- 10 najlepszych dorosłych samców

Kat „Najlepsze Lotniki”- 10 najlepszych dorosłych samic

Kat „Najlepsze Lotniki”- 10 najlepszych rocznych samców

Kat „Najlepsze Lotniki”- 10 najlepszych rocznych samic

Kat „Najlepsze Lotniki Typowane” – 10 najlepszych samców

Kat „Najlepsze Lotniki Typowane” – 10 najlepszych samic

Kat „Najlepsze Lotniki w Kategoriach A,B,C,M,GMP” – 3 najlepsze gołębie

 

2.  W kategoriach:  OPEN-1, OPEN-2, TYPOWANE, A, B, C, M, GMP,

Mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

Razem: 24 pucharów i 209 dyplomów.

3. W kategoriach OPEN-1, OPEN-2, TYPOWANE,  „Najlepsze Lotniki” otrzymują:

      – 3 najlepsze samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy

       – 3 najlepsze samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy

Razem: 18 pucharów i 60 dyplomów.

3. W kategoriach  A, B, C, M, GMP  „Najlepsze Lotniki” otrzymują:

        – 3 najlepsze gołębie z każdej kategorii puchary i dyplomy.

Razem: 15 pucharów i 15 dyplomów.

4.  Z każdego lotu Pucharami zostanie nagrodzonych 3 pierwsze gołębie.

       Razem: 45 pucharów

 

§ 3.

1. Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w niniejszym regulaminie składa w jednym egzemplarzu  spis gołębi, którymi zamierza lotować w sezonie 2016.

-        Spis gołębi należy złożyć do dnia 31 marca 2016 roku.

-    Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do gołębi rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego. Na pierwszych 50 pozycjach należy umieścić gołębie typowane.

-        Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na drukach do niego przeznaczonych.

-    Na spisie gołębi musi znajdować się pieczątka oraz podpis weterynarza zaświadczający o szczepieniu gołębi przeciwko paramyxowirozie.

 

 

                                                                     Za Zarząd

Prezes Oddziału                                                                                          Prezes ds. Organizacji Lotów


REGULAMINY LOTOWE 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.03.2016

Regulaminy Współzawodnictw Lotowych na 2016 r.

Regulamin Mistrzostwo Polski w kategoriach na 2016r.

Regulamin Generalne Mistrzostwo Polski na 2016r.

Regulamin Wpółzawodnictwa Lotowego Gołębi Młodych na 2016r.

Regulamin Intermistrzostwo 2016r.